Styczeń 2022

Wykonawca w 79 tygodniu 10.01.2022 – 16.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Otrzymano uwagi z TD Gliwice w zakresie PB tomu 4.3 dot. linii 110 kV.
– Opinia Gaz System do PW tom 6.3 (uwagi do projetu)
– Opinia Tauron Gliwice do PB tom 4.3, PW tom 5.3.1 (uwagi do projektu)
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Wykonawca w 78 tygodniu 03.01.2022 – 09.01.2022 realizował prace projektowe i wykonał:

PSOR
– Aktualizacja PSOR w zakresie uwag zgłoszonych przez Inżyniera

Projekty drogowe
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży drogowej (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty obiektów mostowych:
– Procedowanie wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych branży kolejowej i ustawy o transporcie kolejowym (procedowanie wniosku w MUW).
– Procedowanie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. rozporządzenia w sprawie budowli kolejowych (procedowanie wniosku w MUW).
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Projekty branżowe:
– Kontynuacja procesu uzgodnieniowego z właściwymi jednostkami.
– Prace projektowe związane z opracowaniem PW, STWiORB i przedmiarów robót.

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022 r.

Liczba odwiedzin: 5843
Projekt i wykonanie: M2 Studio