fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Październik 2022

Wykonawca w 118 tygodniu 10.10.2022 – 16.10.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK wniosku materiałowego.

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW.

Wykonawca w 117 tygodniu 03.10.2022 – 09.10.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK kompletnej wersji PW 2 branży drogowej celem ostatecznego zatwierdzenia.

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazanie do IK kompletnej wersji PW tom 1 Plansza zbiorcza celem ostatecznego zatwierdzenia.

Wrzesień 2022

Wykonawca w 116 tygodniu 26.09.2022 – 02.10.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

–  Przekazanie do IK wniosków z programem zapewnienia jakości.

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazanie do IK aktualizacji PW tom 3.19 Ekrany.

Wykonawca w 115 tygodniu 19.09.2022 – 25.09.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Spotkanie z zespołem IK dot. PW branży drogowej – przekazanie do IK skorygowanej dokumentacji zgodnie z ustaleniami ze spotkania.

– Przekazanie do IK aktualizacji przedmiaru robot branży drogowej.

– Przekazanie do IK rewizji STWiORB D-06.03.01a Pobocza gruntowe

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazanie do IK rewizji Projektu wykonawczego – branża kolejowa. Tom 11.1 Rozbiórka i przebudowa układu torowego

Wykonawca w 114 tygodniu 12.09.2022 – 18.09.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień – brak nowych uzgodnień z PKP.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Wykonawca w 113 tygodniu 05.09.2022 – 11.09.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 2 (po wprowadzeniu uwag)

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

– W zakresie przedmiarów przekazano do IK przedmiar robót „Projekt bazowy do Polecenia Zmiany – branży kanalizacji deszczowej – tom rozbiórka, przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej”

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 1 (po wprowadzeniu uwag)

Wykonawca w 112 tygodniu 29.08.2022 – 04.09.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

– Otrzymano korespondencję z PKP PLK w zakresie tomu 11.5.1.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Sierpień 2022

Wykonawca w 111 tygodniu 22.08.2022 – 28.08.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK stanowisko Wykonawcy dot. przekrojów poprzecznych przy stawach adolfińskich.

Przekazano do IK PW:

 1. Tom 1 (po uwagach IK)
 2. Tom 2 (po uwagach IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. DM.00.00.00 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.3 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości
 2. Wnioski materiałowe

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 5.2.3 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

 

Wykonawca w 110 tygodniu 15.08.2022 – 21.08.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK Przedmiary robót:

 1. Tom 2 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości 

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK Przedmiary robót:

 1. Tom 3.2 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.19 (przekazanie wyjaśnień do uwag weryfikatora)

– Przekazano do IK Przedmiary robót:

 1. Tom 4.1 (po uwagach IK)
 2. Tom 4.2.2 (po uwagach IK)
 3. Tom 8 (po uwagach IK)
 4. Tom 11.3 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

Wykonawca w 109 tygodniu 08.08.2022 – 14.08.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Spotkanie Wykonawcy z zespołem IK dot. omówienia uwag weryfikatora branży drogowej do PW tom 1 i 2.

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości
 2. Wnioski materiałowe

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. 32.01.01

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości
 2. Wnioski materiałowe

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 12 Projekt gospodarki istniejącą zielenią (po uwagach IK)

– Przekazano do IK Przedmiary robót:

 1. Tom 4.4.1 (po uwagach IK)
 2. Tom 4.4.2 (po uwagach IK)
 3. Tom 4.5.2 (po uwagach IK)
 4. Tom 5.1 (po uwagach IK)
 5. Tom 5.2.1 (po uwagach IK)
 6. Tom 5.2.2 (po uwagach IK)
 7. Tom 11.1 (po uwagach IK)
 8. Tom 11.4 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości
 2. Wnioski materiałowe

 

Wykonawca w 108 tygodniu 01.08.2022 – 07.08.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK:

 1. Wnioski z Programem zapewnienia jakości

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK:

 1. Program monitoringu geotechnicznego (po uwagach IK)
 2. Wnioski z Programem zapewnienia jakości
Lipiec 2022

Wykonawca w 107 tygodniu 25.07.2022 – 31.07.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.8
 2. Tom 3.9

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 11.1
 2. Tom 11.1a

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. 03.05.01b

Wykonawca w 106 tygodniu 18.07.2022 – 24.07.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. 02.01.01A,

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 12 Zieleń

Wykonawca w 105 tygodniu 11.07.2022 – 17.07.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.3 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. 33.06.01 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

 

Wykonawca w 104 tygodniu 04.07.2022 – 10.07.2022 realizował prace projektowe i wykonał: 

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 1 (po uwagach IK)
 2. Tom 2.1 (po uwagach IK)
 3. Tom 2.2.1 – 2.2.9 (po uwagach IK)

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-04.06.02 (po uwagach IK)
 2. D-05.03.05 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.8 (odpowiedź na uwagi IK)
 2. Tom 3.9 (odpowiedź na uwagi IK)

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-30.05.02 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień.

– Uzyskanie wstępnych uwag do tomu 11.5.1

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Czerwiec 2022

Wykonawca w 103 tygodniu 27.06.2022 – 03.07.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-33.01.01a Przepusty melioracyjne
 2. D -03.02.01 (po uwagach IK) Kanalizacja deszczowa

Wykonawca w 102 tygodniu 20.06.2022 – 26.06.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK Projekt:

 1. Projekt konstrukcji nawierzchni (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami – bieżący kontakt z PKP PLK ZLK celem uzyskania brakujących uzgodnień

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 3.19 (po uwagach IK)
 2. PW tom 12 (po uwagach IK)

 

Wykonawca w 101 tygodniu 13.06.2022 – 19.06.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. 07.08.04 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 3.4 (uzupełnienie w zakresie ścian szczelinowych)
 2. PW tom 3.5 (uzupełnienie w zakresie ścian szczelinowych)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Uzgodnienie PW tom 5.2.3 z gestorem sieci 3S.

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 100 tygodniu 06.06.2022 – 12.06.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-11.03.07 (po uwagach IK)
 2. M-15.01.01 (po uwagach IK)
 3. M-21.15.01 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 6.2 (rewizja po uzgodnieniu z PSG)

Wykonawca w 99 tygodniu 30.05.2022 – 05.06.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-04.06.02 (po uwagach IK)
 2. D-05.03.04 (po uwagach IK)
 3. D-05.03.05 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-21.20.05 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

– Uzgodnienie z PSG dot. PW tom 6.2 (zmiany w rejonie posesji państwa Siuta).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 8 (po uwagach IK)

 

Maj 2022

Wykonawca w 98 tygodniu 23.05.2022 – 29.05.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 2.2.10 (po uwagach IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. 02.01.01A (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

– Kontynuacja uzgodnień z PKP PLK oraz wykonawcą modernizacji linii kolejowej (Uzgodnienie z PKP PLK ZLK PW tom 11.1, 11.3, 11.4 oraz kabli GSMR)

– Wystąpienie do 3S o uzgodnienie PW tom 5.2.3.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 5.2.3

Przekazano do IK STWiORB:

 1. 07.06.01 (po uwagach IK)

Wykonawca w 97 tygodniu 16.05.2022 – 22.05.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-21.20.03 (po uwagach IK)
 2. M-21.20.05 (po uwagach IK)
 3. M-25.01.02 (po uwagach IK)
 4. M-28.10.07 (po uwagach IK)

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 3.3 (po uwagach IK)
 2. PW tom 3.8 (po uwagach IK)
 3. PW tom 3.9 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

– Kontynuacja uzgodnień z PKP PLK oraz wykonawcą modernizacji linii kolejowej (wystąpienie o uzgodnienie rewizji PW tom 11)

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-03.02.01 (po uwagach IK)

Wykonawca w 96 tygodniu 09.05.2022 – 15.05.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW tom 3.4 (po uwagach IK)
 2. PW tom 3.5 (po uwagach IK)
 3. PW tom 3.19 (po uwagach IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-10.07.01 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-13.02.01 (po uwagach IK)
 2. M-21.20.01 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.

– Kontynuacja uzgodnień z PKP PLK oraz wykonawcą modernizacji linii kolejowej (wystąpienie o uzgodnienie PW tom 11a oraz)

– Odpowiedź z 3S dot. akceptacji propozycji Wykonawcy

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-07.07.01 (po uwagach IK)

Wykonawca w 95 tygodniu 02.05.2022 – 08.05.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Przekazano do MUW aktualny PAB/PZT po uwzględnieniu wezwania MUW.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-06.02.01 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Przekazano do MUW aktualny PAB/PZT po uwzględnieniu wezwania MUW.

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-11.01.04 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Przekazano do MUW aktualny PAB/PZT po uwzględnieniu wezwania MUW.

– Kontynuacja uzgodnień z PKP PLK oraz wykonawcą modernizacji linii kolejowej

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-01.03.02 (po uwagach IK)
 2. D-01.03.05 (po uwagach IK)
Kwiecień 2022

Wykonawca w 94 tygodniu 25.04.2022 – 01.05.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-04.04.02 (po uwagach IK)
 2. D-05.03.01b (po uwagach IK)
 3. D-07.09.10 (po uwagach IK)
 4. D-09.01.01 (po uwagach IK)

Przekazano do IK PW:

 1. PW Tom 2.2.10 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (wydanie skorygowanego postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-21.15.01
 2. 33.05.01 (po uwagach IK)

Przekazano do IK PW:

 1. PW Tom 3.16 (po uwagach IK)
 2. PW Tom 3.17 (po uwagach IK)
 3. PW Tom 3.18 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja uzgodnień z PKP PLK oraz wykonawcą modernizacji linii kolejowej

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

 

Wykonawca w 93 tygodniu 18.04.2022 – 24.04.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe 

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (wystąpienie MUW do Ministerstwa Infrastruktury o sprostowanie omyłki w udzielonym odstępstwie – procedowanie sprawy w MI).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-11.03.06 (po uwagach IK)
 2. 11.03.07
 3. 11.03.08
 4. M-29.01.01 (po uwagach IK)
 5. M-31.01.01 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Pismo Gaz System informujące o uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowy gazociągu DN700.

– Przekazanie do IK stanowiska Wykonawcy ws poziomów wód gruntowych

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. PW Tom 6.3.1 (po uwagach IK)
 2. PW Tom 6.3.2 (po uwagach IK)

Wykonawca w 92 tygodniu 11.04.2022 – 17.04.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-06.03.01b (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (wystąpienie MUW do Ministerstwa Infrastruktury o sprostowanie omyłki w udzielonym odstępstwie).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. 13.06.00 (po uwagach IK)
 2. M-22.01.01 (po uwagach IK)
 3. M-22.01.02 (po uwagach IK)
 4. M-22.01.02 (po uwagach IK)
 5. M-23.02.01 (po uwagach IK)
 6. M-23.04.03 (po uwagach IK)
 7. M-23.04.04 (po uwagach IK)
 8. M-28.02.03 (po uwagach IK)
 9. M-28.05.02 (po uwagach IK)
 10. M-28.07.03 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Ponowne wystąpienie do PKP PLK ZLK o uzgodnienie PW tom 3.03, 11.1, 11.3, 11.4, 11.5.2

– Wystąpienie z monitem do PSG o uzgodnienie aktualizacji PW tom 6.2

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-01.03.03 (po uwagach IK)
 2. D-01.03.04 (po uwagach IK)
 3. D-03.02.02b (po uwagach IK)

Wykonawca w 91 tygodniu 04.04.2022 – 10.04.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-01.01.01 (po uwagach IK)
 2. D-04.01.01 (po uwagach IK)
 3. D-04.05.01a (po uwagach IK)
 4. D-05.01.03 (po uwagach IK)
 5. D-05.03.05
 6. D-05.03.09 (po uwagach IK)

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (wystąpienie do MUW o sprostowanie omyłki w udzielonym odstępstwie).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.2 (po uwagach IK)
 2. Tom 3.2.1 (po uwagach IK)
 3. Tom 3.3 (po uwagach IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. 11.03.09 (po uwagach IK)
 2. 12.01.03 (po uwagach IK)
 3. M-12.02.01 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Uzgodnienie PW tom 11.3 z PKP Telkol.

– Wniosek Wykonawcy odc. II o uzgodnienie styku w zakresie SZR.

– Udzielenie odpowiedzi na pismo Wykonawcy odc. II o uzgodnienie styku w zakresie SZR

– Ponowne wystąpienie do PKP PLK ZLK o uzgodnienie PW tom 11.5.1

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. Tom 7.5 (po uwagach IK)
Marzec 2022

Wykonawca w 90 tygodniu 28.03.2022 – 03.04.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

– Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-03.03.01 (po uwagach IK)
 2. D-04.06.02 (po uwagach IK)
 3. D-05.03.01a (po uwagach IK)
 4. D-05.03.04 (po uwagach IK)
 5. D-08.02.02 (po uwagach IK)
 6. D-08.03.01 (po uwagach IK)
 7. D-07.08.04

Projekty obiektów mostowych:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (postanowienie MUW dot. udzielenia zgody na odstępstwo).

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. Tom 3.1.1 (po uwagach IK)
 2. Tom 3.16 (stanowisko Wykonawcy do uwag IK)
 3. Tom 3.17 (stanowisko Wykonawcy do uwag IK)
 4. Tom 3.18 (stanowisko Wykonawcy do uwag IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. M-13.06.00 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).

– Kontynuacja korespondencji z PKP Telkol dot. uzgodnienia PW tom 11.3

– Uzgodnienie PW tom 11.3 z TK Telekom

Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Przekazano do IK PW:

 1. Tom 5.1 (po uwagach IK)

Przekazano do IK STWiORB:

 1. D-03.02.02c (po uwagach IK)

Wykonawca w 89 tygodniu 21.03.2022 – 27.03.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg ws konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych (uzyskanie stanowiska UG Oświęcim).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w Ministerstwie Infrastruktury).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.
– Przekazano do IK STWiORB:
1. M.11.01.02 (po uwagach IK)
2. M.11.03.09
3. M-13.03.01 (po uwagach IK)
4. M-21.04.01 (po uwagach IK)
5. M-27.03.01
6. M-28.01.01 (po uwagach IK)
7. M-28.10.05
8. M-29.01.01
9. M-29.03.05 (po uwagach IK)

Projekty branżowe:
– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Kontynuacja korespondencji z PKP Telkol dot. uzgodnienia PW tom 11.3
– Uzgodnienie PW tom 11.3 z TK Telekom
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.
– Przekazano do IK PW:
1. Tom 7.6 (po uwagach IK)
2. Tom 11.3 (po uwagach IK)

Wykonawca w 88 tygodniu 14.03.2022 – 20.03.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg ws konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych (uzyskanie stanowiska Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz UM Oświęcim)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w Ministerstwie Infrastruktury).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty branżowe:
– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Wystąpienie z monitami dot. uzgodnienia PW tom 11.3 do PKP Telkol i TK Telekom
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 87 tygodniu 07.03.2022 – 13.03.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg ws konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo z dnia 28.02.2022r.).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w Ministerstwie Infrastruktury).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Uzgodnienie rozwiązań projektowych PW tom 6.3.1 oraz tom 6.3.2 przez Gaz System.
– Uzgodnienie rozwiązań projektowych PW tom 4.5.1 oraz tom 4.5.2 przez PSE
– Wystąpienie do PSG o uzgodnienie rewizji 2 PW tom 6.2 (korekta przy posesji państwa Siuta)
– Wystąpienie do PWiK Oświęcim o uzgodnienie rewizji 2 PW tom 7.5
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 86 tygodniu 28.02.2022 – 06.03.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe

– Bieżące wykonanie monitów telefonicznych oraz mailowych dla wniosków, które nie zostały rozpatrzone w terminie wynikającym z KPA tj. 30 dni (zgodnie z załącznikiem nr 2 do raportu).
– Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg ws konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (wszczęcie postępowania z dnia 21.02.2022r.).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w Ministerstwie Infrastruktury).
– Wystąpienie do PKP PLK ZLK z ponownym monitem dot. wydania odstępstwa od warunków technicznych Ie-108
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Uzgodnienie rozwiązań projektowych PW tom 4.3 oraz PAB tom 5.3.1 (linie 110kV) przez Tauron Gliwice.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Luty 2022

Wykonawca w 85 tygodniu 21.02.2022 – 27.02.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej
– Procedowanie uzgodnień z zarządcami dróg ws konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku o udzielenie odstępstwa w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w Ministerstwie Infrastruktury).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do Gaz System z wnioskiem o uzgodnienie PW
– Uzyskanie uzgodnienie z UM Oświęcim dot. PW przebudowy KD1
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 84 tygodniu 14.02.2022 – 20.02.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (przekazanie do Ministerstwa załączników do wniosku o udzielenie odstępstwa na prośbę MUW – załączniki zostały przekazane przez MUW omyłkowo do Budimex).
– Wystąpienie do zarządców dróg z wnioskami o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni chodników oraz ciągów pieszo rowerowych
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku o udzielenie odstępstwa w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (wystąpienie MUW do Ministerstwa z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do udzielenia odstępstwa).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano z PSE opinię z uwagami do PW dla linii 220kV.
– Wystąpiono do PSE ze skorygowaną dokumentacją PW dla linii 220 kV
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 83 tygodniu 07.02.2022 – 13.02.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku o udzielenie odstępstwa w Ministerstwie Infrastruktury).
– Analiza pisma od IK w sprawie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie RDOŚ w Krakowie do RZGW w Krakowie w sprawie ustalenia właściwego organu do wydania opinii.
– Zawiadomienie RZGW Kraków o przekazaniu wniosku o wydanie opinii do RZGW w Gliwicach.
– Wystąpienie do RDOŚ z wnioskiem o udostępnienie DŚU na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN700
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 82 tygodniu 31.01.2022 – 06.02.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (Wystąpienie MUW do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o wydanie upoważnienia do udzielenia odstępstwa).
– Analiza pisma od IK w sprawie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.


Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Wystąpienie do UM Oświęcim o uzgodnienie PW tom 7.6 KD
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Styczeń 2022

Wykonawca w 81 tygodniu 24.01.2022 – 30.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Analiza pisma od IK w sprawie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Przekazano odpowiedzi na uwagi do PW wydziału Mostów GDDKiA.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano akceptację emailową PW z Inter Oświęcim tom 5.2.4
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 80 tygodniu 17.01.2022 – 23.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Przekazano uzupełnienia PSOR do zatwierdzenia

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Otrzymano pismo od IK w sprawie PKN.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano uwagi z TD Gliwice w zakresie PB tomu 4.3 dot. linii 110 kV.
– Otrzymano uzgodnienie z Tauron Bielsko do PW tom 4.2.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 79 tygodniu 10.01.2022 – 16.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano uwagi z TD Gliwice w zakresie PB tomu 4.3 dot. linii 110 kV.
– Opinia Gaz System do PW tom 6.3 (uwagi do projetu)
– Opinia Tauron Gliwice do PB tom 4.3, PW tom 5.3.1 (uwagi do projektu)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 78 tygodniu 03.01.2022 – 09.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

Liczba odwiedzin: 69396
Projekt i wykonanie: M2 Studio