fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Grudzień 2022

Wykonawca w 129 tygodniu 26.12.2022 – 01.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu nieprzydatnego (do utylizacji) km 7+600 – 8+300

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 128 tygodniu 19.12.2022 – 25.12.2022 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Odhumusowanie i wykop zbiornika ZB 1‎

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1 oraz drogi JD-1L‎

– Wymiana gruntu w km 1+550 – 1+620‎

– Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu nieprzydatnego (do utylizacji) km 7+600 – 8+300

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-3 – Zabezpieczenie terenu na okres świąteczny

Prace Wykonawcze

– MGP-1 – wykonywanie pali prefabrykowanych na podporach w osi 2 oraz 3

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna:

– Zakończenie kanalizacji deszczowej kanał 23.2  w km 6+300

Branża Elektryczna:

– Usuwanie kolizji Nn-01 w km 1+450 – układanie kabli

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 127 tygodniu 12.12.2022 – 18.12.2022 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Odhumusowanie i wykop zbiornika ZB 1‎

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1 oraz drogi JD-1L‎

– Usuwanie karpin w km 7+600 – 8+300‎

– Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu nieprzydatnego (do utylizacji) km 7+600 – 8+300

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza  mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-3 – montaż ogrodzenia  w strefie ochrony wody „Zasole”

– MGP-3 – wykonanie drogi dojazdowej do podpór P4

– MGP-3 – zasypanie częściowe zbiornika Kamieniec

– MGP-3 – usuwanie karpin i humusu w strefie ochrony wody „Zasole”

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej kanał 23.2  w km 6+300

– Zakończenie kanalizacji deszczowej kanał 23.1  w km 6+300

Branża Elektryczna:

– Usuwanie kolizji Sn-01 w km 1+250 – układanie kabli

– Usuwanie kolizji Sn-05 w km 6+950 – 7+050 – układanie kabli

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 126 tygodniu 05.12.2022 – 11.12.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– Wykop JD-3P w km 0+050 – 0+150

– Odhumusowanie i wykop zbiornika ZB 1

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1 oraz drogi JD-1L

– wymiana gruntu TG  w km 1+550 – 1+620

– Odhumusowanie w km 9+350 – 9+700

– Usuwanie karpin w km 7+600 – 8+300

– Wdrożenie TOR na zamknięcie ul. Wolskiej ze względu na remont przepustu oraz na wyjazdy z budowy na ul. Wolską 

– JD-17L – profilowanie i zagęszczenie podłoża, doprowadzenie podłoża do nośności  

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, odhumusowanie, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza  mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-3 – montaż ogrodzenia  w strefie ochrony wody „Zasole”

– MGP-3 – wykonanie drogi dojazdowej do podpór P4

– MGP-3 – zasypanie częściowe zbiornika Kamieniec

– MGP-3 – usuwanie karpin i humusu w strefie ochrony wody „Zasole” wraz z wykonaniem dojazdu do podpory P3

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – uzgodnienie PW tom 11.5.1.

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Budowa  kolizji deszczowej od studni D4 do D4.3  w  km 6+300

Branża Elektryczna:

– Usuwanie kolizji nN-01 w km 1+450 – wykonanie przewiertu

– Usuwanie kolizji Sn-01 w km 1+250 – wykonanie przewiertu

– Usuwanie kolizji Sn-05 w km 6+950 – 7+050 – układanie rurociągu

Branża Teletechniczna:

– Usuwanie kolizji T-11 w km 7+300 – wykonanie przewiertu

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 125 tygodniu 28.11.2022 – 04.12.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK wnioski materiałowe

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– Kontynuacja wycinki w km 1+800 – 6+400

– Usunięcie Karpin w km 1+500 – 1+750

– Odhumusowanie JD-1L w km 0+200 – 0+300

– Odhumusowanie TG  w km 1+200 – 1+400

– Budowa wjazdów na budowę z ul. Wolskiej i dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Prace związane z przygotowaniem zaplecza drogowego ROD Stare Stawy

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK wnioski materiałowe

– Przekazano do IK projekt technologiczny

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, odhumusowanie, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza  mostowego i podpór obiektu oraz kontynuacja wcinki na obszarze obiektu  MGP-1

– MGP-3 – zabezpieczenie studni nr 5 w strefie ochrony wody „Zasole”

– MGP-3 – wykonanie drogi dojazdowej do podpór P7 i P8 wraz z usunięcie karpin i humusu

– MGP-3 – usuwanie karpin i humusu w strefie ochrony wody „Zasole”

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

– Przekazano do IK wnioski materiałowe

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Wykonanie przebudowy kolizji W1 w  km 1+165

– Wykonanie próby ciśnienia wody W9 i W10 w km 6+280 – 6+340

Branża Elektryczna:

– Usuwanie kolizji nN-01 w km 1+450 – układanie rur osłonowych

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Listopad 2022

Wykonawca w 124 tygodniu 21.11.2022 – 27.11.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK wniosek materiałowy

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– Kontynuacja wycinki w km 8+300 – 9+700

– Odhumusowanie JD-3P w km 0+200 – 0+400

– Odhumusowanie JD-1L w km 0+300 – 0+500

– Odhumusowanie TG  w km 1+000 – 1+200

– Budowa wjazdów na budowę z ul. Wolskiej i dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Prace związane z przygotowaniem zaplecza drogowego ROD Stare Stawy

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK wniosek materiałowy

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze, odhumusowanie, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza  mostowego oraz kontynuacja wcinki na obszarze obiektu  MGP-1

– Kontynuacja organizacji zaplecza MGP-3 Kamieniec oraz od stron ul. Legionów, wykonywanie dróg dojazdowych

– Wycinka drzew i krzewów na strefie ochrony wody Zasole oraz w rejonie zbiornika wodnego Kamieniec

– Montaż ogrodzenia na terenie strefy ochrony Zasole

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – uzgodnienie likwidacji przejazdu kolejowego z PKP, brak pozostałych uzgodnień z PKP.

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Rozpoczęcie przebudowy kolizji W1 w km 1+165

Branża Elektryczna:

– Usuwanie kolizji nN-01 w km 1+450

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

– Wycinka drzew

– Rozpoznanie saperskie w miejscach niedostępnych przed wycinką drzew w km 6+350 – 6+700

Wykonawca w 123 tygodniu 14.11.2022 – 20.11.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Przekazano do IK wnioski z programem zapewnienia jakości

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– Prace przygotowawcze do robót drogowych JD-17L w km 0+000 – 0+250

– Prace przygotowawcze do robót drogowych JD-1L w km 0+200 – 0+770

– Prace przygotowawcze do robót drogowych TG km 8+900 – 9+200

– Budowa wjazdów na budowę z ul. Wolskiej i dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK wniosek materiałowy

 –Przekazano do IK wnioski z programem zapewnienia jakości

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze pod wykonanie zaplecza  mostowego oraz kontynuacja wcinki na obszarze obiektu  MGP-1

– Kontynuacja organizacji zaplecza MGP-3 Kamieniec oraz od stron ul. Legionów, wykonywanie dróg dojazdowych

– Wycinka drzew i krzewów na strefie ochrony wody Zasole oraz w rejonie zbiornika wodnego Kamieniec

– Montaż ogrodzenia na terenie strefy ochrony Zasole

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – uzyskanie uzgodnienia PW tom 3.3. obiekt WK-2, brak pozostałych uzgodnień z PKP.

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Wykonanie kolizji W10 w km 6+290 – 6+325 – Ułożenie rury DZ 225 

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

– Wycinka drzew

– Rozpoznanie archeologiczne stanowiska Jedlina 4

Wykonawca w 122 tygodniu 07.11.2022 – 13.11.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– odhumusowanie pod wymianę gruntu km 1+500 – 1+600

– odhumusowanie TG km 8+900 – 9+100

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych.

-Przekazano Projekt technologii i organizacji robót – Zabezpieczenie strefy ochrony wody Zasole

Prace przygotowawcze

– Prace przygotowawcze pod wykonanie zaplecza  mostowego oraz kontynuacja wcinki na obszarze obiektu  MGP-1

– Organizacja zaplecza MGP-3 Kamieniec oraz od stron ul. Legionów

– Zakończenie prac związanych  ze wzmocnieniem sklepienia ceglanego przepustu drogowego w Jedlinie ul. Wolska

– Montaż ogrodzenia na terenie strefy ochrony Zasole

– Wykonywanie utwardzonego placu pod węzeł betoniarski

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

– Wystąpienie do firmy Transbud-Wulkan z wnioskiem o uzgodnienie rewizji PW tom 7.2.

– Przekazanie KNA:

  • Zmiana trasy usunięcia kolizji teletechnicznej T7
  • Zmiana trasy usunięcia kolizji Wodociągowej W4a
  • Zmiana projektowanych izolatorów ceramicznych na izolatory kompozytowe przy przebudowie linii 220 KV Poręba – Czeczott

Prace przygotowawcze

Branża Sanitarna:

– Kolizja W9 w km 6+175 – 6+290 – Ułożenie rury DZ40

Branża Elektryczna:

– Ubożenie kabli zasilających w obszarze placu mobilnego węza betoniarskiego i zaplecza socjalnego

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

– Rozpoznanie saperskie

– Wycinka drzew

– Przeniesienie siedliska „pachnicy dębowej” w lokalizację zastępczą

Wykonawca w 121 tygodniu 31.10.2022 – 06.11.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych.

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

– Wdrożenie TOR na wyjazdy z buudowy.

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK projektu technologicznego.

Prace przygotowawcze

– Prace związane ze wzmocnieniem istniejącego przepustu drogowego w Jedlinie

– Przygotowanie zaplecza przy MGP-3

– Wykonywanie utwardzonego placu pod węzeł betoniarski

– Próby ciśnienia przyłącza wodociągowego do węzła betoniarskiego 

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

– Przekazanie Programu monitoringu geotechnicznego

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

– Rozpoznanie saperskie

– Wycinka drzew

– Rozpoznanie stanu przyrodniczego na czas rozpoczęcia robót 

Październik 2022

Wykonawca w 120 tygodniu 24.10.2022 – 30.10.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych.

– Przekazanie do IK projektu technologicznego.

Prace przygotowawcze

– Wykonywanie utwardzonego placu pod węzeł betoniarski

– Wykonywanie przyłącza wodociągowego do węzła betoniarskiego

Projekty branżowe:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

– Wystąpienie do PKP PLK ZLK o uzgodnienie PW tom 11.5.1

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

– Przekazanie do IK PW Tom 1 Plansza zbiorcza (po uwagach IK).

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych Branży Elektrycznej. 

Pozostałe prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

– Rozpoznanie saperskie

– Wycinka drzew

– Przekazanie  placu budowy nr 2 przez Zamawiającego

Wykonawca w 119 tygodniu 17.10.2022 – 23.10.2022 realizował prace projektowe oraz przygotowawcze i wykonał:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK odpowiedzi na uwagi weryfikatora geodezji dot. PW tom 2.2.7

Prace przygotowawcze

– Transport i hałdowanie kruszywa 0/31,5 z kopalni Libiąż na plac składowy Pławy

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosków materiałowych.

– Przekazanie do IK projektu technologicznego.

Prace przygotowawcze

– Wykonywanie utwardzonego placu pod węzeł betoniarski

– Wykonywanie przyłącza wodociągowego do węzła betoniarskiego

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64062
Projekt i wykonanie: M2 Studio