fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Grudzień 2021

Wykonawca w 77 tygodniu 27.12.2021 – 02.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (złożenie do MUW ponownego wniosku o udzielenie odstępstwa).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Wystąpienie do Gaz System z wnioskiem o uzgodnienie PW.
– Przekazano do IK PW:
    – PW TOM 4.1 po uwagach IK,
    – PW TOM 4.6 po uwagach IK,
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 76 tygodniu 20.12.2021 – 26.12.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (opracowywanie nowego wniosku o udzielenie odstępstwa).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (udzielenie odpowiedzi na wezwanie MUW).
– Wystąpienie do PKP z monitem dot. wyrażenia opinii w zakresie zgody na odstępstwo od warunków technicznych Ie-108.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 75 tygodniu 13.12.2021 – 19.12.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Przekazanie PSOR do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia przez zarządcę drogi

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (przekazanie do MUW wersji elektronicznej skorygowanego wniosku o odstępstwo wraz z załącznikami – analiza materiałów przez MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (uzyskanie pozytywnej opinii PKP PKL ZLK wraz z raportem z oceny znaczenia zmiany SMS/MMS-PR-03, opracowywanie odpowiedzi na wezwanie MUW)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 74 tygodniu 06.12 – 11.12.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (przekazanie do MUW wersji elektronicznej skorygowanego wniosku o odstępstwo wraz z załącznikami).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 73 tygodniu 29.11.2021 – 05.12.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Otrzymano uwagi IK do PKN.
– Wystąpienie do GDDKiA o uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji dojazdów do wysp na rondach oraz grubości kostki betonowej w kontekście uwag IK.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Listopad 2021

Wykonawca w 72 tygodniu 22.11.2021 – 28.11.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Przekazano do Inżyniera aktualizację PSOR w zakresie uciąglenia oświetlenia przy ul. Legionów

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 71 tygodniu 15.11.2021 – 21.11.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (przekazano do MUW opinię NID).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 70 tygodniu 08.11.2021 – 14.11.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Przekazanie PSOR w zakresie oznakowania dojazdu do muzeum Auschwitz do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 69 tygodniu 01.11.2021 – 07.11.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Opracowanie PSOR w zakresie oznakowania dojazdu do muzeum Auschwitz po uzyskaniu opinii właściwych organów

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (Uzupełniono w MUW skorygowane Pełnomocnictwo – kopię notarialną do odstępstwa drogowego).
– Przekazanie do Inżyniera skorygowanego PKN celem zatwierdzenia
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano opinię z uwagami z TD Gliwice do opracowania PB_WN 110kV.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Październik 2021

Wykonawca w 68 tygodniu 25.10.2021 – 31.10.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Spotkanie z IK w sprawie uwag weryfikatorów do PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (analiza uwag MUW i opracowywanie ponownego wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (analiza wezwania MUW oraz procedowanie procedury SMS)
– Wystąpienie do PKP w sprawie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do TNT z uzupełnieniem w zakresie uzgodnienia PB.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 67 tygodniu 18.10.2021 – 24.10.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Przekazano do IK opracowanie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych) – otrzymano z MUW wydłużenie terminu na odpowiedź w związku z brekiem zakończenia procedury SMS w PKP
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie uzgodnienia PBW z Orange Katowice.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 66 tygodniu 11.10.2021 – 17.10.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym – uzyskanie powiadomienia z MUW o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 65 tygodniu 04.10.2021 – 10.10.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Spotkanie w dyrekcją Muzeum Auschwitz w sprawie oznakowania dojazdu do miejsca pamięci.

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Uzyskano opinie IK w zakresie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych).
– Wystąpiono do PKP PLK oraz WUOZ w Krakowie z wnioskiem o sprostowanie omyłki pisarskiej dot. podstawy prawnej do odstępstwa (rozporządzenie dot. budowli kolejowych).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do Tauron Gliwice z prośbą o uzgodnienie PB opracowania dla linii 110kV.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wrzesień 2021

Wykonawca w 64 tygodniu 27.09.2021 – 03.10.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Otrzymano z MUW oraz ZDW Kraków odpowiedź w zakresie oznakowania Miejsca Pamięci i Muzeum AUSCHWITZ-BIRKENAU.
– Uzyskanie pozytywnej opinii IK do PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano z UG Oświęcim uzgodnienie PB w zakresie rozwiązań drogowych wraz z odwodnieniem.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Przekazano do IK projekt PKN
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych.
– Wystąpiono do PKP PLK z wnioskiem o przyśpieszenie procedury SMS/MMS.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Wykonawca w 63 tygodniu 20.09.2021 – 26.09.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Wystąpiono do: PZD Bieruń, ZDP Oświęcim, ZDW KRAKOW, Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oznakowania Miejsca Pamięci i Muzeum AUSCHWITZ-BIRKENAU.

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami (brak uzgodnienia z UG Oświęcim).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).
– Wystąpiono do PKP PLK ZLK z ponowną prośbą o opinię do odstępstwa od warunków technicznych Ie-108.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót

Wykonawca w 62 tygodniu 13.09.2021 – 19.09.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).
– Udzielenie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o odstępstwo z MUW (dotyczy wnioski o odstępstwo od rozporządzenia kolejowego i Ustawy o transporcie kolejowym).

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie opinii z uwagami z Tauron Gliwice dot. PW tom 4.3 (linie 110kV) oraz PB tom 5/3.1 (linie 110 kV)
– Uzyskanie stanowiska z Orange Kraków dot. połączenia sieci Orange z projektowanym kanałem technologicznym.

W dniu 16.09.2021r. Inżynier kontraktu po uzyskaniu zgody od zamawiającego potwierdził wykonanie Kamienia Milowego nr.1.

Wykonawca w 61 tygodniu 06.09.2021 – 12.09.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo z MUW (dotyczy wnioski o odstępstwo od rozporządzenia kolejowego i Ustawy o transporcie kolejowym).
– Odbyło się spotkanie w zakresie uzgodnienia rozwiązań projektowych obiektu WK2 z m.in. przedstawicielami PORR i PKP.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Wykonawca w 60 tygodniu 30.08.2021 – 05.09.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej – udzielenie odpowiedzi na wezwaniu z MUW.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).
– Wezwanie do uzupełnienia wniosku o odstępstwo z MUW (dotyczy wnioski o odstępstwo od rozporządzenia
kolejowego i Ustawy o transporcie kolejowym).

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do Orange Kraków z wnioskiem o uzgodnienie PAB tom 6.2
– Wystąpienie do Orange Katowice z uzupełnieniem wniosku o uzgodnienie PAB-PW tom 5.2.1
– Wystąpienie do Tauron Bielsko-Biała z uzupełnieniem wniosku o uzgodnienie PAB-PW tom 4.2

Sierpień 2021

Wykonawca w 59 tygodniu 23.08.2021 – 29.08.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Przekazanie do IK aktualnej wersji PSOR celem uzgodnienia.
– Przekazanie do IK skorygowanej koncepcji oznakowania dojazdu do Miejsca Pamięci i Muzeum.

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej – analiza wezwania z MUW.
– Przekazanie do IK aktualnej wersji PAB branży drogowej zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas RT.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do PKP PLK ZLK z wnioskiem o uzgodnienie projektu zabezpieczenia torowiska metodą piperoofing.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Analiza wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do Tauron Gliwice i Tauron Bielsko Biała z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowalno-wykonawczego tom 4/2 (linie nn i SN)

Wykonawca w 58 tygodniu 16.08.2021 – 22.08.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK dot. PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej – analiza wezwania z MUW

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym.
– Otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z MUW w Krakowie (dotyczy wniosku o odstępstwo od rozporządzenia w sprawie drogowych obiektów inżynierskich).
– Otrzymano korespondencję z GDDKiA dot. dzierżawy działek w rejonie rz. Wisły.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do sieci 3S w zakresie wydanych warunków i przebudowy/zabezpieczenia sieci.
– Wystąpiono do TD o. BB z prośbą o uzgodnienie PB linii 110kV.

Wykonawca w 57 tygodniu 09.08.2021 – 15.08.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Uzgodnienie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
– Analiza opinii IK dot. PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej- analiza wezwania z MUW
– Otrzymano korespondencję z GDDKiA w zakresie projektu porozumienia przekazania i przejęcia JD.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wysłano oświadczenie do RPWiK informujące na jakiej mocy ustawy realizowana jest inwestycja.
– Przekazano ponownie dokumentację do GAZ System w celu uzgodnienia.
– Otrzymano odpowiedź z GAZSystem w zakresie schematów przebudowywanych gazociągów.
– Wystąpiono do Tauron Gliwice z prośbą o uzgodnienie PB dla linii 110kV.

Wykonawca w 56 tygodniu 02.08.2021 – 08.08.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK dot. PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Uzyskanie wezwania z MUW do uzupełnienia wniosku w zakresie odstępstwa drogowego.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Ponowne złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej (rozporządzenie – kolej, ustawa o transporcie kolejowym).

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do PKP ZLK z prośbą o zgodę na likwidację przejazdu kolejowego oraz rozbiórkę budynku dróżnika.
– Wystąpiono do PKP Nieruchomości z wnioskiem o uzgodnienie PB.
– Wystąpiono do PKP ZLK z wnioskiem o odstępstwo od przepisów kolejowych Ie-108.

Lipiec 2021

Wykonawca w 55 tygodniu 26.07.2021 – 01.08.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Wystąpiono ponownie do GDDKiA Katowice w celu uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
– Analiza opinii IK dot. PSOR

Projekty drogowe
– Otrzymano od UG Oświęcim zgodę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki 2429/1.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Wysłano odpowiedź w zakresie rozwiązań projektowych dot. nieruchomości P. Orłoś.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie dostępu do drogi publicznej.

Projekty obiektów mostowych:
– Wystąpiono do GDDKiA z prośbą o oświadczenie do prawa władania terenem.
– Otrzymano uzgodnienie dot. WK2 od PKP Zespół ¾.
– Otrzymano odpowiedź z PKP ENERGETYKA w zakresie tech. wykonania zabezpieczenia torfowiska dot.WK2.
– Otrzymano z PKP PLK odpowiedź w zakresie uzgodnienia opracowań tomów 4/3, 12/3; 12/4 i 12/5.
– Otrzymano uzgodnienie z PKP TELKOL w zakresie wykonania torowiska met. Pipe – roofing (WK-2).
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Uzyskanie informacji telefonicznej z MUW, że wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym pozostał bez rozpatrzenia
– Wystąpiono do IK z prośbą o zatwierdzenie opracowania dot. Projektu technologicznego wykonania przesłony zabezpieczającej (WK2).

Projekty branżowe:
– Wystąpiono do GAZSYSTEM z prośbą o udostępnienie schematów sieci.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź z Tauron Gliwice w zakresie uzgodnienia dokumentacji dla WN 110kV.
– Wystąpiono do GAZ System z wnioskiem o uzgodnienie PB gazociągu wc.

Wykonawca w 54 tygodniu 19.07.2021 – 25.07.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Wystąpiono ponownie do GDDKiA Katowice w celu uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu

Projekty drogowe
– Otrzymano opinię IK/Weryfikatora do PKN.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Wysłano odpowiedź w zakresie rozwiązań projektowych dot. nieruchomości P. Orłoś.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie dostępu do drogi publicznej.

Projekty obiektów mostowych:
– Otrzymano z PKP PLK odpowiedź w zakresie uzgodnienia opracowań tomów 4/3, 12/3; 12/4 i 12/5.
– Otrzymano uzgodnienie z PKP TELKOL w zakresie wykonania torowiska met. Pipe – roofing (WK-2).
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Uzyskanie informacji telefonicznej z MUW, że wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym pozostał bez rozpatrzenia
– Wystąpiono do IK z prośbą o zatwierdzenie opracowania dot. Projektu technologicznego wykonania przesłony zabezpieczającej (WK2).
– Wystąpiono do IK z pismem dot. zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy konstrukcjami obiektu MGP3 zgodnie z wymaganiami PWiK Oświęcim.

Projekty branżowe:
– Wystąpiono do GAZSYSTEM z prośbą o udostępnienie schematów sieci.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź z Tauron Gliwice w zakresie uzgodnienia dokumentacji dla WN 110kV.
– Wystąpiono do GAZ System z wnioskiem o uzgodnienie PB gazociągu wc.

Wykonawca w 53 tygodniu 12.07.2021 – 18.07.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Przekazanie do IK rewizji PSOR.
– Wystąpiono ponownie do GDDKiA Katowice w celu uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Wysłano odpowiedź w zakresie rozwiązań projektowych dot. nieruchomości P. Orłoś.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
– Otrzymano korespondencji z UG Oświęcim w zakresie dostępu do drogi publicznej.
– Przekazanie do IK PKN celem zatwierdzenia.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Uzyskanie informacji telefonicznej z MUW, że wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym pozostał bez rozpatrzenia
– Wystąpiono do IK z prośbą o zatwierdzenie opracowania dot. Projektu technologicznego wykonania przesłony zabezpieczającej (WK2).
– Wystąpiono do IK z pismem dot. zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy konstrukcjami obiektu MGP3 zgodnie z wymaganiami PWiK Oświęcim.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź z Tauron Gliwice w zakresie uzgodnienia dokumentacji dla WN 110kV.
– Wystąpiono do GAZ System z wnioskiem o uzgodnienie PB gazociągu wc.

Wykonawca w 52 tygodniu 05.07.2021 – 11.07.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK dot. PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Analiza opinii IK do Projektu konstrukcji nawierzchni

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Prace związane z uzupełnianiem wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie informacji od Tauron S.A. iż warunkiem koniecznym do uzgodnienia tomu 5/2 jest zawarcie umowy kolizyjnej

Wykonawca w 51 tygodniu 28.06.2021 – 04.07.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK dot. PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Analiza opinii IK do Projektu konstrukcji nawierzchni
– Uzyskanie negatywnej opinii Komitetu społecznego dot. rozwiązań projektowych w rejonie ul. Pod Olszyną

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Prace związane z uzupełnianiem wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do Orange z zapytaniem w sprawie przyłączenia KT do istniejącej infrastruktury

Czerwiec 2021

Wykonawca w 50 tygodniu 21.06.2021 – 27.06.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK dot. PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu

Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do UG Oświęcim z prośbą o udzielenie zgody do dysponowania działką na cele budowlane.
– Wystąpiono do UG Oświęcim z prośbą o ustanowienie służebności przejazdu dla działek.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Analiza opinii IK do Projektu konstrukcji nawierzchni

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano pismo od PKP PLK CRI z prośbą o udostępnienie wersji papierowej i elektronicznej w zakresie WK2.
– Otrzymano pismo z PKP PLK CRI z przekazaniem PB.
– Wystąpiono do PKP PLK CRI z wyjaśnieniami w zakresie uzgodnienia i skoordynowania rozwiązań.
– Otrzymano odpowiedź z TK TELEKOM w sprawie wykonania zabezpieczenia torowiska w ramach prac dot. WK2.
– Wystąpiono do PKP TELKOL i TK TELEKOM ws. wykonania zabezpieczenia torowiska w ramach prac dot. WK2.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Prace związane z uzupełnianiem wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym.
– Wystąpienie do UW z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o odstępstwo.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź TK TELEKOM w sprawie własności kabla.
– Otrzymano z PZG informacje o projekcie firmy AMProjekt – gazociągu w m. Pławy.
– Wystąpiono do Tauron Gliwice z prośbą o uzgodnienie opracowania PB i PW dla linii 110 KV.

Wykonawca w 49 tygodniu 14.06.2021 – 20.06.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Uzyskanie opinii IK dot. PSOR
– Wystąpienie do GDDKiA o/Katowice o uzgodnienie PSOR na styku odcinków.
Uzyskanie materiałów do uzgodnienia styku odcinków od Inwestora odc. II
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do ZDW w Krakowie w sprawie uzgodnienia przebiegu Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Uzyskano opinię IK do Projektu konstrukcji nawierzchni

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie arkusza uzgodnień z PKP.
– Wystąpienie do PKP PLK CRI oraz PKP PLK ZLK celem udzielenia wyjaśnienia na otrzymane uwagi.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Otrzymanie wezwania do uzupełnienia wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej oraz ustawy o transporcie publicznym

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego Tom 5/1 z UM Oświęcim.
– Uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego Tom 5/2 Rozbiórka, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych nn i SN z PWiK Oświęcim
– Odmowa uzgodnienia Projektu Budowlanego Tom 5/3.1 Rozbiórka, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych WN-110kV przez Tauron z uwagi na brak zawartej umowy z GDDKiA
– Uzyskanie negatywnej opinii Gaz System do złożonego PAB

Wykonawca w 48 tygodniu 07.06.2021 – 13.06.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Przekazano do IK Projekt konstrukcji nawierzchni celem uzgodnienia.
– Przekazano do weryfikatora zestawienie projektowanych zjazdów.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono z prośbą do PKP PLK CRI o przekazanie ostatecznej wersji dokumentacji.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź z NETIA odnośnie własności kabla (email).
– Otrzymano uzgodnienie opracowania b. elektrycznej tom 5/1 z UG Oświęcim
– Otrzymano uzgodnienie opracowania b. elektrycznej tom 5/1 z UG Bojszowy
– Otrzymano uzgodnienie opracowania b. elektrycznej tom 5/1 z Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

Wykonawca w 47 tygodniu 31.05.2021 – 06.06.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Przekazanie skorygowanego PSOR do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia.
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Uzyskanie pozytywnej opinii WUOZ w Krakowie dot. wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Uzyskanie pozytywnej opinii WUOZ w Krakowie dot. wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.
– Wystąpienie do PKP PLK CRI oraz PKP PLK ZLK o uzgodnienie PAB tom 4/03,

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzgodnienie Projektu Budowlanego Tom 5/1 Rozbiórka, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego z UM Oświęcim oraz ZDW Kraków.
– Wystąpienie do PKP PLK CRI oraz PKP PLK ZLK o uzgodnienie PAB tom 4/03, 13/3, 12/4, 12/5

Maj 2021

Wykonawca w 46 tygodniu 24.05.2021 – 30.05.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie uzgodnienia WSzW w Katowicach dot. klas MLC.
– Uzyskanie uzgodnienia obiektu MGP-3 z PWiK Oświęcim.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej (rozporządzenie i ustawa o transporcie kolejowym) – korekta wniosku zgodnie z ustaleniami z UW.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie o uzgodnienie PAB do Gaz System.

Wykonawca w 45 tygodniu 17.05.2021 – 23.05.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie o uzgodnienia projektów branży elektrycznej (tom 5/1, tom 5/2, tom 5.3.1, tom 5.3.2).
– Wystąpienie do UG Oświęcim z wnioskiem o uzgodnieniem stanowisk słupowych linii 220kV .
– Uzyskanie opinii do PAB z PKP Energetyka
– Wystąpienie do PKP PLK ZLK z wnioskiem o uzgodnienie tomu 12/3

Wykonawca w 44 tygodniu 10.05.2021 – 16.05.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzgodnienie rozwiązań projektowych z ZDW w Krakowie.
– Wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych branży drogowej.
– Uzyskanie informacji o systemie referencyjnym z ZDW w Krakowie.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych branży kolejowej
– Wystąpienie do PWIK Oświęcim o uzgodnienie zabezpieczenia obiektu MGP-3 nad strefą ochrony sanitarnej
– Uzyskanie pozytywnej opinii PWIK Oświęcim dot. opinii hydrogeologicznej

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie o uzgodnienia projektów branży elektrycznej (tom 5/1 i tom 5/2)

Wykonawca w 43 tygodniu 03.05.2021 – 09.05.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Aktualizacja PAB branży drogowej z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.
– Uzyskanie pozytywnej opinii IK do PAB branży drogowej
– Uzgodnienie PAB z PZD w Bieruniu

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Aktualizacja PAB infrastruktura z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.
– Uzyskanie pozytywnej opinii IK do PAB branży inżynieryjnej
– Uzgodnienie zabezpieczenia konstrukcji mostu nad strefą ochrony sanitarnej obiektu MGP-3 z PWiK w Oświęcimiu

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Aktualizacja PAB branży inżynieryjnej z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.
– Uzyskanie pozytywnej opinii IK do PAB infrastruktura oraz PZT
– Uzgodnienie lokalizacji stanowisk słupowych linii 220kV i 110kV z GDDKiA

Kwiecień 2021

Wykonawca w 42 tygodniu 26.04.2021 – 02.05.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
– Uzgadnianie styku z S1 odc. II w zakresie organizacji ruchu
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Aktualizacja PAB branży drogowej z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Aktualizacja PAB infrastruktura z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnego PAB infrastruktura

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Aktualizacja PAB branży inżynieryjnej z uwzględnieniem uwag IK, GDDKiA oraz stanowiska projektanta.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnego PAB branży inżynieryjnej

Wykonawca w 41 tygodniu 19.04.2021 – 25.04.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia uwag do dokumentu wykonawcy

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia uwag do dokumentu wykonawcy
– Otrzymano odpowiedź z GDDKIA/ PKP dot. uzgodnienia i skoordynowania rozwiązań projektowych.
– Otrzymano zgodę Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo kolejowe.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Spotkanie z Inżynierem i Zamawiającym celem omówienia uwag do dokumentu wykonawcy
– Uzyskanie opinii Urzędu Miasta Oświęcim dot. wniosku o uzgodnienie PAB tom 5/1 w zakresie oświetlenia ulicznego
– Uzyskanie informacji z Urzędu Miasta Oświęcim w sprawie dokumentacji powykonawczej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Grojecką
– Uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie odcinkowej regulacji cieku Pławianka (RM-8) z PGW Wody Polskie

Wykonawca w 40 tygodniu 12.04.2021 – 18.04.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Wystąpienie do GDDKiA oraz UM Oświęcim o przekazanie dokumentacji powykonawczej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Grojecką.
– Uzyskanie informacji z UM Oświęcim, że sygnalizacja jest własnością GDDKiA.
– Analiza opinii IK do skorygowanego PSOR
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza uwag IK z przeglądu dokumentów wykonawcy w zakresie PAB i PZT
– Uzyskanie opinii IK z przeglądu dokumentu wykonawcy w zakresie PZT
– Uzyskanie opinii GDDKiA w zakresie PZT
– Uzyskanie opinii UM Oświęcim dot. rozwiązań branży drogowej (uwagi dot. KR na drogach DG-3L, JD-17L, ul. Żołnierzy Września)
– Uzyskanie opinii ZDW Kraków dot. rozwiązań branży drogowej
– Wystąpienie do ROD Stare Stawy o uzgodnienie rozwiązań projektowych


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Analiza uwag IK z przeglądu dokumentów wykonawcy w zakresie PAB i PZT
– Uzyskanie opinii IK z przeglądu dokumentu wykonawcy w zakresie PAB branży mostowej
– Wystąpienie do PWiK Oświęcim w sprawie przekazania opinii hydrologicznej dot. budowy obiektu MGP-3 w rejonie studni St-5 ujęcia „Zasole”
– Wystąpienie do Inżyniera o uzgodnienie wniosku o odstępstwo w zakresie branży kolejowej
– Wystąpienie do WKZ w wnioskiem o wydanie opinii do odstępstwa od rozporządzenia kolejowego (WK-2)
– Wystąpienie do WKZ w wnioskiem o wydanie opinii do odstępstwa od ustawy o transporcie kolejowym (WK-2)


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza uwag IK z przeglądu dokumentów wykonawcy w zakresie PAB i PZT
– Uzyskanie dodatkowej opinii weryfikatora branży melioracyjnej do PAB
– Przekazanie do IK PAB tom 4/14 płyta odciążająca celem dokonania przeglądu.
– Uzgodnienie przebudowy rowu melioracyjnego RM-3 z UG Bojszowy

Wykonawca w 39 tygodniu 05.04.2021 – 11.04.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Uzyskanie roboczego stanowiska projektanta odc. II dot. wniosku o uzgodnienie styku w zakresie PSOR
– Uzyskanie opinii IK do skorygowanego PSOR
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Wystąpienie do PKP z wnioskiem o powołanie zespołu do przeprowadzenie oceny zmiany SMS/MMS

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie opinii Inżyniera do PZT (branża geotechniczna, elektryczna, konstrukcyjna) oraz opinii GDDKiA.
– Uzyskanie opinii Inżyniera do PAB infrastruktura (branża, melioracyjna, branża sanitarna, ekrany akustyczne, zieleń)
– Wystąpienie do RZGW NW w Bieruniu o uzgodnienie cieku Pławianka z RZGW.
– Uzgodnienie PAB przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z UG Oświęcim
– Uzyskanie stanowiska Synthos dot. brak możliwości czasowego wyłączenia gazociągu DN400.
– Uzgodnienie PAB z TK Telekom

Wykonawca w 38 tygodniu 29.03.2021 – 04.04.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Przekazanie skorygowanego PSOR do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia.
– Przekazanie do Zamawiającego wniosku o zatwierdzenie PSOR w zakresie niezbędnym do odstępstwa.
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Spotkanie z weryfikatorem branży drogowej celem mówienia uwag do PAB branży drogowej.
– Przekazano do Inżyniera opracowanie PZT oraz BIOZ.
– Otrzymano uwagi Inżyniera do opracowania PAB branża drogowa.
– Otrzymano uwagi Inżyniera do opracowania PKN.
– Przekazanie do Inżyniera wniosku o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych celem dalszego procedowania.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Wystąpiono z prośbą o uzgodnienie PB tom.4/03, 12/3; 12/4; 12/5 do PKP Telkol Kraków, PKP Energetyka o. Warszawa i TK Telekom Katowice.
– Wystąpiono do PKP PLK w Krakowie z wnioskiem o odstępstwo i przeprowadzeniem procedury zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR03.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnej wersji PAB obiekty inżynierskie

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnej wersji PAB infrastruktura (ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe).
– Otrzymano opinię weryfikatora branży elektrycznej
– Wystąpiono do PSE z prośbą o uzgodnienie PB dla WN 220kV.
– Wystąpiono do Synthos Dwory z prośbą o możliwość czasowego wyłączenia gazociągu.
– Wystąpienie do UG Bojszowy, UG Oświęcim, UM Oświęcim o uzgodnienie PAB w zakresie oświetlenia.
– Uzyskanie uzgodnienia tras przebudowy wodociągów z WPWiK w Tychach

Marzec 2021

Wykonawca w 37 tygodniu 22.03.2021 – 28.03.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Opracowanie oddzielnego PSOR w zakresie niezbędnym do uzyskania odstępstwa.
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera.
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Wystąpienie do PKP PLK ZLK oraz PKP PLK CRI z wnioskiem o uzgodnienia PAB obiektu WK-2

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnej wersji PAB infrastruktura (branża elektryczna, kanalizacja deszczowa).
– Uzyskanie uzgodnienia z Urzędu Gminy Oświęcim dot. rowu melioracyjnego RM-7

Wykonawca w 36 tygodniu 15.03.2021 – 21.03.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Opracowanie oddzielnego PSOR w zakresie niezbędnym do uzyskania odstępstwa.
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera.
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnej wersji PAB branży drogowej
– Wystąpienie do zarządców dróg z wnioskami o uzgodnienie rozwiązań drogowych.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Uzyskanie opinii RZGW dot. wniosku o uzgodnienie obiektu MGP-3
– Uzyskanie opinii PWiK w Oświęcimiu dot. wniosku o uzgodnienie obiektu MGP-3

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie do Inżyniera aktualnej wersji PAB infrastruktura (branża teletechniczna, branża sanitarna gaz nc, sc, wc, sieci wodociągowe, melioracje, rozbiórki)
– Uzyskanie opinii Starostwa powiatowego w Bieruniu dot. wniosku o uzgodnienie rowów melioracyjnych RM-1 i RM-2.
– Uzyskanie odpowiedzi MZMiUW w Krakowie dot. wniosku o uzgodnienie przebudowy rowu melioracyjnego Młynówka.
– Uzyskanie uzgodnienie tras przebudów sieci wodociągowych z RPWiK w Tychach.
– Wystąpienie z monitami do zarządców przebudowywanych sieci teletechnicznych.
– Uzyskanie odpowiedzi z PKP CRI dot. wniosku o udostępnienie materiałów projektowych celem skoordynowania prac projektowych.

Wykonawca w 35 tygodniu 08.03.2021 – 14.03.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii Inżyniera do PSOR
– Uzyskanie opinii z KPP w Oświęcimiu dot. uzgodnienia lokalizacji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.
– Opracowanie oddzielnego PSOR w zakresie niezbędnym do uzyskania odstępstwa
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano odpowiedź z KPP w Oświęcimiu dot. zatok do kontroli pojazdów.
– Otrzymano odpowiedź z WITD dot. budowy punktów kontrolnych na obwodnicy.
– Otrzymano pismo z UG Oświęcim dot. rozwiązań projektowych.
– Otrzymano odpowiedź z WITD dot. budowy punktów kontrolnych na obwodnicy.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Otrzymano odpowiedź z PWiK dot. uzgodnienia obiektu mostowego nad rz. Sołą
– Wystąpienie GDDKiA do PKP PLK i CRI dot. uzgodnienia i skoordynowania rozwiązań projektowych.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB infrastruktura.
– Wystąpienie GDDKiA do PKP PLK i CRI ot. uzgodnienia i skoordynowania rozwiązań projektowych.
– Wystąpiono do UG Oświęcim w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego RM-7.
– Wystąpiono do UG Bojszowy w zakresie uzgodnienia przebudowy rowu melioracyjnego RM-3.
– Wystąpiono do MZMiUW w zakresie uzgodnienia rowu melioracyjnego Młynówka.
– Otrzymano odpowiedź z PSE dot. uzgodnienia PB dla linii 220kV.
– Otrzymano pismo z PGW WP dot. uzgodnienia odcinka regulacji cieku Puławianka.
– Otrzymano odpowiedź z UM Oświęcim dot. uzgodnienia przebudowy rowów melioracyjnych.
– Otrzymano odpowiedź z PWiK w sprawie akceptacji tras, zakresu przebudowy i średnic sieci wod-kan.

Wykonawca w 34 tygodniu 01.03.2021 – 07.03.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii Inżyniera do PSOR
– Uzyskanie opinii z KWP dot. uzgodnienia lokalizacji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.
Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB branży drogowej.
– Otrzymano notatkę ze spotkania z UM Oświęcim.
– Otrzymano z UG Oświęcim uzgodnienie w zakresie przekroi użytkowych dróg.
– Spotkanie w Wykonawcą i Inwestorem odc. II w sprawie uzgodnienia styku sąsiadujących inwestycji


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Uzyskanie odpowiedzi od PORR dot. rozwiązań projektowych w rejonie obiektu WK-2
– Otrzymano odpowiedź z PKP PLK dot. udostępnienia danych.
– Uzyskanie odpowiedzi z PWiK w Oświęcimiu do wniosku o uzgodnienie obiektu MGP-3
– Spotkanie z Inżynierem, Zamawiającym oraz wydziałem mostów GDDKiA dot. omówienia projektów branży mostowej.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB infrastruktura.
– Wystąpiono do PGW WP ZZ w Katowicach oraz NW Bielsko – Biała o uzgodnienie odcinkowej regulacji cieku Pławianka.
– Wystąpiono do UM Oświęcim w zakresie uzgodnienia przebudowy rowów melioracyjnych.
– Otrzymano uzgodnienie z PWIK dot. tras, zakresu przebudowy i średnic sieci wod.-kan.
– Uzyskano uzgodnienie z Urzędu Gminy Bojszowy dot. przebudowy rowów melioracyjnych RM-1 i RM-2.

Luty 2021

Wykonawca w 33 tygodniu 22.02.2021 – 28.02.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii Inżyniera do PSOR
– Wystąpienie do KWP i Krakowie oraz KPP w Oświęcimiu dot. uzgodnienia lokalizacji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.
– Wystąpienie do GDDKiA Katowice o uzgodnienie styku z odcinkiem II.
– Wystąpienie do GDDKiA z uzupełnieniem wniosku o zatwierdzenie PSOR.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB branży drogowej.
– Przekazanie do Inżyniera koncepcji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.
– Wystąpienie do WITD z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.
– Wystąpienie do ZDW w Krakowie w sprawie ustalenia systemu referencyjnego drogi wojewódzkiej.
– Uzyskanie negatywnej opinii z Rodzinnego Ogrody Działkowego „Stare Stawy” do wniosku o uzgodnienie rozwiązań układu komunikacyjnego.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami
– Uzyskanie odpowiedzi od PORR dot. rozwiązań projektowych w rejonie obiektu WK-2

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB infrastruktura.
– Uzyskanie opinii weryfikatora do PAB branży KD, melioracje, ekrany i rozbiórki oraz teletechnika
– Uzyskanie odpowiedzi od Zarządu Spółek Wodnych w Oświęcimiu dot. uzgodnienia przebudowy rowów melioracyjnych

Wykonawca w 32 tygodniu 15.02.2021 – 21.02.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Analiza opinii Inżyniera do PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB branży drogowej.
– Przekazanie do Inżyniera stanowiska Wykonawcy dot. wniosku firmy Nicromet
– Opracowywanie koncepcji dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Analiza opinii weryfikatora do PAB branży elektrycznej i gazu.
– Uzyskanie opinii weryfikatora do PAB branży sanitarnej
– Wystąpienie do Synthos o uzgodnienie profili przebudowywanych gazociągów.
– Wystąpienie do Inter Oświęcim Daniel Kułas z informacją dot. przebudowy

Wykonawca w 31 tygodniu 08.02.2021 – 14.02.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR
– Uzyskanie opinii Inżyniera do PSOR

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskani opinii weryfikatora do PAB branży drogowej.
– Wystąpiono do ROD „Kamieniec”, „Stare Stawy” z prośbą o uzgodnienie układu komunikacyjnego oraz zajęcia terenu.
– Otrzymano wniosek firmy Nicromet dotyczący zmiany rozwiązań projektowych w rejonie zakładu produkcyjnego.
– Przekazano do Inżyniera pismo dot. dodatkowych zatok do kontroli pojazdów.


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie do Inżyniera uzupełniającego stanowiska projektanta do uwag weryfikatora z dnia 19.01.2021r. wraz z aktualną dokumentacją projektową.
– Otrzymano zgodę na cz. zasypanie jeziora Kamieniec z UM Oświęcim.
– Otrzymano odpowiedź z PGW WP dot. porozumienia.
– Wystąpiono do PKP PLK; PKP CRI;PORR o przekazanie aktualnych rozwiązań projektowych.
– Wystąpiono do Prezydenta m. Oświęcim z uzgodnieniem częściowego zasypania Jeziora Kamieniec dot. MGP-3.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskani opinii weryfikatora do PAB branży elektrycznej i gazu.
– Wystąpiono do PWIK w Oświęcimiu z prośbą o akceptację tras przebudowy sieci wodno- kanalizacyjnej.
– Wystąpiono do PSG z prośbą o akceptacje tras gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.
– Wystąpiono do ZSW Oświęcim z uzgodnieniem przebudowy rowów melioracyjnych RM-3,4,5,6,7,8,9.
– Wystąpiono do UG Bojszowy i Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z uzgodnieniem przebudowy rowów melioracyjnych RM-1 i RM2.

Wykonawca w 30 tygodniu 01.02.2021 – 07.02.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

KSZR.
– Udzielenie odpowiedzi na uwagę Zamawiającego do Koncepcji SZR.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie uzgodnienia obiektu MGP-1 z RZGW.
– Wystąpienie z wnioskiem od uzgodnienie obiektu MGP-3 z PWiK Oświęcim.
– Uzyskanie opinii PKP PLK (centrala) dot. wniosku o odstępstwo w zakresie rozjazdów i odbojnic na obiekcie WK-2

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Styczeń 2021

Wykonawca w 29 tygodniu 25.01.2021 – 31.01.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR.
– Uzyskiwanie opinii do PSOR (UG Oświęcim)

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie PAB do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia rozwiązań projektowych.
– Otrzymano opinie UG Oświęcim dot. wniosku o uzgodnienie rozwiązań sytuacyjnych


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie informacji z RZGW dot. braku kolizji inwestycji z zabezpieczeniem brzegów rz. Soły

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie PAB do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia rozwiązań projektowych.
– Uzyskanie pozytywnej opinii z PWiK w Oświęcimiu dot. rezygnacji z projektowania studni rewizyjnych.
– Wystąpienie do RPWiK w Tychach o uzgodnienie trasy przebudowy wodociągu.
– Wystąpienie do Tauron o uzgodnienie tomu 5/3 – linie 110kV
– Wystąpienie do PSE o uzgodnienie tomu 5/4 – linie 220kV

Wykonawca w 28 tygodniu 18.01.2021 – 24.01.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Uzyskanie opinii Zamawiającego do KSZR

PSOR.
– Uzyskiwanie brakujących opinii do PSOR (UG Oświęcim)

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano pozytywną opinię z Małopolskiego WUOZ w Krakowie dot. odstępstwa.


Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Przekazanie PAB do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia rozwiązań projektowych.
– Otrzymano opinię Weryfikatora/Inżyniera do PB roboczego obiektów inżynierskich wersja 2
– Wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych ID-2 (D2) do PKP PLK; PKP CRI; PKP Kraków.
– Wystąpienie o uzgodnienie obiektu MGP-3 do RZGW.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpiono do Synhos z prośbą o uzgodnienie trasy i zakresu przebudowy gazociągu DN400 Synthos.
– Otrzymano z Tauron Gliwice warunki usunięcia kolizji w zakresie linii 110kV.
– Wystąpiono do UM Oświęcim z prośbą o uzgodnienie czasowego zasypania Jeziora Kamieniec na potrzeby realizacji MGP-3.
– Otrzymano warunkowe uzgodnienie z PEC dot. projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej.

Wykonawca w 27 tygodniu 11.01.2021 – 17.01.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

PSOR.
– Przekazanie PSOR do Inżyniera celem dokonania przeglądu i uzgodnienia oraz ustalenia zakresu wprowadzania uwag wynikających z wydanych opinii.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano pozytywne uzgodnienie sytuacji z ZDW w Krakowie.
– Otrzymano pozytywną opinię ZDW w Krakowie dot. odstępstwa.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Otrzymano odpowiedź z WSW w Krakowie dot. klas MLC.
– Otrzymano odpowiedź PKP PLK dot. zgłoszenia zamknięć torowych.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.
– Wystąpiono do PEC Oświęcim z prośbą o uzgodnienie rozwiązań projektowych.
– Otrzymano uwagi Inżyniera do branży sanitarnej – GAZ-System.
– Otrzymano zgodę Inżyniera na zaprojektowanie przepustu PM8 pod kątem 90stopni.
– Otrzymano odpowiedź z PUW HKW dot. rurociągu tranzytowego.
– Otrzymano odpowiedź z PSG dot. zakresu przebudowy sieci gazowej.
– Otrzymano odpowiedź z PGW WP Gliwice oraz NW Kęty , NW w Bieruniu dot. informacji o ciekach.

Wykonawca w 26 tygodniu 04.01.2021 – 10.01.2021 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe:

SZR.
– Uzyskanie pozytywnej opinii Inżyniera do koncepcji SZR

PSOR.
– Aktualizacja PSOR po uzyskaniu opinii.

Projekty drogowe
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzyskanie opinii UM Oświęcim dot. rozwiązań sytuacyjnych.

Projekty obiektów mostowych:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Ustalanie zakresu wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (teren PKP).
– Wystąpienie do PGW Wody Polskie o uzgodnienie aktualnych rozwiązań obiektu MGP-1

Projekty branżowe:
– Kontynuacja prac projektowych związanych z opracowaniem PAB.
– Aktualizacja PZT po uwagach Inżyniera.
– Analizowanie uzyskanych warunków technicznych.

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64061
Projekt i wykonanie: M2 Studio