fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Grudzień 2023

Wykonawca w 180 tygodniu 18.12.2023 – 24.12.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty rozbiórkowe i prace ziemne – ul. Jagiełły etap 4b
  • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Jagiełły – etap 4b – w-wy konstrukcyjne
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
  • Podbudowa z betonu asfaltowego ul. Jagiełły – etap 4b
 • Warstwa wiążąca
  • Warstwa wiążąca ul. Jagiełły – etap 4b
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły i rondo ul. Jagiełły
  • Podbudowa oraz krawężniki na CPR – DW933 ul. Legionów – etap 3
 • Przepusty
  • Przepust drogowy ul. Jagiełły
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prowadzeń bocznych na podporze w osi 6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L13 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu L12
  • Betonowanie płyty górnej segmentu L12
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy pod palownicę od strony obiektu KO-1
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA w komorze odbiorczej (od strony obiektu KO-2)
 • KO-2
  • Pompowanie wody
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 6
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu nr 6
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S7/4 i S8/4 oraz S9/3 i S10/3
  • Montaż prefebrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej segmentów w osiach od 5b do 10 (jezdnia lewa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanych belek typu „Kujan” w przęśle obu jezdni
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia prawa)
  • Betonowanie korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennejna wlocie i wylocie z przepustu
  • Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie z przepustu
 • KO-11
  • Wykonano wzmocnienie podłoża pod konstrukcję obiektu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja robót związanych z umocnieniem zbiornika ZB3
  • Budowy kanalizacji deszczowej KD12 Wojewódzka km 4+100
  • Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej KD29 – ul. Jagiełły
 • Branża Gazowa
  • Demontaż gazociągów GW1a GW2a raz wywiezienie rur z ich rozbiórki GW1a GW2a
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nn 03 – ul Wojewódzka
 • Branża Teletechniczna
  • Przełączenie kolizji T12 – oczekiwanie na dopuszczenie do robót przez gestora sieci
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja robót związanych z przebudową rowu RM9 w km 9+200 

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 180 tygodniu 18.12.2023 – 24.12.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty rozbiórkowe i prace ziemne – ul. Jagiełły etap 4b
  • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Jagiełły – etap 4b – w-wy konstrukcyjne
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
  • Podbudowa z betonu asfaltowego ul. Jagiełły – etap 4b
 • Warstwa wiążąca
  • Warstwa wiążąca ul. Jagiełły – etap 4b
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły i rondo ul. Jagiełły
  • Podbudowa oraz krawężniki na CPR – DW933 ul. Legionów – etap 3
 • Przepusty
  • Przepust drogowy ul. Jagiełły
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prowadzeń bocznych na podporze w osi 6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L13 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu L12
  • Betonowanie płyty górnej segmentu L12
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy pod palownicę od strony obiektu KO-1
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA w komorze odbiorczej (od strony obiektu KO-2)
 • KO-2
  • Pompowanie wody
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 6
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu nr 6
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S7/4 i S8/4 oraz S9/3 i S10/3
  • Montaż prefebrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej segmentów w osiach od 5b do 10 (jezdnia lewa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanych belek typu „Kujan” w przęśle obu jezdni
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia prawa)
  • Betonowanie korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennejna wlocie i wylocie z przepustu
  • Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie z przepustu
 • KO-11
  • Wykonano wzmocnienie podłoża pod konstrukcję obiektu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja robót związanych z umocnieniem zbiornika ZB3
  • Budowy kanalizacji deszczowej KD12 Wojewódzka km 4+100
  • Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej KD29 – ul. Jagiełły
 • Branża Gazowa
  • Demontaż gazociągów GW1a GW2a raz wywiezienie rur z ich rozbiórki GW1a GW2a
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nn 03 – ul Wojewódzka
 • Branża Teletechniczna
  • Przełączenie kolizji T12 – oczekiwanie na dopuszczenie do robót przez gestora sieci
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja robót związanych z przebudową rowu RM9 w km 9+200
 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 179 tygodniu 11.12.2023 – 17.12.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Warstwy konstrukcyjne
  • Jagiełły – etap 4a – w-wy konstrukcyjne
  • Legionów – etap 3 – w-wy konstrukcyjne
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
  • Podbudowa z betonu asfaltowego ul. Jagiełły – etap 4a
  • Podbudowa z betonu asfaltowego ul. Legionów – etap 3
 • Warstwa wiążąca
  • Warstwa wiążąca ul. Jagiełły – etap 4a
  • Warstwa wiążąca ul. Legionów – etap 3
 • Frezowanie
  • Jagiełły – etap 4b – frezowanie, rozbiórka nawierzchni i wykop
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły i rondo ul. Jagiełły
 • Przepusty
 • PM-6b
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ścian czołowych na wlocie i wylocie z przepustu
 • PM-6c
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian czołowych na wlocie i wylocie z przepustu
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporze w osi 7
  • Sprężenie i nasuwanie segmentów P13 i L13
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P11 i L11 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P12 oraz płyty dolnej i środników segmentu L11
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P12 oraz płyty dolnej i środników segmentu L11
 • KO-1
  • Pompowanie wody i usuwanie błota
  • Skuwanie ścian szczelinowych – strona prawa
 • WK-2
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S7/3 i S8/3 oraz S5/4 i S6/4
  • Betonowanie segmentów S7/3 i S8/3 oraz S5/4 i S6/4
  • Sprężenie segmentów nawisowych S5/3 i S6/3 oraz S3/4 i S4/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osiach 2a, 9 i 10 jezdnia prawa
 • PG-4
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania płyty fundamentowej korpusu obiektu wraz z fundamentami skrzydeł S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Betonowanie konstrukcji przyczółków (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji przyczółków (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
 • KO-10
  • Wykop pod drogę dojazdową do miejsca prac oraz wykop pod pale CFA
  • Wykonano pale CFA
 • KO-11
  • Rozpoczęto wykonanie wzmocnienia kolumnami FDC od km 7+605 w stronę rosnącego kilometraża
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu przepustu wraz ze skrzydłami (jezdnia lewa)
 • PM-8
  • Zasypywanie konstrukcji przepustu od strony Gliwic

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa zbiornika ZB3
  • Budowa kanału deszczowego KD27 – ul. Nowe Stawy
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+300 wpusty deszczowe      
 • Branża Gazowa
  • Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
 • Branża Elektryczna
  • Przebudowa kolizji nn 03
  • Przebudowa kolizji WN 110 kV Bojszowy 1                       
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa rowu RM9
  • Ciek Młynówka

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 178 tygodniu 04.12.2023 – 10.12.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne budowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Warstwy konstrukcyjne na DW948 ul. Jagiełły – etap 4a
 • Przepusty
  • Wykonywanie wlotu i wylotu na PM-6b
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Montaż łożysk ślizgowych na podporze w osi 6 jezdnia lewa
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P12 i L12 na pre-wytwórni
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu L11 oraz płyty górnej segmentu P11
 • Betonowanie płyty dolnej oraz środników L11 oraz płyty górnej segmentu P11
 • KO-1
 • Skuwanie ścian szczelinowych – strona lewa
 • Pompowanie wody
 • KO-2
 • Przygotowanie platformy pod palownicę
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S3/4 i S4/4 oraz S5/3 i S6/3
 • Betonowanie segmentów nawisowych S3/4 i S4/4 oraz S5/3 i S6/3
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
 • Betonowanie korpusu przyczółka (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
 • PM-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia lewa)
 • Betonowanie korpusu konstrukcji przepustu (jezdnia lewa)
 • PM-5a
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów ścian czołowych na wlocie i wylocie z przepustu
 • Betonowanie fundamentów ścian czołowych na wlocie i wylocie z przepustu
 • KO-10
 • Wykonano wykop pod pale CFA oraz drogę dojazdową do miejsca prac

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa zbiornika ZB3                       
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+300 wpusty deszczowe
 • Branża Gazowa
  • Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
 • Branża Elektryczna
  • Przebudowa kolizji nn 03
  • Przebudowa kolizji WN 110 kV Bojszowy 1
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Ciek Młynówka

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Listopad 2023

Wykonawca w 177 tygodniu 27.11.2023 – 03.12.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne na DW948 ul. Jagiełły – etap 4a
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 2+060 – 2+200
  • Wykonywanie nasypu w km 8+100 – 8+200
  • Nasyp na ul. Ostatni Etap
  • Nasyp na JD-11L
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna na DW933 – etap 3
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
  • Podbudowa z betonu asfaltowego w km 2+300 – 2+650 jezdnia lewa
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły i rondo ul. Jagiełły
 • Prace przygotowawcze
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporze w osi 6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P11 i L11 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników segmentu P11 oraz płyty górnej segmentu L10
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników segmentu P11 oraz płyty górnej segmentu L10
 • KO-1
  • Pompowanie wody
  • Odkopanie oraz wyrywanie murków prowadzących ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Pompowanie wody
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 6
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S3/3 i S4/3
  • Sprężenie segmentów nawisowych S3/3 i S4/3
  • Przejazd wózka
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S3/4 i S4/4
  • Montaż płyt filigran w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa)
  • Montaż łożysk na podporze w osi 2a i 2b (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania płyty fundamentowej korpusu obiektu wraz z fundamentami skrzydeł S3 i S4 (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty fundamentowej korpusu obiektu wraz z fundamentami skrzydeł S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia konstrukcji przyczółków (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
  • Rozpoczęto zasypkę podpory w osi 2 (jezdnia lewa)
 • KO-11
  • Wykop pod wzmocnienie kolumnami FDC
  • Wykonano platformę roboczą pod palownicę
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu przepustu (jezdnia lewa)
 • PM-8a
  • Zasypywanie konstrukcji przepustu do poziomu płyty przejściowej P2

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+200 – 2+300                       
  • Budowa zbiornika ZB4                                   
  • Budowa kanajizacji deszczowej ul. Jagiełły                       
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+500 wraz z ul. Wolską
 • Branża Gazowa
  • Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Oznakowanie gazociągów GW1 i GW2
 • Branża Elektryczna
  • Przebudowa kolizji nn 03
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM-7 – kontynuacja robót
  • Rów RM 4.1 – kontynuacja robót
  • Ciek Młynówka 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 176 tygodniu 20.11.2023 – 26.11.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne w km 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne na DW948 ul. Jagiełły – etap 4a
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 8+100 – 8+400
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża na DW933 ul. Legionów – etap 3
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 7+400 – 7+500
  • Warstwa mrozoochronna ul. Jagiełły – etap 4a
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa w km 2+250 – 3+800
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na ul. Zatorska w km 56+200 – 56+323
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Warstwy konstrukcyjne na DW933 ul. Legionów – etap 3
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
  • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w km 8+600 – 9+500
  • Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego ul. Zatorska w km 56+200 – 56+323
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż trzymań bocznych na podporze w osi 5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych na podporze w osi 6
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze w osi 6
  • Sprężenie segmentu L09 i P09
  • Nasuwanie segmentu L09 i P09
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P11 i L11 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P10 i L10
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P10 i L10
 • KO-1
  • Pompowanie wody i usuwanie błota na długości wykonanych ścian szczelinowych
  • Wykop pod wykonanie platformy dla palownicy
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej segmentu nr 5
  • Betonowanie płyty dennej segmentu nr 5
  • Naprawa platformy oraz wykonywanie murków prowadzących
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów nawisowych S1/4 i S2/4
  • Sprężenie segmentów S1/3, S2/3, S1/4 i S2/4
  • Przejazd wózka
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S3/3 i S4/3
  • Montaż belek w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej korpusu obiektu wraz z fundamentami skrzydeł S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Betonowanie przyczółka (etap II) oraz fundamenty skrzydeł podpór w osi 1 i 2 (jezdnia prawa)
  • Rozdeskowanie konstrukcji przyczółków w osi 1 i 2 (etap I) (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia konstrukcji przyczółków (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
 • KO-11
  • Kontynuacja wymiany gruntu na odcinku 7+917 do 8+060 na szerokości ¾ zasypki
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania korpusu przepustu (jezdnia lewa)
  • Demontaż deskowania płyty dennej oraz fundamentów skrzydeł przepustu (jezdnia prawa)
 • PM-5a
  • Demontaż szalunków fundamentów skrzydeł od strony Krakowa
  • Montaż prefabrykatów konstrukcji przepustu
 • PM-6
  • Roboty wykończeniowe wewnątrz przepustu
 • PM-8a
  • Zasypywanie konstrukcji przepustu do poziomu płyty przejściowej P1

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+200 – 2+300
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+500 wraz z ul. Wolską
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Oznakowanie gazociągów GW1 i GW2
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM-7 – kontynuacja robót
  • Rów RM 4.1 – kontynuacja robót
  • Rów RM- 1kontynuacja robót

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 175 tygodniu 13.11.2023 – 19.11.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie na JD-11L
  • Odhumusowanie i rozbiórka na ul. Ostatni Etap
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+600 – 4+100
  • Roboty ziemne ul. Jagiełły – etap 4a
  • Roboty ziemne w km 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne w km 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu na DW933 – etap 3
  • Wykonanie wykopu na JD-11P
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 8+100 – 8+400
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża na JD-DG-2P
 • Warstwa podbudowy pomocniczej
  • Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa km 1+260 – 1+500
 • Warstwa podbudowy zasadniczej
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 2+250 – 2+350
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 3+450 – 3+900
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej w km 8+600 – 9+550
  • Wykonie podbudowy zasadniczej z kruszywa DW 948 (etap 2b)
 • Pozostałe prace
  • Wprowadzenie TOR ul. Jagiełły – etap 4a
  • Roboty brukarskie na rondzie km 5+950
  • Roboty brukarskie na ul. Jagiełły – etap 2b
  • Frezowanie nawierzchni ul. Jagiełły – etap 4a
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż 

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P08 i L08
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P10 i L10 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P09 i L09
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników i płyty górnej segmentu P09 i L09
  • Wykonanie izolacji powłokowej na przyczółku w osi 9
 • KO-1
  • Pompowanie wody i usuwanie błota na długości wykonanych ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej segmentu nr 4
  • Betonowanie płyty dennej segmentu nr 4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania murku czołowego segmentu nr 1
  • Betonowanie murku czołowego segmentu nr 1
  • Naprawa platformy oraz wykonywanie murków prowadzących
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia ciosów podłożyskowych filara w osi 2a i 2b JP
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych filara w osi 2a i 2b JP
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S1/3 i S2/3
  • Betonowanie segmentów nawisowych S1/3 i S2/3
  • Montaż kabli sprężających
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S1/4 i S2/4
  • Przygotowania do montażu belek w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10
 • PG-4
  • Ułożenie betonu podkładowego pod konstrukcje obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Betonowanie przyczółek (etap I) oraz fundamenty skrzydeł podpór w osi 1 i 2 (jezdnia lewa)
  • Zasypanie wykopów fundamentowych na podporach w osi 1 i 2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia konstrukcji przyczółków (etap II) w osi 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • KO-11
  • Wymiana gruntu na odcinku od km 7+917 do 8+060, na szerokości połowy zasypki
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej oraz fundamentów skrzydeł przepustu (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty dennej oraz fundamentów skrzydeł przepustu (jezdnia prawa)
 • PM-5a
  • Demontaż szalunków fundamentów skrzydeł od strony Krakowa
  • Betonowanie ścian skrzydeł od strony Gliwic
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian skrzydeł od strony Krakowa
  • Betonowanie ścian skrzydeł od strony Krakowa
 • PM-6
  • Odwadnianie przepustu dla wykonania robót wykończeniowych
 • PM-8a
  • Zasypywanie konstrukcji przepustu do poziomu płyty przejściowej P2

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+200 – 2+300
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+500 – 3+700 wraz z montażem krat żeliwnych                                   
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Rozbiórka kanału sanitarnego KS4 ul. Nowe stawy
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+500 wraz z ul. Wolską
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G1
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-1
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-7 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 174 tygodniu 06.11.2023 – 12.11.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne w km 7+400 – 7+500
  • Roboty ziemne w km 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne w km 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-1
  • Wykonanie wykopu DW933 – etap 3
  • Wykonanie wykopu rowów na JD-17L
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 2+250
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+400
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża na JD-DG-2P
  • Warstwa ulepszonego podłoża na DW948
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna na ul. Wolska
  • Warstwa mrozoochronna w km 0+840 – 0+890
  • Warstwa mrozoochronna w km 0+995 – 1+160
 • Podbudowy pomocnicza z kruszywa
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 2+250 – 2+350
 • Podbudowy zasadnicza z kruszywa
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa km 3+250 – 3+450
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa DW 948 (etap 2b)
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC DW 948 (etap 2b)
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
  • Wykonanie warstwy wiążącej z AC DW 948 (etap 2b)
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+950 – 9+200
  • Warstwy konstrukcyjne na DW933 – etap 4
 • Prace brukarskie
  • Roboty brukarskie na rondzie km 5+950
  • Prace brukarskie zatoka ITD jezdnia prawa oraz na DW948
 • Korytka ślizgowe
  • Wykonanie korytek ślizgowych km 2+300 – 3+860
  • Wykonanie korytek ślizgowych km 8+600 – 9+200
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P09 i L09 na pre-wytwórni
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu P08 i L08
 • Sprężenie segmentu L07
 • Nasuwanie segmentu L07
 • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego
 • Wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka w osi 9
 • KO-1
 • Demontaż (skucie) murków prowadzących
 • Odwodnienie wykopów
 • KO-2
 • Budowa platformy pod ściany szczelinowe
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 3
 • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 3
 • MGP-3
 • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów nawisowych S1/3, S2/3 oraz S1/4 i S2/4
 • Demontaż podparcia segmentów startowych w osi 4 JL
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznic w osi 5b JL i 6 JL (etap I)
 • Betonowanie poprzecznic w osi 5b JL i 6 JL (etap I)
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka (etap I) oraz fundamentu skrzydła podpory w osi 1 JL
 • Montaż prefabrykowanego deskowania podpór w osi 1 i 2 JL (etap I)
 • Betonowanie podpór w osi 1 i 2 JL (etap I)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu przyczółka (etap II) w osi 2 JP
 • KO-11
 • Wymiana gruntu pod posadowienie obiektu na odcinku od km 7+917 do km 8+000
 • PM-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej konstrukcji przepustu oraz fundamentów skrzydeł JP
 • PM-5a
 • Demontaż prefabrykowanego deskowania fundamentów ścian od strony Gliwic
 • Betonowanie fundamentów ścian od strony Krakowa
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian skrzydeł od strony Gliwic
 • PM-9
 • Ułożenie krawężników przed i za obiektem

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+200 – 2+300
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+500 – 3+700 wraz z montażem krat żeliwnych                                                                      
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+500 wraz z ul. Wolską            
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G9
  • Rozbiórka gazociągu fi 250
  • Budowa gazociągu G8 – przepięcie                                                           
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM- 4.1 – kontynuacja robót
  • Rów RM- 1 – rozpoczęcie robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 173 tygodniu 30.10.2023 – 05.11.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne w km 7+400 – 7+500
  • Roboty ziemne w km 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne w km 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-1
  • Wykonanie wykopu rowów na JD-17L
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 2+300
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+400
  • Wykonywanie nasypu na JD-1L
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża w km 0+995 – 1+160
  • Warstwa ulepszonego podłoża na DW948
  • Warstwa ulepszonego podłoża na JD-DG-2P
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna na ul. Wolska
 • Podbudowy pomocnicza z kruszywa
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 3+250 – 3+375,
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 3+560 – 3+900
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa na DW 948
 • Podbudowy zasadnicza z kruszywa
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa km 2+350 – 2+750
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa km 2+850 – 3+250
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+950 – 9+200
  • Warstwy konstrukcyjne na DW933 – etap 4
 • Prace brukarskie
  • Roboty brukarskie na rondzie km 5+950
  • Prace brukarskie zatoka ITD jezdnia prawa oraz na DW948
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie korytek ślizgowych w km 8+600 – 9+200
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Sprężenie segmentu L07
  • Nasuwanie segmentu P07
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P09 i L08 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu L07
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oczepu filara w osi 7 JL
  • Betonowanie oczepu filara w osi 7 JL
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania skrzydła przyczółka w osi 9 JL
  • Betonowanie skrzydła przyczółka w osi 9 JL
 • KO-1
  • Odwodnienie wykopów
  • Zakończenie prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych – demobilizacja sprzętu, roboty porządkowe
 • KO-2
  • Wykonanie platformy dla wykonania ścian szczelinowych
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 3
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia ciosów podłożyskowych filara w osi 5b
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych filara w osi 5b
  • Montaż łożysk elastomerowych w osi 5b
  • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
  • Rozpoczęcie montażu zbrojenia segmentów nawisowych S1/3 i S2/3
  • Demontaż podparcia segmentów startowych P3L i P4L
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia przyczółka i fundamentu skrzydła (etap I) podpory w osi 2 (jezdnia lewa)
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania (etap I) podpór w osi 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej i fundamentów skrzydeł (jezdnia prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów skrzydeł (od strony Gliwic)
  • Betonowanie fundamentów skrzydeł (od strony Gliwic)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów skrzydeł (od strony Krakowa)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+500 – 3+700 wraz z montażem krat żeliwnych            
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+900 – 1+500 wraz z ul. Wolską
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G9            
  • Rozbiórka gazociągu fi 250                        
  • Budowa gazociągu G8 – próby szczelności                        
 • Branża Elektryczna
  • Demontaż fundamentów linii 220 kV                             
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM-4.1 – kontynuacja robót                        
  • Rów RM- 1 – rozpoczęcie robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Październik 2023

Wykonawca w 172 tygodniu 23.10.2023 – 29.10.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie wału na JD-DG-2P
  • Odhumusowanie na DW948 ul. Legionów w km 12+050 – 12+150
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe DW948 ul. Jagiełły – etap 2b
  • Roboty ziemne w km 7+400 – 7+500
  • Roboty ziemne w km 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne w km 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu pod KO-1
  • Wykonanie wykopu rowów na JD-17L
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+670 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 3+000
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+300
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Warstwy konstrukcyjne na DW933 ul. Legionów – etap 4
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na DW948 ul. Jagiełły – etap 2B
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 3+500 – 3+800
 • Pozostałe prace
  • Wprowadzenie TOR na DW948 ul. Jagiełły – etap 2b
  • Frezowanie nawierzchni na DW948 ul. Jagiełły – etap 2b
  • Drenaż drogowy w km 3+100 – 3+560
  • Roboty brukarskie na rondzie km 5+950
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P08 i L07 na pre-wytwórni
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu P07
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu L06
 • Betonowanie płyty dolnej oraz środników P07 oraz płyty górnej segmentu P07 i L06
 • Sprężenie segmentu L06 i P06
 • Nasuwanie segmentu L06 i P06
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oraz deskowania oczepu filara w osi 7 JP
 • Betonowanie oczepu filara w osi 7 JP
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oraz deskowania skrzydła przyczółka w osi 9 JP
 • Betonowanie skrzydła przyczółka w osi 9 JP
 • KO-1
 • Wykonano 5 sekcji ścian szczelinowych (zakończono prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych)
 • Prace związane z odwodnieniem wykopów
 • KO-2
 • Budowa platformy pod ściany szczelinowe
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 2
 • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 2
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 2a JP
 • Betonowanie korpusu filara w osi 2a JP
 • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
 • Sprężenie płyty górnej segmentu startowego w osi 3 JL
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznic w osi 9 i 10 (etap I)
 • Betonowanie poprzecznic w osi 9 i 10 (etap I)
 • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 wraz ze stożkami
 • PG-4
 • Wymiana gruntu pod posadowienie korpusu obiektu JP
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka (etap I) oraz fundamentów skrzydeł podpór w osi 1 i 2 JP
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentu podpory w osi 2 JL
 • PM-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej konstrukcji przepustu oraz fundamentów skrzydeł JL
 • Betonowanie płyty dennej konstrukcji przepustu oraz fundamentów skrzydeł JL
 • PM-5a
 • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod fundamenty ścian na wlocie i wylocie z przepustu
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia fundamentów ścian na wlocie i wylocie z przepustu
 • PM-8
 • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu i skrzydeł przepustu
 • PM-8a
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej na stykach elementów prefabrykowanych
 • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu i skrzydeł przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+100 – 3+500 wraz z montażem krat żeliwnych
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Montaż wylotów i piaskowników przy studniach wpadowych km 0+700 – 1+300                                                                                                                                                
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G9                                    
  • Rozbiórka gazociągu fi 250                        
  • Budowa gazociągu G8 – przewiert                                                
 • Branża Elektryczna
  • Demontaż fundamentów linii 220 kV                 
  • Demontaż słupów linii 220 kV
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T12
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM-4.1 – kontynuacja robót
  • Rów RM-2 – kontynuacja robót
 • Branża Rozbiórkowa
  • Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Rajskiej 11 budynek nr 26 i 27 wg PW. – trwa porządkowanie terenu. 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 17 tygodniu 16.10.2023 – 22.10.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie wału w km 7+600 – 8+200
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne 7+400 – 7+500
  • Roboty ziemne 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne 8+400 – 8+600
  • Roboty ziemne na DW933 ul. Legionów – etap 4
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu pod KO-1
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+670 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+400
  • Wykonywanie nasypu na CPR-1
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w km 4+400 – 4+600
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w km 8+425 – 8+525
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na łącznicy do DW933
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej km 3+150 – 3+275
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na ul. Pławskiej (DG)
 • Warstwy Asfaltowe
  • Wykonanie warstwy podbudowy z AC na DW948 ul. Jagiełły (etap 2a)
  • Wykonanie warstwy wiążącej z AC na DW948 ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Pozostałe prace
  • Frezowanie DW933 – 4 etap
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły – etap 2a
  • Drenaż drogowy w km 3+100 – 3+560
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P07 i L07 na pre-wytwórni
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu P06
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników segmentu L06
 • Betonowanie płyty dolnej oraz środników L06 i P06 oraz płyty górnej segmentu P06
 • Sprężenie segmentu L05 i P05
 • Nasuwanie segmentu L05 i P05
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 5
 • KO-1
 • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 23
 • Wykonano 4 sekcje ścian szczelinowych
 • Prace porządkowe na wykonanych płytach wanny
 • KO-2
 • Budowa platformy pod pale CFA/VDW
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 1
 • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 1
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 2b JP
 • Betonowanie korpusu filara w osi 2b JP
 • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
 • Montaż prefabrykowane deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu startowego w osi 3 JL
 • Betonowanie płyty górnej segmentu startowego w osi 3JL
 • Montaż łożysk w osi 9 i 10
 • Montaż prefabrykowanego deskowania poprzecznic w osi 9 i 10 (etap I)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznic w osi 7 i 8 (etap I)
 • Betonowanie poprzecznic w osi 7 i 8 (etap I)
 • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 wraz ze stożkami
 • PG-4
 • Usunięto śmieci zalegajace w miejscu posadowienia obiektu
 • Wymiana gruntu pod posadowienie korpusu obiektu JP
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów podpór w osi 1 i 2 oraz skrzydeł JP
 • KO-11
 • Wykonanie wykopu pod mur oporowy, do kolizji z likwidowanym gazociągiem
 • PM-5
 • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu i skrzydła
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty dennej konstrukcji przepustu
 • PM-5a
 • Wykonanie ławy betonowej dla ułożenia prefabrykatów konstrukcji przepustu
 • PM-8
 • Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji powłokowej
 • PM-8a
 • Demontaż prefabrykowanego deskowania skrzydeł oraz konstrukcji przepustu od strony wlotu i wylotu
 • Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji powłokowej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+100 – 3+500 wraz z montażem krat żeliwnych           
  • Budowa zbiornika ZB4
  • Montaż pierścieni odciążających na wpustach deszczowych – km 8+800 – 9+200 i 6+800 – 7+000                                                                                              
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G9
  • Odtworzenie terenu po przepięciu gazociągu G21                        
  • Rozbiórka gazociągu fi 250                                                
 • Branża Elektryczna
  • demontaż słupów i fundamentów linii 220 kV
  • Demontaż słupów linii 220kV
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 w km 4+740 – 4+970 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Rów RM-4.1 – kontynuacja robót
  • Rów RM- 2 kontynuacja robót
 • Branża Rozbiórkowa
  • Wykonano rozbiórkę budynków przy ul. Nowe Stawy 12A – nr 12 i 13 wg. PW. Teren rozbiórki został uporządkowany
  • Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Rajskiej 11 budynek nr 26 i 27 wg PW. – trwa porządkowanie terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 170 tygodniu 09.10.2023 – 15.10.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie wału w km 7+600 – 8+200
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 pod trench
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+400
  • Wykonywanie nasypu na CPR-1
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w km 3+560 – 3+625
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża w km 8+425 – 8+525
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża ul. Pławska (DG) w km 0+100 – 0+300
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych na ul. Jagiełły – etap 2a
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego na DW933 ul. Legionów
 • Pozostałe prace
  • Wykarczowanie wału przy Stawach Adolfińskich
  • Roboty brukarskie ul. Jagiełły – etap 2a
  • Drenaż drogowy w km 2+700 – 3+100
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                        

                                                                                                                  

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P06 i L06 na pre-wytwórni
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentu L05
 • Betonowanie płyty dolnej oraz środników P05 oraz płyty górnej segmentu P05 i L04
 • Sprężenie segmentu L04 i P05
 • Nasuwanie segmentu L04
 • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania trzonu filara w osi 7 JP
 • Betonowania trzonu filara w osi 7 JP
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 4
 • KO-1
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 23
 • Wykonano kotwy gruntowe ścian trenchmix
 • Wykonano 4 sekcje ścian szczelinowych
 • Prace porządkowe na wykonanych płytach wanny
 • KO-2
 • Budowa platformy pod pale VDW
 • Odhumusowanie pod platformy do wykonania ścian szczelinowych
 • Wykonanie platform do wykonania ścian szczelinowych
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 2a JP
 • Betonowanie korpusu filara w osi 2a JP
 • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
 • Montaż prefabrykowane deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu startowego w osi 4JL i 3 JL
 • Betonowanie płyty górnej segmentu startowego w osi 4JL
 • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia ciosów podłożyskowych w osi 9 i 10
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 9 i 10
 • Deskowanie poprzecznic w osi 7 i 8 (etap I)
 • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 wraz ze stożkami
 • MGP-3
 • Usunięto śmieci zalegajace w miejscu posadowienia obiektu
 • Wymiana gruntu pod posadowienie korpusu obiektu JP
 • MGP-5
 • Skucie głowic pali
 • PM-5
 • Zakończono wykop pod konstrukcję przepustu
 • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu
 • PM-5a
 • Zakończono wykop pod konstrukcję przepustu
 • PM-6
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych P2 i P4
 • Betonowania płyt przejściowych P2 i P4
 • PM-8
 • Demontaż prefabrykowanego deskowania korpusu i skrzydeł przepustu JP
 • PM-8a
 • Demontaż prefabrykowanego deskowania skrzydeł przepustu od strony wlotu i wylotu
 • Ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej na stykach prefabrykatów
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty zespalajacej oraz gzymsów na wlocie i wylocie przepustu
 • Betonowanie płyty zespalajacej oraz gzymsów na wlocie i wylocie przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły                                    
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe km 3+100 – 3+500            
  • Budowa zbiornika ZB4                                    
  • Montaż pierścieni odciążających na wpustach deszczowych – km 8+800 – 9+200                                                            
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Rozbiórka istniejącego gazociągu G9
  • Odtworzenie terenu po przepięciu gazociągu G21            
 • Branża Elektryczna
  • Odbiór przebudowy linii 220kV Byczyna-Poręba, Poręba – Czeczot
  • Zasypka fundamentów na linii 220 kV
  • Demontaż słupów linii 220kV                                    
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 w km 4+740 – 4+970 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1                                                                                                                                                                                                      

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 169 tygodniu 02.10.2023 – 08.10.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie wału w km 7+600 – 8+200
 • Roboty ziemne
  • Budowa wału ziemnego w km 2+900 – 4+100
  • Roboty ziemne 7+600 – 8+100
  • Roboty ziemne 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 pod trench
 • Drenaż drogowy
  • Drenaż drogowy w km 2 + 700 – 3 + 100
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 7+600 – 8+400
  • Wykonywanie nasypu ul. Pławska
  • Wykonywanie nasypu na CPR-1
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 3+750 – 3+900                         
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych na DW933
 • Podbudowa pomocnicza
  • Wykonywanie podbudowy pomocniczej w km 2 + 800 – 3 + 000
 • Pozostałe prace
  • Karczowanie wału przy Stawach Adolfińskich
  • Prace rozbiórkowe  na DW948 – ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
 • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                               

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Izolacja cienka fundamentów podpory w osi 7
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P06 i L05  na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników P05 oraz płyty górnej segmentu P05 i L04
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników P05 oraz płyty górnej segmentu P05 i L04
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania trzonu filara w osi 7 JL
  • Betonowania trzonu filara w osi 7 JL
  • Montaż łożysk ślizgowych i prowadzeń bocznych na podporze w osi P3
 • KO-1
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 22
  • Wykonano izolację zewnętrzną ścian sekcji 10
  • Zasypano od strony zewnętrznej ściany segmentui 10
  • Wykonano 5 sekcji ścian szczelinowych
  • Prace porządkowe po trenchmix
 • KO-2
  • Budowa platformy pod pale VDW
  • Wykonano przesłonę przeciwwodną w technologii trenchmix
  • Prace porządkowe po trenchmix
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 2a JP
  • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 5b JP
  • Betonowanie korpusu filara w osi 5b JP
  • Demontaż deskowania ścian i poprzecznic segmentów startowych w osi 3JL i 4JL
  • Montaż prefabrykowane deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu startowego w osi 4JL
  • Montaż stężeń rurowych na podporze w osi 3JP i 4JP
  • Deskowanie poprzecznic w osi 7 i 8 (etap I)
  • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 wraz ze stożkami
 • MGP-5
  • Wykonano platformy robocze dla palownicy
  • Pogrążanie pali fundamentowych podpor w osi 1 i 2
  • Wykop fundamentowy w osi 1 i 2
  • Ułożenie warstwy betonu pokładowego pod fundamenty podpor w osi 1 i 2
 • PM-5 i 5a
  • Rozpoczęto wykop pod konstrukcję przepustu
 • PM-6
  • Zasypka konstrukcji przepustu
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych
  • Betonowania płyt przejściowych P1 i P3
  • Ułożenie warstwy betonu pokładowego pod płyty przejściowe P2 i P4
 • PM-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu i skrzydeł przepustu JP
  • Betonowanie korpusu i skrzydeł przepustu JP
 • PM-8a
  • Betonowanie skrzydeł przepustu od strony wlotu i wylotu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Zakończenie budowy zbiornika ZB2.2
  • Budowa zbiornika ZB4 
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły   
  • Budowa kanalizacji deszczowej, wpusty deszczowe w km 3 + 100 – 3 + 500      
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A                      
  • Roboty przygotowawcze do przepięcia gazociągu G9              
  • Roboty przygotowawcze do przepięcia gazociągu G21
 • Branża Elektryczna
  • Montaż przewodów oraz izolatorów na słupach linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott                             
  • Zasypka fundamentów na linii 220 kV              
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6
  • Budowa kanału technologicznego ul. Pławska   ‎                       
 • Branża Melioracyjna

Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1                                                                                                                                                                                                                                                           

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wrzesień 2023

Wykonawca w 168 tygodniu 25.09.2023 – 01.10.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 7+900 – 8+200
  • Odhumusowanie w km 8+400 – 8+600
  • Odhumusowanie w km KO-2
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+600 – 4+100
  • Roboty ziemne 7+900 – 8+200
  • Roboty ziemne 8+400 – 8+600
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 pod trench
  • Wykonanie wykopu w km 4+300 – 4+600
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 8+300 – 8+400
  • Wykonywanie nasypu na CPR-1, CPR-2 i CPR-3
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 5+850 – 6+100
  • Warstwa mrozoochronna JD-DG-1P km 0+000 – 0+200
  • Warstwa mrozoochronna ul. Wojewódzka
  • Warstwa mrozoochornna na ul. Jagiełły (etap 2a)
  • Warstwa mrozoochronna na łącznicy do DW933
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+950 – 9+200
 • Pozostałe prace
  • Karczowanie wału przy Stawach Adolfińskich
  • Prace rozbiórkowe na DW948 – ul. Jagiełły (etap 2a)
  • Roboty brukarskie ma DW933 – ul. Legionów
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Zasypka fundamentów podpory w osi 5 i 6
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P04 i L03
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P05 i L05 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej oraz środników L04 oraz płyty górnej segmentu P04
  • Betonowanie płyty dolnej oraz środników L04 oraz płyty górnej segmentu P04
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentu w osi 7 JP
  • Betonowanie fundamentu w osi 7 JP
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania trzonu filara w osi 7 JL
  • Montaż na podporach w osi 4 i 5 podestów roboczych do nasuwania
 • KO-1
  • Ułożono warstwę betonu podkładowego segmentów 22-24
  • Zakończono wykonanie przesłony trenchmix
  • Wykonano izolację zewnętrzną ścian sekcji 11-21
  • Zasypano od strony zewnętrznej ściany segmentów 11-21
  • Wykonano 4 sekcje ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego segmentów 5-8
  • Wykonanie przesłony przeciwwodnej w technologii trenchmix
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia fundamentu filara w osi 2 JP
  • Betonowanie fundamentu filara w osi 2 JP
  • Wykonanie izolacji powłokowej fundamentu podpory w osi 2 JP
  • Zasypanie fundamentu podpory w osi 2 JP
  • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 5A JP i 5B JP
  • Betonowanie korpusu filara w osi 5A JP
  • Demontaż deskowania ścian i poprzecznic segmentów startowych w osi 3JL i 4JL
  • Rozpoczęcie montażu deskowania płyty górnej segmentu startowego w osi 4JL
  • Montaż stężeń rurowych na podporze w osi 4JP
  • Deskowanie poprzecznic w osi 7 i 8 (etap I)
  • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1 wraz ze stożkami
 • PM-1, 1a i 1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6
  • Zasypka korpusu przepustu
 • PM-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu i skrzydeł przepustu JP
 • PM-8a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian i skrzydeł przepustu od strony wlotu i wylotu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Wykonanie przełączenia wodociągu W5
  • Wykonanie próby ciśnienia i dezynfekcja wodociągu W4                        
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły
  • Montaż studni kanał KD18 – studnie w obiekcie KO1            
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozbiórka gazociągu GW1a oraz GW2A
  • Wykonanie próby ciśnienia na gazociągu G9
  • Wykonanie próby ciśnienia na gazociągu G21
 • Branża Elektryczna
  • Montaż przewodów oraz izolatorów na słupach linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott                                    
  • Zasypka fundamentów na linii 220 kV                        
  • Wykonanie przebudowy kolizji nN-10 w km 7+200                        
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 w km 4+740 – 4+970 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1                                                                                                                                                                                                                                                            

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 167 tygodniu 18.08.2023 – 24.09.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 8+400 – 8+600
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+600 – 4+100
  • Roboty ziemne na ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Wymiana gruntu
  • Wykop i wymiana gruntu pod KO-1 segment 22-24
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 pod trench
  • Wykop i wymiana gruntu pod KO-1 segment 22-24
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 8+300 – 8+600
  • Wykonywanie nasypu na JD-1P i JD-1L
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża w km 3+400 – 3+500
  • Warstwa ulepszonego podłoża w km 3+750 – 3+870,
  • Warstwa ulepszonego podłoża w km 6+100 – 6+210
  • Warstwa ulepszonego podłoża na ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 4+000 – 4+100                        
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych ul. Zatorska w km 56+175 – 56+323
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+950 – 9+150
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych na JD-26L
 • Prace rozbiórkowe
  • Rozbiórka nawierzchni ul. Ostatni Etap
  • Prace rozbiórkowe na ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Pozostałe prace
  • Karczowanie wału przy Stawach Adolfińskich
  • Frezowanie na DW948 – ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Zasypka fundamentów podpory w osi 4
  • Nasuwanie segmentu P03
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P05 i L04 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentu P04
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentu P04
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu L03
  • Betonowanie płyty górnej segmentu L03
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentu w osi 7 JL
  • Betonowanie fundamentu w osi 7 JL
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 10
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 10
  • Wykonano wymianę gruntu pod posadowienie segmentów 22-24
  • Wykonanie przesłony trenchmix (segmenty 26-29) – strona południowa
 • KO-2
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego segmentów 1-4
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia fundamentu w osi 2JP
  • Betonowanie fundamentu w osi 2JP
  • Montaż wózków nawisowych na segmentach startowych w osi 3JP i 4JP
  • Demontaż podparcia (deskowania) segmentów startowych w osi 3JP i 4 JP
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu filara w osi 5B JL
  • Betonowanie korpusu filara w osi 5B JL
  • Wykonanie drenażu odwadniającego zasypkę przyczółka w osi 1
  • Rozpoczęcie zasypki korpusu przyczółka wraz ze stożkami
 • PM-1, 1a i 1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6
  • Zasypka korpusu przepustu
 • PM-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu i skrzydeł przepustu JL i JP
 • PM-8a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów skrzydeł przepustu od strony wlotu i wylotu
  • Betonowanie fundamentów skrzydeł przepustu od strony wlotu i wylotu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Wykonanie próby ciśnienia na wodociągu W5                                    
  • Budowa drenażu wokół zbiornika ZB4                                    
  • Budowa drenażu wokół zbiornika ZB6                                    
  • Budowa drenaży wokół zbiornika ZB7                                    
  • Kanalizacja deszczowa – montaż piaskowników na studniach wpadowych KD33,KD34,KD35                                    
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Przepięcie gazociągu GW1
  • Przepięcie gazociągu G10
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-21                        
 • Branża Elektryczna
  • Montaż przewodów oraz izolatorów na słupach linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott                                    
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-03 w km 5+480 – 5+600
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 w km 4+740 – 4+970 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1
 • Branża Rozbiórki
  • Zakończenie rozbiórki budynku przy ul. Pod Olszyną 8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 166 tygodniu 11.08.2023 – 17.09.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+600 – 4+100
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu km 0+700 – 0+810
  • Wykop i wymiana gruntu pod KO-1 segment 22
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 pod segmenty 1-13
  • Wykop i wymiana gruntu pod KO-1 segment 22
  • Wykop DW933 – 2 etap
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 6+250 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu w km 8+300 – 8+400
 • Wykonanie Wstawy ulepszonego podłoża
  • Wykonanie Wstawy ulepszonego podłoża na JD-26L
  • Wykonanie Wstawy ulepszonego podłoża na JD-DG-1P km 0+000 – 0+200
  • Wykonanie Wstawy ulepszonego podłoża
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna na JD-26L            
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych ul. Zatorska w km 56+175 – 56+323
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 9+150 – 9+200
 • Frezowanie
  • Frezowanie DW948 – ul. Jagiełły (etap 2a)
 • Wykonywanie drenażu
  • Wykonanie drenażu przy stawach Adolfińskich
 • Pozostałe Prace
  • Wprowadzenie kolejnego etapu TOR na DW948 – ul. Jagiełły (etap 2a)
  • Humusowanie skarpy na ul. Jagiełły (etap 1a)
  • Wykonywanie nawierzchni, poboczy i humusowanie DOJAZD 1P 0+050 – 0+775
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Przygotowanie podłoża i izolacja cienka fundamentów podpór w osiach 4, 5, 6 i 8
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L02
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P04 i L04 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu P03 oraz płyty dolnej i środników segmentu L03
  • Betonowanie płyty górnej segmentu P03 oraz płyty dolnej i środników segmentu L03
 • KO-1
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego segmentu 10
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty dolnej segmentu 11 oraz ścianek segmentów 11 i 15
  • Betonowanie płyty dolnej segmentu 11 oraz ścianek segmentów 11 i 15
  • Wykonanie przesłony trenchmix (segmenty 25-33) od strony wschodniej i północnej
  • Wykonano platformy robocze dla maszyny wykonującej ściany szczelinowe
  • Wykonano murki prowadzące ścian szczelinowych – etap I
  • Przygotowano stanowisko pod zaplecze dla firmy wykonującej ściany szczelinowe
 • KO-2
  • Wykonanie przesłony trenchmix (segmenty 25-14) od strony wschodniej i północnej
 • MGP-3
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian i poprzecznic segmentu startowego w osi 3 JL i 4 JL
  • Betonowanie ścian i poprzecznic segmentu startowego w osi 3 JL i 4 JL
  • Montaż konstrukcji wózków nawisowych podpór w osi 3 JP i 4 JP
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania korpusu podpory w osi 5a JL
  • Betonowanie korpusu podpory w osi 5a JL
  • Montaż łożysk elastomerowych na podporach w osiach 6, 7 i 8
  • Demontaż deskowania segmentów startowych oraz rusztowań na podporach w osiach 3 JP i 4 JP
  • Wykop fundamentowy pod podporę P2 JP
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego na podporze w osi 2 JP
  • Zasypka korpusu przyczółka w osi 1
 • PM-1, 1a i 1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania korpusu przepustu JP
  • Przygotowanie powierzchni betonu do nałożenia izolacji cienkiej JP
  • Ułożenie izolacji cienkiej na powierzchni betonowej JP
  • Rozpoczęcie zasypki przepustu
 • PM-8
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty dennej i fundamentów skrzydeł JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia korpusu przepustu i skrzydeł JL
  • Betonowanie płyty dennej i fundamentów skrzydeł JP
 • PM-8a
  • Montaż prefabrykatów konstrukcji przepustu
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentów skrzydeł JP
 • PM-9
  • Ułożenie krawężników na obiekcie
  • Ułożenie warstwy nawierzchni z asfaltu twardolanego

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Przełączenie wodociągu W14                                    
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliki w rejonie ronda ul. Legionów KD23.2                                                            
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliki ul. Żołnierzy Września oraz TG 6+000 – 6+200                                                                        
  • Kanalizacja deszczowa – budowa kanału KD11 wraz z przykanalikami (rondo ul. Wojewódzka)                                                                        
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Odbiór techniczny gazociągu GW2 wraz z przepięciem                        
  • kontynuacja przebudowy kolizji G10
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Montaż przewodów oraz izolatorów na słupach linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott                                                            
  • Wykonanie przebudowy linii WN 110kV Klucznikowice – Zasole                         
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-03 w km 5+480 – 5+600
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji Telkol oraz T6 i T7 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – roboty wstrzymane ze względu na prace związane z przebudową linii 220 kV

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 165 tygodniu 04.09.2023 – 10.09.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 4+200 – 4+300
  • Odhumusowanie w km 6+000 – 6+100
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego w km 2+600 – 4+100
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu km 0+700 – 0+810
  • Wymiana gruntu pod KO-1 w km 5+500 – 5+600
 • Wykopy
  • Wykonywanie wykopu dla KO-2
  • Wykonywanie wykopu w km 6+000 – 6+100
  • Wykonywanie wykopu na DW 933 ul. Legionów
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+700 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L
  • Wykonywanie nasypu na dojazd 1P w km 0+050 – 0+125
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+900 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 9+150 – 9+250
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych ul. Zatorska 56+175 – 56+323
 • Podbudowa Pomocnicza z kruszywa
  • Wykonanie podbudowy  pomocniczej  Jagiełły  (etap  1a)
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na DW933 i ul. Żołnierzy Września
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na Jagiełły  (etap  1a)
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
  • Wykonanie podbudowy  Zasadniczej AC  Jagiełły  (etap  1a)
  • Wykonanie podbudowy wiążącej  AC na DW 933 ul. Legionów –  pas prawy
 • Podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego
  • Wykonanie podbudowy wiążącej  AC na ul. Jagiełły  (Etap  1a)
  • Wykonanie podbudowy wiążącej  AC na DW 933 ul. Legionów –  pas prawy
  • Wykonanie podbudowy wiążącej  AC na ul. Żołnierzy września
 • Prace brukarskie
  • Prace brukarskie na rondzie    Zatorska  oraz  na  wyspach  separacyjnych  na  wlotach  do  ronda  (krawężniki,  kostka,  obrzeża)
  • Prace brukarskie na    Jagiełły  etap  1a  (krawężniki,  kostka,  obrzeża)
 • Frezowanie
  • Frezowanie na DW 933 ul. Legionów – pas lewy
 • Przepusty Drogowe
  • Wykonanie przepustów drogowych  na  Jagiełły  oraz  na  JD-13P
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P04 i L03 na prewytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oraz deskowania segmentów P03 oraz L02
  • Betonowanie płyty górnej segmentu L02 oraz płyty dolnej i środników segmentu P03
  • Wysuw segmentu P02
  • Skuwanie głowic pali na podporze w osi 7
 • KO-1:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 11
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian segmentów 17-14
  • Betonowanie ścian segmentów 14 (obie strony) oraz 15 i 17 (strona prawa)
  • Wykonanie przesłony trenchmix (na długości segmentów 25-33) od strony wschodniej i północnej
  • Wykonanie nasypów oraz platformy roboczej pod maszynę do wykonania ścian szczelinowych
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie murków prowadzących ścian szczelinowych (etap I)
  • Rozpoczęcie układania betonu wyrównawczego pod płytę fundamentową sekcji 10
 • KO-2:
  • Wykonano przesłonę przeciwwodną w technologii trenchmix (segmenty 14-25) po stronie południowej
 • MGP-3:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania trzonu podpory w osi 5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian oraz poprzecznic dźwigara skrzynkowego w osi 3 JL oraz 4 JL
  • Rozpoczęcie montażu wózka nawisowego przy podporze w osi 3 JP
  • Sprężenie segmentów startowych w osi 3 JP i osi 4 JP
  • Rozpoczęcie demontażu prefabrykowanego deskowania segmentów startowych w osi 3 JP i osi 4 JP
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ciosów podłożyskowych na podporach w osiach 6-8
 • PM-1, 1A i 1B:
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oraz deskowania korpusu i skrzydeł przepustu JP
  • Betonowanie korpusu i skrzydeł przepustu JP.
  • Rozpoczęcie wykonani izolacji cienkiej korpusu i skrzydeł przepustu JL
 • PM-8:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty dennej i fundamentów skrzydeł przepustu JL i JP
  • Montaż prefabrykowanego deskowania płyty dennej i fundamentów skrzydeł przepustu JL
  • Betonowanie płyty dennej i fundamentów skrzydeł przepustu JL
 • PM-8a:
  • Wykonano wykop pod przepust
  • Wykonano wymianę gruntu oraz warstwę stabilizacji pod konstrukcję przepustu
  • Wykonano ławę betonową pod prefabrykaty
  • Ułożono warstwę betonu podkładowego pod konstrukcję skrzydeł na wlocie i wylocie z przepustu
 • PM-9:
  • Montaż krawężników na przepuście
  • Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni drogowej na przepuście

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związana z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 -4+930
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami Legionów KD-23.2
  • Budowa kanału KD-11 wraz z przykanalikami (Rondo ul. Wojewódzka)               
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 rozpoczęcie próba szczelności gazociągów GW1 oraz osuszanie GW1 i GW2
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych G10
  • Przebudowa kolizji G-21 – przewiert
 • Branża Elektryczna
  • Budowa fundamentów słupowych, skręcanie konstrukcji słupów wraz z ich ustawieniem dla linii NN 220kv oraz WN 110kv                          
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-5 w km 4+860            
  • Kontynuacja przebudowy kolizji SN-3 w km 4+930                        
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 i T7
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej kabli TELKOL ‎            
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych
 • Branża Rozbiórki
  • Rozbiórka budynku przy ul. Pod Olszyną 8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Sierpień 2023

Wykonawca w 164 tygodniu 28.08.2023 – 03.09.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 8+300 – 8+400
  • Odhumusowanie JD-DG-1P w km 0+000 – 0+200
 • Roboty ziemne
  • Badowa wału ziemnego
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu km 0+725 – 0+810
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2 5+500 pod trench oraz w km 5+650 – 5+720
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+900 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L
  • Wykonywanie nasypu na dojazd 1P 0+050 – 0+125                                    
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna JD-DG-1P km 0+000 – 0+200                        
  • Warstwa mrozoochronna 2+750 – 3+100            
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+920 – 6+975
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 9+000 – 9+250
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa na DW933 i ul. Żołnierzy Września
 • Prace brukarskie
  • Prace brukarskie rondo – ul. Jagiełły
  • Prace brukarskie rondo – ul. Zatorska
 • Wykonywanie drenażu
  • Wykonanie drenażu stawy Adolfińskie 8+100-8+200
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy
  • Prace porządkowe
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego na podporze w osi 7
  • Nasuwanie segmentu L01
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentu P02 i L02
  • Betonowanie ustroju nośnego segmentu P02
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścianek sekcji 14 i 16
  • Betonowanie ścianek segmentów 14 i 16
  • Wykonano platformy robocze dla maszyny wykonującej zabezpieczenie w technologii trenchmix oraz pod wykonanie ścian szczelinowych
 • WK-2
  • Wykonanie przesłony w technologii trenchmix (równolegle do torowiska) od strony KO-1
 • KO-2
  • Wykonano platformy robocze dla maszyny wykonującej zabezpieczenie w technologii trenchmix
 • MGP-3
  • Montaż odcinka kolektora odwodnienia wzdłuż przyczółka w osi 1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian segmentu startowego w osi 3 JL i 4 JL
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu startowego w osi 3JP i 4JP
  • Betonowanie płyty górnej segmentu startowego w osi 3JP i 4JP
 • PM-1, 1a i 1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania korpusu przepustu JL
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu przepustu JP
 • PM-8
  • Wykop pod przepust oraz wymianę gruntów
  • Wykonanie wymiany gruntu i stabilizacji pod konstrukcje przepustu
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu
 • PM-8a
  • Wykop pod przepust

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa zbiornika retencyjnego ZB-2.2 km 5+450‎                        
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliki w km 9+100
  • Kanalizacja deszczowa – montaż krat żeliwnych na wpustach ul. Legionów
  • Kontynuacja przebudowy kolizji kanalizacji sanitarnej KS2.1 i KS2.2 w km 5+420 – 5+645‎ – przełączenie                                                                        
  • Kanalizacja deszczowa – zabudowa urządzeń oczyszczających Sep12 i Os12 oraz Sep13 i Os13                                                                        
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 w km 7+500 – 8+500 rozpoczęcie próby wytrzymałości i szczelności gazociągów GW1 i GW2
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych G10 ul. Jagiełły
 • Branża Elektryczna
  • Budowa fundamentów słupowych, skręcanie konstrukcji słupów wraz z ich ustawieniem oraz powieszanie przewodów- linii 220kV PSE
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-11 w km 7+560 ul. Jagiałły
  • Kontynuacja przebudowy kolizji SN-3 w km 5+480.                        
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T6 w km 4+740 – 4+970
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej kabli TELKOL w km 5+450 ‎                       
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych
 • Branża Rozbiórki
  • Rozbiórka budynku przy ul. Pod Olszyną 8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 163 tygodniu 21.08.2023 – 27.08.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie na CPR-1, CPR-2 i CPR-3
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne na DW933 ul. Legionów
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu KO-2
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+300 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 2+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+800 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L                                    
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie WUP w km 2+750 -3+150
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna 5+850 – 6+100
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
 • Roboty asfaltowe
  • Wykonanie warstwy wiążącej na ul. Jagiełły (etap 1b)
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych
  • Frezowanie na ul. Wolska
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Wykonanie wykopu pod warstwę betonu podkładowego na podporze w osi 7
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego na podporze w osi 7
  • Przygotowanie awanbeka i segmentów P01 i L01 do nasuwu
  • Montaż kabli sprężających dla segmentu P01 i L01
  • Montażu prefabrykowanego zbrojenia segmentu P02 i L02 (na pre-wytwórni)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentu L01 (płyta górna)
  • Montaż elementów sprężających segmenty P01 i L01 (płyta górna)
  • Betonowanie na wytwórni płyty górnej segmentu L01
  • Nasuwanie segmentu P01
  • Rozpoczęcie prac związanych z montażem łożysk ślizgowych na podporach w osi 2 i 3
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 12
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścianek sekcji 15, 17, 18 i 20
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 12 oraz ścianek segmentów 15, 17, 18 i 20
  • Wykonano platformy robocze dla maszyny wykonującej zabezpieczenie w technologii trenchmix
  • Wykonywanie przesłony poprzecznej w technologii trenchmix
 • MGP-3
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian segmentu startowego w osi 3 JL i 4 JL
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu startowego w osi 3JP i 4JP
 • PM-1, 1a i 1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepusty
 • PM-6
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu przepustu JL
  • Betonowanie korpusu przepustu JL
 • PM-8, 8a
  • Rozpoczęto wykop pod przepusty oraz wymianę gruntów

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliki w rejonie ronda ul. Legionów KD23.2                                                            
  • Kanalizacja deszczowa – budowa przykanalików Kamieniec
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 (od pkt.1-3; 4-5; 24-26)
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentów słupów oraz skręcanie konstrukcji słupów linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-02 w km 4+930 oraz nN-05 w km 4+860
 • Branża Teletechniczna
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji T14 i T15 w km 8+290 – 8+450‎
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 162 tygodniu 14.08.2023 – 20.08.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+900 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 9+200 – 9+250
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu 0+725 – 0+810
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu ul. Wojewódzka
  • Wykonanie wykopu KO-2                                    
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+200
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+150
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie WUP ul. Jagiełły (etap 1a)
 • Wykonanie drenażu
  • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału km 2+300 – 2+750
 • Budowa wału ziemnego
  • Budowa wału ziemnego 3+000 – 4+100
 • Wykonanie przepustu fi800
  • Wykonanie przepustu fi800 ul. Zatorska
 • Wykonywanie ronda z krawężników granitowych na DW 933 ul. Legionów
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Betonowanie na wytwórni płyty dennej i środników segmentu L01
  • Montażu prefabrykowanego zbrojenia segmentu P02 i L02 (na pre-wytwórni)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P01 i L01 (płyta górna)
  • Montaż elementów sprężających segmenty P01 i L01 (płyta górna)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych podpór P2 i P3
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpór P2 i P3
 • WK-2
  • Zakończono demontaż ścianki szczelnej zabezpieczającej wykop
  • Prace porządkowe
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 13
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścianek sekcji 18 i 20
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 13 oraz ścianek segmentów 19, 20 i 21
  • Wykonano platformy robocze dla maszyny wykonującej zabezpieczenie w technologii trenchmix
  • Wykonano stanowisko pod zbiornik materiału do wykonania przesłony w technologii trenchmix
 • MGP-3
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian segmentu startowego w osi 3 JL i 4 JL
  • Demontaż deskowania ścian segmentu startowego w osi 3JP i 4JP,
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego deskowania płyty górnej segmentu startowego w osi 3JP i 4JP
 • PM-6
  • Kontynuacja montażu prefabrykowanego deskowania i zbrojenia korpusu przepustu JL

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Kontynuacja przebudowy kolizji kanalizacji sanitarnej KS2.1 i KS2.2 w km 5+420 – 5+645‎                        
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 (od pkt.1-3; 4-5; 24-26)
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonywanie fundamentów słupów oraz skręcanie konstrukcji słupów linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott
  • Wykonywanie przebudowy kolizji SN-02 w km 4+930 oraz nN-05 w km 4+860
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-13 i nN-14 w 8+235 – 8+320 ul. Pod Olszyną 2‎
 • Branża Teletechniczna
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji T14 i T15 w km 8+290 – 8+450‎
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 161 tygodniu 07.08.2023 – 13.08.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+900 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 2+400
  • Wykonywanie nasypu w km 3+150 – 3+900
  • Wykonywanie nasypu w km 9+200 – 9+250
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie ciągu pieszo rowerowego CPR-1, CPR-2 i CPR-3
  • Odhumusowanie w km 0+800 – 0+900
  • Odhumusowanie na DOJAZD 1P
  • Odhumusowania na ul. Jagiełły (etap 1a)
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu 0+725 – 0+810
 • Wykopy
  • Wykonanie wykopu ul. Wojewódzka
  • Wykonanie wykopu ul. Jagiełły (etap 1a)                                    
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych DOJAZD 1P
 • Budowa wału ziemnego
  • Budowa wału ziemnego 2+700 – 4+100
 • Wykonywanie ronda z krawężników granitowych na DW 933 ul. Legionów
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie na wytwórni płyty dennej i środników segmentów P01 i L01
  • Montaż osłonek i akcesoriów do sprężenia segmenty P01 i L01
  • Montaż konstrukcji „pre-wytwórni” JL
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego zbrojenia segmentu P02 (na pre-wytwórni)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych P2
  • Wbijanie pali prefabrykowanych oraz testy dynamiczne pali na podporze P7
 • WK-2
  • Zakończono demontaż sprzętu do pipe-roofingu górnego
  • Prace porządkowe
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 13
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścianek sekcji 19, 20 i 21
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 13 oraz ścianek segmentów 19, 20 i 21
 • MGP-3
  • Betonowanie płyty dennej segmentu startowego w osi 4 JL oraz ścian segmentu startowego w osi 3 JP i 4 JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian segmentu startowego w osi 3 JL,
  • Betonowanie skrzydeł przyczółka w osi 1
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepustu
 • PM-6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej i fundamentów przepustu JP
  • Betonowanie płyty dennej i fundamentów przepustu JP
  • Rozpoczęto montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu przepustu JL

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji sieci kanalizacji sanitarnej KS2.1 i KS2.2 w km 5+420 – 5+645                                    
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 (od pkt.1-3; 4-5; 24-26)
  • Wykonanie przełączenia gazociągów G1-G7 w km 5+420 – 6+380‎
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Usunięto kolizję nN-5,
  • Trwa montaż fundamentów oraz skręcanie konstrukcji stalowej (słupy ) dla linii 220 kV (66/1 – 66/13).
 • Branża Teletechniczna
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji T14 i T15 w km 8+290 – 8+450‎
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-2 w km 1+150 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 160 tygodniu 31.07.2023 – 06.08.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+900 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 2+600
  • Wykonywanie nasypu w km 2+750 – 3+150
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+800 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu na JD-26L
 • Wykopy
  • Wykop KO-2                                    
 • Warstwa ulepszono podłoża podłoża
  • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża na DOJAZD 1P
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DW933
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 5+800 – 6+000
 • Wykonywanie ronda z krawężników granitowych ul. Zatorska
 • Wykonywanie drenażu drogowego w km 8+900 – 9+000
 • Frezowanie nawierzchni na ul. Jagiełły (etap 1a)
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1:
  • Montaż prefabrykowanego deskowania dla segmentów ustroju niosącego (wytwórnia do nasuwu jezdnia prawa i lewa) ‎
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego zbrojenia oraz elementów sprężenia segmentu P01
  • Montaż konstrukcji drewnianej ‎prewytwórni (JP i JL)
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych podpór w osiach 2 i 3
  • Montaż urządzenia nasuwczego i hamulca na przyczółku P1L
  • Rozpoczęcie montażu prętów kotwiących awanbeka (JP)
 • WK-2:
  • Zakończono przewierty rur pipe roofingu górnego, wykonano łącznie przewiert 89 rur
  • Rozpoczęto prace związane z demontażem maszyn do przewiertów oraz pozostałego wyposażenia
 • KO-1:
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej sekcji 14
  • Montaż prefabrykowanego deskowania płyty fundamentowej sekcji 14
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 14
 • MGP-3:
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego deskowania skrzydeł przyczółka w osi 1 (jezdnia lewa i prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej dźwigara skrzynkowego (segmentów startowych) w osi 3 (JL) oraz w osi 4 (JL)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian oraz poprzecznic dźwigara skrzynkowego (segmentów startowych) w osi 3 (JP) oraz 4 (JP)
 • PM-6:
  • Betonowanie płyty dennej przepustu i fundamentów skrzydeł (JL)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej przepustu i fundamentów skrzydeł (JP)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Budowa kanalizacji deszczowej – przykanaliki w km 2+700 – 3+100
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD25 ul. Legionów                        
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 (od pkt.1-3; 4-5; 24-26)
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych G1 – G7 w km 5+420 – 6+380.
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentów słupów oraz skręcanie konstrukcji słupów linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-02 w km 4+930 oraz nN-05 w km 4+860
 • Branża Teletechniczna
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji T14 i T15 w km 8+290 – 8+450‎
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową rowu RM2 w km 1+160‎

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Lipiec 2023

Wykonawca w 159 tygodniu 24.07.2023 – 30.07.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+300 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+100 – 2+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+800 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu JD-27L
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie ciągu pieszo rowerowego CPR-1, CPR-2 i CPR-3
 • Wykopy
  • Wykop KO-2                                    
 • Warstwa ulepszono podłoża podłoża
  • Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża w km 2+750 -3+150
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DW933
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 5+850 – 6+100
 • Wykonywanie ronda z krawężników granitowych ul. Zatorska
 • Frezowanie ul. Wolska
 • Wykonanie warstwy wiążącej na ul. Jagiełły (etap 1b)
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentów startowych na wytwórni JP i JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie belek ślizgowych na „pre-wytwórni” JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ciosów siłownika do nasuwu na podporze P1P i P1L
  • Rozpoczęcie montażu konstrukcji „pre-wytwórni” JP
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego zbrojenia oraz elementów sprężenia segmentu P01
  • Zakończenie montażu awanbeka JP
  • Zasypka fundamentów w osi 2 i 3
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 82, 83, 84 i 85, zakończono przecisk rur pipe-roofingu górnego (wykonano ogółem 89 rur)
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 15
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 16 i 15
 • MGP-3
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty dennej segmentu startowego w osi 3 JL i w osi 4 JL, ścian segmentu startowego w osi 3 JP i 4 JP, oraz skrzydeł przyczółka w osi 1
  • Betonowanie skrzydeł przyczółka w osi 10
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Prace przygotowawcze do uciąglenia rowu RM-1 przez przepustu
 • PM-6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dennej i fundamentów przepustu JL
  • Rozpoczęto montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty dennej i fundamentów przepustu JP
 • PM-9
  • Wykonano korytka pod drenaż za płytami przejściowymi
  • Ułożono drenaż za płytami przejściowymi oraz na izolacji konstrukcji przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji wodociągowej W5 w km 4+800 – 4+930                                                                        
  • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliki w rejonie ronda ul. Legionów KD23.2                                                
  • Kanalizacja deszczowa – budowa przykanalików Kamieniec
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i GW2 (od pkt.1-3; 4-5; 24-26)
  • Kontynuacja przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentów słupów oraz skręcanie konstrukcji słupów linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-02 w km 4+930 oraz nN-05 w km 4+860
 • Branża Teletechniczna
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji T14 i T15 w km 8+290 – 8+450‎
 • Branża Melioracyjna

Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 158 tygodniu 17.07.2023 – 23.07.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 0+900 – 1+500
  • Wykonywanie nasypu w km 2+000 – 2+400
  • Wykonywanie nasypu w km 2+750 – 3+150
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+300
  • Wykonywanie nasypu w km 6+800 – 6+920
 • Wykopy
  • Wykop ZB-2.2
  • Wykop KO-2                                    
 • Przygotowanie podłoża
  • Przygotowanie podłoża na JD-26L
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 2+400 – 2+750
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 6+800 – 7+400
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne JD-13P w km 0+350 -0+450
  • Roboty ziemne DW933
 • Wykonanie ronda z krawężników granitowych ul. Zatorska                        
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Przygotowanie podłoża pod „pre-wytwórnię” – beton podkładowy
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentów na wytwórni
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie korpusu przyczółka w osi 9 JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie belek ślizgowych na „pre-wytwórnię”
  • Rozpoczęcie montażu awanbeka
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 80, 81, 87 i 86 pozostały 4 rury do zakończenia stropu górnego
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie płyty fundamentowej sekcji 17 i 16
 • MGP-3
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty dennej segmentu startowego w osi 3 JL i w osi 4 JL oraz skrzydeł przyczółka w osi 10 oraz 1
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentu startowego w osi 3 JP i 4JP
  • Betonowanie płyty dennej segmentu startowego w osi 3 JL
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów pod bariery oraz ich zasypanie na przepustach (PM-1a, PM-1 i PM-1b)
 • PM-6
  • Ułożono warstwę betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu (JL)
  • Wykonano warstwę betonu wyrównawczego
  • Rozpoczęto zbrojenie płyty dennej oraz fundamentów skrzydeł
 • PM-9
  • Rozpoczęto układanie izolacji z papy termozgrzewalnej
  • Prace związane z wykonaniem drenażu za płytami przejściowymi
  • Trwają prace wykończeniowe wewnątrz przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Wykonywanie przykanalików w km 6+000 DW933 ul. Legionów
  • Wykonywanie przykanalików w km Kamieniec
  • Kontynuacja prac związanych z przebudową kolizji W5 w km 4+800 – 4+930
 • Branża Gazowa
  • ‎‎ Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 od punktu 1-3, 4-5, 24-26
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentów słupów oraz skręcanie konstrukcji słupów linii NN 220kV Byczyna – Poręba / Poręba-Czeczott
  • Wykonanie przebudowy kolizji SN-02 w km 4+930 oraz nN-05 w km 4+860
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250      
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 157 tygodniu 10.07.2023 – 16.07.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 3+300 – 4+000
  • Odhumusowanie ul. Wojewódzka
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+300 – 2+600
  • Wykonywanie nasypu w km 2+750 – 3+150
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+325
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 6+920
 • Wykopy
  • Wykop ZB-2.2
  • Wykop KO-2 w km 5+500                                    
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Warstwa ulepszonego podłoża w km 6+920 – 6+985
  • Warstwa ulepszonego podłoża ul. Jagiełły (etap 1b)
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych DW933 + rondo
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych JD-16P i JD-13P
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych ul. Jagiełły (etap 1b)
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne w km 6+920 – 7+400
  • Roboty ziemne JD-13P w km 0+350 – 0+450                             
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż  

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Przygotowanie podłoża pod „pre-wytwórnię”
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentów na wytwórni
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentu przyczółka w osi 9 JP
  • Wykonanie izolacji powłokowej górnej części fundamentów w osi 2 i 3
  • Rozpoczęcie montażu awanbeka
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 74, 75, 76 i 77 oraz 89 i 88
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 17
 • MGP-3
  • Montaż podparcia segmentu startowego w osi 4 JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty dennej segmentu startowego w osi 4 JP i w osi 4 JL oraz skrzydeł przyczółka w osi 10
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentu startowego w osi 4 JP
  • Betonowanie płyty dennej segmentu startowego w osi 4 JP
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Zasypanie konstrukcji przepustu (PM-1b)
  • Wykonano fundamenty pod bariery energochłonne na przepustach (PM-1a, PM-1 i PM-1b)
 • PM-6
  • Wykonano igłofiltry dla obniżenia poziomu wody gruntowej w wykopie
  • Wykonano wykop pod konstrukcję przepustu
  • Ułożono warstwę betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu (JL)
 • PM-9
  • Zabetonowano płyty przejściowe JL
  • Przygotowano powierzchnie betonowe przepustu pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
  • Rozpoczęto układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Wykonywanie przykanalików KD w km 8+600 – 8+800 jezdnia prawa
  • Wykonywanie przykanalików KD w km 12+200 – 12+300 DW448 ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD10 w km 2+450                  
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD34 w km 9+240                              
 • Branża Gazowa
  • ‎‎ Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 – wykonanie komory startowej przy ul. Jagiełły                              
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentu słupa WN 220kV nr 66/7                              
  • Roboty przygotowawcze związane z wykonaniem przebudowy kolizji sN2 i nN5
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 156 tygodniu 03.07.2023 – 09.07.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+150 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+200 – 2+600
  • Wykonywanie nasypu w km 2+750 – 3+150
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+325
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 6+920
 • Wykopy
  • Wykop KO-2 w km 5+500                                    
  • Wykop zbiornika ZB-2.2                                    
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych JD-16P i JD-13P
  • Warstwy konstrukcyjne DW933 + rondo                                    
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne w km 6+920 – 7+400
  • Roboty ziemne JD-13P w km 0+350 – 0+450
 • WUP
  • Warstwa ulepszonego podłoża ul. Jagiełły (etap 1b)                                    
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż 

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Uzbrojenie wytwórni (HEB) + deskowanie, przygotowanie podłoża pod pre-wytwórnię
  • Prefabrykacja Zbrojenia i deskowania korpusu „wytwórni”, jezdnia lewa, betonowanie belek ślizgowych.                                         
  • Prefabrykacja Zbrojenie i deskowania podpory w osi 9 + betonowanie
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 70, 71, 72 i 73
 • KO-1
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 18
 • MGP-3
  • Prefabrykacja zbrojenia i deskowania oraz betonowanie segmentu startowego P3P
  • Prefabrykacja zbrojenia i deskowanie segmentu startowego P4P
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P5
  • Zasypanie fundamentów P5      
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • PM-1 – Wykonano zasypkę przepustu,                  
  • PM-1B – Wykonano wykop, wykonano fundament kruszywowy, zamontowano elementy prefabrykowane ViaCon HelCor, wykonanie prefabrykacji zbrojenia i  deskowanie oraz zabetonowano ostrogi na wlocie i wylocie z przepustu          
 • PM-6
  • Rozpoczęto prace przy realizacji wykopu pod przepust                  
 • PM-9
  • Trwa prefabrykacja zbrojenia oraz betonowanie płyt przejściowych JL
  • Wykonano warstwę betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe
  • Zakończono zasypki pod płyty przejściowe JL

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Wykonanie przykanalików KD w km 8+600 – 8+800 jezdnia prawa
  • Wykonanie przykanalików KD w km 12+200 – 12+300 DW448 ul. Jagiełły
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD10 w km 2+450                  
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD34 w km 9+240                              
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 – wykonanie komory startowej przy ul. Jagiełły                              
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150 .
 • Branża Elektryczna
  • Wykonanie fundamentu słupa WN 220kV nr 66/7                  
  • Roboty przygotowawcze związane z wykonaniem przebudowy kolizji sN2 i nN5
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250      
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna

Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1 – profilowanie dna oraz montaż płyt ażurowych 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Czerwiec 2023

Wykonawca w 155 tygodniu 26.06.2023 – 02.07.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+150 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+200 – 3+000
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+325
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu łącznica do DW933 0+275 – 0+450
 • Wykopy
  • Wykop w km 5+800 – 6+100
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 3+400 – 3+500                        
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+600 – 9+550
  • Warstwy konstrukcyjne DW933 + rondo                                    
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne w km 6+920 – 7+400
  • Roboty ziemne JD-13P w km 0+350 – 0+450
  • Roboty ziemne ul. Jagiełły (etap 1b)
 • Frezowanie nawierzchni
  • Frezowanie nawierzchni ul Jagiełły (etap 1b), ul. Zajazdowa, ul pod Olszyną (JD-DG-3L)                                                            
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian wytwórni JL oraz korpusu przyczółka w osi 9 (JL)
  • Betonowanie ścian wytwórni JL oraz belek ślizgowych wytwórni JP
  • Uzbrojenie wytwórni – montaż belek HEB podpierających elementy deskowania segmentu konstrukcji (JP)
  • Przygotowanie podłoża pod „pre-wytwórnię” JP
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 67, 68 i 69
  • Trwają prace związane z przestawieniem maszyny nr 2 na nowe stanowisko do kolejnych przewiertów
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 19 oraz 18
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 19
 • MGP-3
  • Demontaż ścianek szczelnych na podporze w osi 9
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentu podpory w osi 5
  • Betonowanie fundamentu w osi 5
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł w osi 10
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania segmentów startowych w osi 3 i 4
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Wykop pod konstrukcję przepustu oraz montaż igłofiltrów (PM-1b)
  • Montaż prefabrykatów i betonowanie końcowe ostróg przepustu (PM-1)
  • Wykonanie izolacji powłokowej i zasypanie ostróg przepustu (PM-1)
  • Rozpoczęcie zasypywania konstrukcji przepustu (PM-1)
 • PM-9
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyt przejściowych (JP)
  • Betonowanie płyt przejściowych (JP)
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu i skrzydeł przepustu (JL)

Rozpoczęcie zasypania konstrukcji przepustu (JL) 

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja kolizji wodociągowej W7 w km 5+230 – 5+260                  
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD2 w km 0+860      
  • Wykonanie kamerownia wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej oraz przebudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej.
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150                  
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-10 ul. Jagiełły.                  
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej SN-20.1 w km 5+350
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250                              
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1
   Wykonywanie zbieracza drenaży w km 3+800 – 4+030                                                                                                                                                   

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 154 tygodniu 19.06.2023 – 25.06.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+150 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+300 – 3+000
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+325
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu łącznica do DW933 0+275 – 0+450
 • Wykopy
  • Wykop w km 5+800 – 6+100
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 3+300 – 3+400                        
 • Przygotowanie podłoża
  • Podłoże pod nasyp w km 2+200 – 2+300
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+725 – 9+700
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • JD-DG-3L w km 0+160 – 0+260
  • JD-13P w km 0+000 – 0+150
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne w km 6+920 – 7+400                        
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż żurawi wieżowych, montaż elementów uzbrojenia wytwórni (JP)
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oczepów filarów w osi 8
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian wytwórni JL
  • Betonowanie oczepów filarów w osi 8
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 3, 2 i 1 oraz 64, 65 i 66
  • Zakończono prace maszyną nr 2 od strony stacji Oświęcim. Trwają prace związane z przygotowaniem podłoża do przestawienia maszyny na nowe stanowisko do kolejnych przewiertów
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 20 oraz 19
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 20
 • MGP-3
  • Demontaż ścianek szczelnych na podporach w osi 3 i 8
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentu podpory w osi 5
  • Rozpoczęcie prac związanych z zasypaniem fundamentu podpory w osi 1
  • Montaż wież wysokonośnych segmentu startowego w osi 3 i 4
  • Montaż rusztowań deskowania segmentów startowych w osi 3 i 4
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanych deskowań segmentów startowych w osi P3 JP i P4 JP
  • Montaż łożysk na podporach w osi 3 i 4
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Wykop pod konstrukcję przepustu, wykonanie fundamentu kruszywowego oraz montaż igłofiltrów (PM-1)
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykatów konstrukcji przepustu (PM-1)
  • Zasypanie konstrukcji przepustu (PM-1a)
 • PM-9
  • Betonowanie korpusu przepustu (ściany oraz płyta stropowa) JL
  • Demontaż deskowania ścian (zewnętrznego) JL
  • Ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe JP
  • Rozpoczęcie montażu prefabrykowanego zbrojenia płyt przejściowych JP

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja kolizji wodociągowej W7 w km 5+230 – 5+260                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD2 w km 0+860                  
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty w km 2+500 – 2+600
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
  • Wykonywanie przebudowy kolizji G-9 w km 7+470 – 8+150      
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej SN-20.1 w km 5+350
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250                              
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1
  • Wykonywanie zbieracza drenaży w km 3+800 – 4+000

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 153 tygodniu 12.06.2023 – 18.06.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+300 – 2+600
  • Wykonywanie nasypu w km 2+750 – 3+000
  • Wykonywanie nasypu w km 6+200 – 6+325
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 6+920
  • Wykonywanie nasypu łącznica do DW933 0+275 – 0+450
 • Wykopy
  • Wykop na DW933
  • Wykop w km 5+800 – 6+000
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie łącznica do DW933 w km 0+000 – 0+200                        
 • Przygotowanie podłoża
  • Podłoże pod nasyp w km 2+200 – 2+300
 • Przepusty
  • Wykonywanie przepustu PM-9a
 • Warstwa konstrukcyjna
  • Wykonywanie warstw konstrukcyjnych w km 8+725 – 9+700
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne w km 6+920 – 7+400                        
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie deskowania oczepów filarów w osi 6
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania ścian wytwórni JP i słupów technologicznych oraz oczepów filarów w osi 8
  • Betonowanie ścian wytwórni JP, słupów technologicznych, oczepów filarów w osi 6
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 5 i 4 oraz 60, 61, 62 i 63
 • KO-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej sekcji 21 oraz 20
  • Betonowanie płyty fundamentowej sekcji 21
 • MGP-3
  • Demontaż ścianek szczelnych na podporach w osi 3 i 4
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania bloków kotwiących w osi 3
  • Betonowanie bloków kotwiących w osi 3
  • Wykop fundamentowy w osi 5
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego w osi 5
  • Próbne obciążenie statyczne pala w osi 5
  • Skucie głowic pali w osi 5
  • Rozpoczęcie montażu wież podparcia segmentu startowego w osi 4
  • Wykonanie izolacji powłokowej fundamentu podpory w osi 1
 • PM-1, PM-1a i PM-1b
  • Montaż prefabrykatów konstrukcji przepustu (PM-1a)
  • Wykop pod ostrogi (gurty) (PM-1a)
  • Ułożenie betonu podkładowego pod ostrogi na wlocie i wylocie z przepustu (PM-1a)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ostróg na wlocie i wylocie z przepustu (PM-1a)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ostróg (na odkładzie) (PM-1 i PM-1b)
  • Betonowanie ostróg na wlocie i wylocie z przepustu (PM-1a)
  • Rozdeskowanie ostróg na wlocie i wylocie z przepustu (PM-1a)
  • Izolacja powłokowa ostróg na wlocie i wylocie z przepustu (PM-1a)
 • PM-9
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowanie ścian i płyty stropowej oraz skrzydeł przepustu JL (kontynuacja robót wcześniejszych)
  • Izolacja powłokowa ścian przepustu JP
  • Zasypka konstrukcji przepustu do poziomu płyt przejściowych JP

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W7 w km 5+230 – 5+260
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD3 w km 1+143                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty w km 9+300 – 9+500; 8+500 – 8+700
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
  • Przebudowa kolizji Gs-15 i Gs-14 w km 7+740 ul. Pod Olszyną ‎
  • Wykonywanie przebudowy kolizji Gs-10 ul. Jagiełły                              
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna
            Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1                                                                                                                                           

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 152 tygodniu 05.06.2023 – 11.06.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+550 – 2+750
  • Wykonywanie nasypu w km 6+850 – 8+920
  • Wykonywanie Nasypu na wał ziemny 2+700 – 3+200                        
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu w km 6+800 – 6+850                        
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 5+800 – 6+000
  • Odhumusowanie JD-DG-1P
  • Odhumusowanie JD-1L w km 0+800 – 0+900
 • Przygotowanie podłoża
  • Podłoże pod nasyp w km 6+150 – 6+300
  • Podłoże pod nasyp w km 2+000 – 2+200
 • Przepusty
  • Wykonywanie przepustów PM-6a                                                
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepów filarów w osi 4 i 6
  • Montaż prefabrykowanego deskowania oczepów filarów w osi 4
  • Betonowanie oczepów filarów w osi 4 oraz korpusu filara w osi 8 JL
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian wytwórni do nasuwania konstrukcji
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian wytwórni do nasuwania konstrukcji
 • WK-2
  • Wykonano przewiert nr 6-8 oraz 58-59 (rury nr 50 do 54)
 • KO-1
  • Wykonano beton podkładowy pod segmenty w sekcjach 11-21
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu przyczółka w osi 1 oraz 10 a także bloków kotwiących na filarze w osi 4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania korpusu przyczółka w osi 1 oraz 10 a także bloków kotwiących na filarze w osi 4
  • Betonowanie korpusu przyczółka w osi 1 oraz 10 a także bloków kotwiących na filarze w osi 4
  • Zasypka wraz z umocnieniem narzutem kamiennym fundamentów podpór w osi 3 i 4
 • PM-1a
  • Wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustu PM-1a
  • Wykonanie warstwy stabilizacji oraz fundamentu kruszywowego pod konstrukcję przepustu PM-1a
 • PM-9
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian i płyty stropowej przepustu (JL)
  • Demontaż szalunków ścian i płyty stropowej przepustu (JP)
  • Wykonanie izolacji cienkiej ścian oraz skrzydeł konstrukcji przepustu (JP)
  • Zasypanie konstrukcji przepustu do poziomu płyt przejściowych (JP)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyt przejściowych – na odkładzie (JL)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Zakończenie przebudowy kolizji wodociągowej W12 w km 6+829
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD3 i KD4 w km 1+143 – 1+158
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty w km 9+300 – 9+500; 8+500 – 8+700
 • Branża Gazowa
  • ‎‎ Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.            
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250      
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna

Kontynuacja prac przy rowie RM-4.1

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 151 tygodniu 29.05.2023 – 04.06.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+580
  • Wykonywanie nasypu w km 2+550 -2+750
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonywanie Nasypu na wał ziemny 2+700 – 3+200                        
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu w km 6+800 – 6+850
 • Wykopy
  • Wykop na DW933
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 5+800 -6+000
  • Odhumusowanie JD-DG-1P
  • Odhumusowanie JD-1L w km 0+800 – 0+900
 • Przygotowanie podłoża
  • Podłoże pod nasyp w km 6+150 -6+300
 • Przepusty
  • Wykonywanie przepustów PM-6b, PM-6c                                                
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia korpusu filara w osi 8 JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentów wytwórni JL i słupów technologicznych oraz oczepów filarów w osi 4
  • Betonowanie fundamentów słupów technologicznych i wytwórni JP, oczepów filarów w osi 4, korpusu filara w osi 8 JP
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 10 i 9 oraz 54, 55, 56 i 57
 • KO-1
  • Rozpoczęto wykonywanie betonu podkładowego w sekcjach 11-21
 • MGP-3
  • Wykonanie zasypki fundamentów w osi 3 i 4 oraz rozpoczęcie wykonania zasypki narzutem kamiennym
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania słupów filara w osi 8 JL, korpusu przyczółka w osi 1 i 10 oraz bloków kotwiących w osi 4
  • Betonowanie słupów filara w osi 8 JL
 • PG-4
  • Rozdeskowanie skrzydeł oraz ścian konstrukcji ustroju nitka lewa
 • MGP-5
  • W dniu 28.02.2023 Wykonawca przedłożył (WWZ_199)_ Projekt próbnych obciążeń pali prefabrykowanych metodą dynamiczną
 • PM-9
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian i płyty górnej przepustu JL – kontynuacja robót wcześniejszych

Betonowanie ścian i płyty górnej przepustu JP

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociągowej W12 w km 6+829
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W13 w km 7+260
  • Budowa kanalizacji deszczowej przepompownia P4 w km 7+187
  • Budowa kanalizacji deszczowej przepompownia P5 w km 9+202
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty w km 7+250                  
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W14 w km 7+325
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Rozpoczęcie przebudowa kolizji Gs-10 ul. Jagiełły                  
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji Gs-9 w km 7+540      
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Zakończenie przebudowa kolizji elektroenergetycznej nN-6 w km 5+125
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T3 w km 4+170 – 4+250      
  • Kontynuacja przebudowa kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Melioracyjna

Kontynuacja prac przy rowie RM-2                                                                                                                                                        

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Maj 2023

Wykonawca w 150 tygodniu 22.05.2023 – 28.05.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+480
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonywanie nasypu w km 8+775 – 8+025
  • Wykonywanie nasypu w km 9+200 – 9+300
  • Wykonywanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300
  • Wykonywanie Nasypu na wał ziemny 2+700 – 3+200                        
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu w km 6+800 – 6+850
 • Stabilizacja
  • Stabilizacja podłoża JD-3P w km 1+100-1+750
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie WUP na DOJAZD 1L                                    
  • Wykonywanie WUP w km 8+725 – 8+825
  • Wykonywanie WUP w km 9+429 – 9+650            
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 6+100 – 6+300                        
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                 

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Skucie głowic pali wbijanych pod wytwórnie do nasuwu, w rejonie przyczółka w osi 1
  • Ułożenie betonu podkładowego pod konstrukcję wytwórni do nasuwu JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia korpusu filara w osi 8 JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentów wytwórni JP oraz oczepów filarów w osi 5 i korpusu filara w osi 4 JP, 6 JL
  • Betonowanie fundamentów wytwórni JP, oczepów filarów w osi 5 i korpusu filara w osi 4 JP i 6 JL
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 12 i 11 oraz 51, 52 i 53
 • KO-1
  • Zakończono wymianę gruntu w sekcjach 11 do 21
 • MGP-3
  • Demontaż ścianki szczelnej technologicznej w osi 6 oraz 7
  • Wykonanie izolacji cienkiej na powierzchni pionowej fundamentu przyczółka w osi 10 JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentów przyczółka w osi 1, słupów filara w osi 9 JL, słupów technologicznych w osi 4 JP oraz korpusu przyczółka w osi 10 JL
  • Betonowanie fundamentów przyczółka w osi 1, słupów filara w osi 8 JP i 9 JL oraz słupów technologicznych w osi 4 JP oraz w osi 3
 • PG-4
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł oraz ścian konstrukcji ustroju nitka lewa (kontynuacja robót wcześniejszych)
  • Betonowanie skrzydeł oraz ścian i płyty górnej konstrukcji ustroju nitka lewa
 • PM-9
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian i płyty górnej przepustu JP

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 i W16 ul. Jagiełły
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W13 w km 7+260
  • Demontaż przyłącza wody W5a w km 4+480
  • Budowa kanalizacji deszczowej przepompownia P5 w km 9+202
  • Budowa kanalizacji deszczowej wpusty w km 7+200      
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowa kolizji Gs-7 w km 6+280 – 6+380‎                              
  • ‎Kontynuacja przebudowa kolizji Gs-5 w km 6+200 – 6290                              
  • ‎Kontynuacja przebudowa kolizji Gs-2 w km 5+420 – 5+930                              
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Kontynuacja przebudowy kolizji elektroenergetycznej 220 kV Poręba-Czeczott / Bieruń -Komorowice PSE
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T14 w km 8+290 – 8+480                  
 • Branża Melioracyjna
  • Kontynuacja prac przy rowie RM-2                                                                                                                                                        

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 149 tygodniu 15.05.2023 – 21.05.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+275 – 1+480
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonywanie nasypu w km 8+775 – 8+025
  • Wykonywanie nasypu w km 9+200 – 9+300
  • Wykonywanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300
  • Wykonywanie Nasypu na wał ziemny 3+800 – 4+000                        
 • Wykop
  • Wykop zbiornika ZB-3                                                            
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie w km 2+100 – 2+300
  • Odhumusowanie w km 3+800 – 4+100                                    
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                            

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania korpusów filarów w osi 5 i 6
  • Prefabrykacja i ustawienie deskowania oczepów filarów w osi 3
  • Betonowanie korpusu filara w osi 4 JL i 6 JP oraz oczepu filarów w osi 3
  • Wykonanie pali wbijanych pod wytwórnie do nasuwu, w rejonie przyczółka w osi 1
  • Ułożenie betonu podkładowego pod konstrukcję wytwórni do nasuwu JP
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 15 i 14 oraz 48, 49 i 50
 • KO-1
  • Rozpoczęto wymianę gruntu w sekcjach 11 do 21
 • MGP-3
  • Wykonanie wykopu fundamentowego pod przyczółek w osi 1
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod fundament przyczółka w osi 1
  • Zasypanie fundamentów filara w osi 6
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania słupów filara w osi 3, 4 JP, 8 JP oraz 9 JL oraz słupów technologicznych w osi 4 JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia korpusu przyczółka w osi 10 JL
  • Betonowanie słupów filara w osi 3 i 9 JL
 • PG-4
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł oraz ścian konstrukcji ustroju nitka lewa (kontynuacja robót wcześniejszych)
 • PM-9
  • Betonowanie płyty dennej, fundamentów skrzydeł i gurtów przepustu JL

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej KS4 w km 7+300
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W13 w km 7+260
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W14 w km 7+325
  • Budowa kanalizacji deszczowej prace przygotowawcze pod przepompownię P5 w km 9+202                                                      
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 i W20                              
 • Branża Gazowa
  • ‎ ‎Kontynuacja przebudowa kolizji Gs-7 w km 6+280 – 6+380‎                              
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej nN-19 w km 9+660                  
  • Kontynuacja przebudowy kolizji elektroenergetycznej 220 kV Poręba-Czeczott / Bieruń -Komorowice PSE                                                                  
 • Branża Teletechniczna
  • Przebudowa kolizji teletechnicznej T3 w km 4+170 – 4+250                              
 • Branża Rozbiórki
  • Parking Nicromet – Rozbiórka płyt drogowych

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 148 tygodniu 08.05.2023 – 14.05.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonywanie nasypu w km 8+775 – 9+025
  • Wykonywanie nasypu w km 9+200 – 9+300
  • Wykonanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300
  • Wykonywanie Nasyp wał ziemny 2+800 – 3+000                        
 • Wykop
  • Wykonywanie wykopu 8+200 w rejonie PG-4            
 • Prace przygotowawcze
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                             

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu przyczółka w osi 1 JP oraz korpusów filarów w osi 5
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego deskowania oczepów filarów w osi 3, korpusów filarów w osi 5 oraz korpusu przyczółka w osi 1 JP
  • Wykonanie izolacji cienkiej na ścianach pionowych fundamentów podpór
 • WK-2
  • Wykonano przewierty rur nr 46 i 16
 • KO-1
  • Wykop pod wymianę gruntu w sekcji 11-21
 • MGP-3
  • Wykonanie ścianki szczelnej technologicznej dla zabezpieczenia wykopu pod fundament przyczółka w osi 1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusów filarów w osi 3, 7 i 9 oraz fundamentu przyczółka w osi 10 JP a także filarów technologicznych w osi 4 JL
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego deskowania korpusu filarów w osi 4 JL, 7 i 9 oraz podpór technologicznych w osi 4 JL i fundamentu przyczółka w osi P10 JP
  • Betonowanie korpusów filarów w osi 4 JL, 7 oraz fundamentu przyczółka w osi 10 JP
  • Zasypanie fundamentów podpór w osi 3, 4 i 6
 • PG-4
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian oraz stropu ustroju nośnego JL
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego deskowania ścian oraz stropu ustroju nośnego JL
 • PM-9
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty dolnej oraz fundamentów skrzydeł i gurtów na wlocie JL
  • Przygotowanie i montaż prefabrykowanego deskowania płyty dolnej oraz fundamentów skrzydeł i gurtów na wlocie JL

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej KS4 w km 7+300                        
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W13 w km 7+260
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W14 w km 7+325
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD26 w km 6+800 – 7+067                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej zabudowa przepompowni P3 w km 6+290
  • Budowa kanalizacji deszczowej prace przygotowawcze pod przepompowni P5 w km 9+202                                                      
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 i W20 – badanie wody.
 • Branża Gazowa
  • ‎‎Kontynuacja przebudowa kolizji Gs-7 w km 6+280 – 6+380‎                              
  • Kontynuacja przebudowy kolizji gazociągowych GW1 i Gw2 w km 8+350‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej nN-18 w km 9+675‎ i nN-19 w km 9+660
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji elektroenergetycznej 220 kV Poręba-Czeczott / Bieruń -Komorowice PSE      
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji T4 i T5 w km 4+080 – 4+120
 • Branża Rozbiórki
  • parking Nicromet – Rozbiórka płyt drogowych

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 147 tygodniu 01.05.2023 – 07.05.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300
  • Wykonanie nasypu 7+375 – 7+475                        
 • Wykop
  • Wykop rowów 8+600 – 9+700
  • Wykop TG km 9+400-9+700                        
  • Wykop TG km 9+200 – 7+250                                                            
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie JD-3P 0+950 – 1+350
  • Odhumusowanie w km 3+000 – 3+200
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 7+080 – 7+130
  • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 7+375 – 7+475
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania korpusów filarów w osi 5
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oczepów filarów w osi 2
  • Betonowanie korpusu filara w osi 3 JL, betonowanie oczepu filara w osi 2 JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł przyczółka w osi 1 JP i JL
  • Betonowanie skrzydeł przyczółka w osi 1 JP i JL
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów                  
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 17 oraz 44 i 45
 • KO-1
  • Rozpoczęto wykopy pod wymianę gruntu w sekcjach 11 do 21
 • MGP-3
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego w osi 10 JP.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów
  • Zasypanie fundamentów filara w osi 8 i 9 oraz 4, a także częściowo przyczółka w osi 10 JL
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania słupów filara w osi 4 JL oraz 6 i 7 (słupy zewnętrze)
  • Betonowanie słupów filara w osi 6 (słupy zewnętrzne)
 • PG-4
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł oraz ścian konstrukcji ustroju nitka lewa
 • MGP-5
  • W dniu 28.02.2023 Wykonawca przedłożył (WWZ_199)_ Projekt próbnych obciążeń pali prefabrykowanych metodą dynamiczną
 • PM-9
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia płyty dennej przepustu JP
 • Betonowanie płyty dennej przepustu JP
 • KO-1
  • Prace związane z wykopem dla obiektu KO-1 w km 5+000 – 5+200

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 ul. Jagiełły
  • Kontynuacja przebudowy kolizji W20 w km 7+870 – 7+930                              
  • Kontynuacja demontaży sieci wody surowej HKW w km 9+500
  • Kontynuacja przebudowy kolizji W14 w km 7+325                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD26 w km 6+800 – 7+067                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD27 w km 7+280
  • Kontynuacja przebudowy kolizji kanalizacji deszczowej KD1 w km 8+800
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociągowej W19 w km 7+720 – 7+730
  • Rozpoczęcie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS4 w km                  
 • Branża Gazowa
  • ‎Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji Gs-6a w km 6+323                  
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji w km Gs-7 6+280 – 6+380                                
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-02 w km 2+190                  
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-1 w km 1+425
  • Zabudowa rur przepustowych oświetleniowych w rejonie ronda w km 9+200 – 9+300
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji elektroenergetycznej 220 kV Poręba-Czeczott / Bieruń -Komorowice PSE                              
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340
  • Kontynuacja przebudowy kolizji T1 w km 1+450                  
 • Branża Rozbiórki
  • Zakończona rozbiórka budynków i trwa porządkowanie terenu Altana ROD Kamieniec
  • Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Stokrotek i Pławianka
  • Roboty rozbiórkowe – parking Nicromet. Rozbiórka płyt drogowych 

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe
Kwiecień 2023

Wykonawca w 146 tygodniu 24.04.2023 – 30.04.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonywanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300                                    
 • Wykop
  • Wykop w km 9+200-9+250
  • Wykop w km 9+400-9+700
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • Wykonanie Warstwy ulepszonego podłoża w km 7+080 – 7+130
  • Wykonanie Warstwy ulepszonego podłoża w km 7+375 – 7+475                        
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie JD-3P w km 0+950 – 1+350
  • Odhumusowanie w km 3+000 – 3+200
 • Pozostałe prace
  • Zasypka zbiornika wodnego Kamieniec pod drogę JD17L
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                     

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Betonowanie filarów w osi 3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia skrzydeł przyczółka w osi 1 (JP) 
  • Montaż prefabrykowanego deskowania skrzydeł przyczółka w osi 1 (JP)
  • Betonowanie skrzydeł przyczółka w osi 1 (JP)
  • Wykonanie izolacji cienkiej powierzchni pionowych fundamentów w osi 6, 8 i 9
 • WK-2
  • Wykonano kolejny przewiert nr 27 (rura nr 45)
 • MGP-3
  • Rozdeskowywano fundament podpory w osi 3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu filarów podpory w osi 4 
  • Rozpoczęto montaż prefabrykowanego deskowania korpusu filarów podpory w osi 4 (JL)
  • Wykonano zasypkę fundamentów podpory w osi 8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia korpusu filarów podpory w osi 6 (filary wewnętrzne) 
  • Montaż prefabrykowanego deskowania korpusu filarów podpory w osi 6 (filary wewnętrzne) 
  • Betonowanie korpusu filarów w osi 6 (filary wewnętrzne)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian i stropu konstrukcji obiektu (JL)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian i stropu konstrukcji obiektu (JL)
 • PM-9
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty dennej konstrukcji przepustu (JP)
  • Montaż taśmy dylatacyjnej (na styku konstrukcji pomiędzy nitkami)
  • Betonowanie płyty dennej konstrukcji przepustu (JP)
 • KO-1
  • Prace związane z wykopem dla obiektu KO-1 w km 5+000 – 5+200

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 ul. Jagiełły
  • Kontynuacja przebudowy kolizji W20 w km 7+870 – 7+930                              
  • Kontynuacja przebudowy kolizji KD1 i KS8 w km 8+800 – demontaż sieci
  • Kontynuacja demontaży sieci wody surowej HKW w km 9+500
  • Kontynuacja przebudowy kolizji W14 w km 7+325                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD26 w km 6+800 – 7+067                              
  • Budowa kanalizacji deszczowej KD27 w km 7+280                              
 • Branża Gazowa
  • ‎Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji Gs-6a w km 6+323                  
  • Rozpoczęcie przebudowa kolizji w km Gs-7 6+280 – 6+380                                
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-02 w km 2+190                  
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-1 w km 1+425
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340                              
 • Branża Rozbiórki
  • Zakończona rozbiórka budynków i trwa porządkowanie terenu Altana ROD Kamieniec
  • Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Stokrotek i Pławianka
  • Roboty rozbiórkowe – parking Nicromet. Rozbiórka płyt drogowych                                                                                     

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 145 tygodniu 17.04.2023 – 23.04.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

 • Przepusty                                                                                                            
  • Wykonanie przepustu PM-4.1a PM-4b                                                             
 • Nasypy
  • Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621
  • Wykonywanie nasypu w km 8+600 – 8+650
  • Wykonanie nasypu ul. Zatorska 56+250 – 56+300                                    
 • Wykop
  • Wykop w km 9+400-9+700
  • Wykop zbiornika ZB6                                    
  • Wykop zbiornika ZB7                                    
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie JD-15L
  • Odhumusowanie w km 3+000 – 3+200                                    
 • Prace przygotowawcze
  • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe            
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                           

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania korpusów filarów w osi 2 JP i 3 JP oraz zbrojenia w osi 3 JL
  • Betonowanie korpusu filara w osi 2 JP i 3 JP      
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł i przepon przyczółka w osi 1 JP i JL
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów                  
 • WK-2
  • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 18 oraz 43
 • MGP-3
  • Betonowanie fundamentów podpory w osi 3, 9 i 10 JL.
  • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów
  • Zasypanie fundamentów filara w osi 8
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania słupów filara w osi 7 (słupy wewnętrze)
  • Betonowanie słupów filara w osi 6 i 7 (słupy wewnętrzne)
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia słupów filara w osi 4 JL
 • PG-4
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania skrzydeł oraz ścian konstrukcji ustroju nitka lewa
 • PM-2, 2a i 2b
  • Zasypka ostatnich warstw dla przepustu PM-2
  • Wykonanie izolacji cienkiej ostróg na wlocie i wylocie PM-2
 • PM-9
  • Zakończono wykop pod konstrukcję przepustu
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego JP
  • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia płyty dennej przepustu JP

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociagowej W-20 w km 7+870 -7+930 prz ul. Pod Olszyną
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociagowej W-14 w km 7+325
  • Kontynuacja przebudowy kolizji KD1 i KS8 w km 8+800                              
  • Rozpoczęcie demontaży sieci wody surowej HKW w km 9+500
  • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 w km 0+170 – 0+320 ul. Jagiełły
 • Branża Gazowa
  • ‎Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎
 • Branża Elektryczna
  • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
  • Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-02 w km 2+190                  
  • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-15 w km 8+570                  
  • Kontynuacja przebudowy kolizji SN-01 w km 1+245                  
  • Skręcanie konstrukcji słupa 67B linia NN 220 kV                  
  • Zbrojenie i deskowanie słupów fundamentu 67A linii NN 220 kV
  • Betonowanie słupów fundamentu 67A linii NN 220 kV       .                      
 • Branża Teletechniczna
  • Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340                              
 • Branża Rozbiórki
  • Zakończona rozbiórka budynków i trwa porządkowanie terenu Altana ROD Kamieniec
  • Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Stokrotek i Pławianka
  • Parking Nicromet. Rozbiórka płyt drogowych

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 144 tygodniu 10.04.2023 – 16.04.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

Przepusty                                                                                                                                             

 • Wykonanie przepustu PM-4a, PM-4.1a

Nasypy

 • Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621
 • Wykonywanie nasypu w km 8+865 – 8+965
 • Wykonywanie nasypu w km 9+250 – 9+500                                           

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże pod nasyp ul. Zatorska 56+250 – 56+300

Wykop 

 • Wykop w km 9+400-9+700
 • Wykop zbiornika ZB6                             
 • Wykop zbiornika ZB7                                                                                                     

Odhumusowanie

 • Odhumusowanie JD-16P
 • Odhumusowanie JD-15L
 • Odhumusowanie w km 2+600 – 3+100                             
 • Odhumusowanie w km 6+000 – 6+100              

Prace przygotowawcze

 • Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                             
 • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                                   

 • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentu w osi 6, 8
 • Betonowanie fundamentu w osi 5, 6,8                                                   
 • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania korpusu przyczółka w osi 1P
 • Prefabrykacja zbrojenia filarów podpór w osi 3,                             
 • Betonowanie Filarów w osi 2L oraz Przyczółka w osi 1P
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów                                           

WK-2

 • Wykonywano kolejne przewierty rur nr 19 oraz 42
 • Prowadzono badania georadarem w celu poszukiwania ewentualnych kolizji z ze starym fundamentem
 • Wykonanie wykopu w międzytorzu w celu usunięcia kolidującego fundamentu z rurą nr 42

MGP-3

 • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania fundamentów podpory P3
 • Demontaż deskowania fundamentów podpory P4              
 • MGP-3 – Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów w osi P8              
 • MGP-3 – Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania słupów P6 

PG-4     

 • Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia i deskowania oraz betonowanie płyty dennej i fundamentów skrzydeł JL

PM-2, PM-2a, PM-2b

 • Zasypka ostatnich warstw dla przepustu PM-2b
 • Wykonanie Izolacji cienkiej PM-2b
 • Zasypka przepustu PM-2     
 • PM-2 – zabetonowanie wlotów PM-2

PM-9

 • Wykop pod przepust
 • Wymiana gruntu
 • Wykonanie szalunku dla betonu podkładowego pod przepust           

Pozostałe prace przygotowawcze

 • Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Roboty Sanitarne

 • Kontynuacja budowa kanalizacji deszczowej – wpusty w km 8+800 – 8+950 ‎
 • Wykonanie przełączenia kanalizacji sanitarnej KS5 w km 7+200                                         
 • Kontynuacja przebudowy kolizji KD1 i KS8 w km 8+800                                           
 • Kontynuacja przebudowy kolizji wodociągowej W15 w km 0+170 – 0+320 ul. Jagiełły

Branża Gazowa

 • Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎
 • Kontynuacja przebudowy gazociągu G2 w km 5+400                                           
 • Z uwagi na brak porozumienia z PSG nie ma możliwości wykonania przepięcia gazociągów średniego i niskiego ciśnienia kolizji G1, G5, G6, a co za tym idzie rozpoczęcia prac z likwidacją kolidujących sieci, ponadto wstrzymanie prac ze względu na stanowisko archeologiczne przy posesji Żołnierzy Września 3, uniemożliwi wykonanie przepięcia gazociągu G1 i G4

Branża Elektryczna

 • Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.
 • Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-02 w km 2+190              
 • Kontynuacja przebudowy kolizji nN-15 w km 8+570              
 • Skręcanie konstrukcji słupa 67B linia NN 220 kV              
 • Zbrojenie i deskowanie słupów fundamentu 67A linii NN 220 kV              
 • Betonowanie słupów fundamentu 67A linii NN 220 kV .                            

Branża Teletechniczna

 • Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340
 • Kontynuacja przebudowy kolizji T1w km 1+450                                                                  

Branża Rozbiórki

 • Roboty rozbiórkowe – Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Zacisznej
 • Roboty rozbiórkowe – Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Przy Potoku
 • Roboty rozbiórkowe – parking Nicromet. Rozbiórka płyt drogowych\

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 143 tygodniu 03.04.2023 – 09.04.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

Przepusty                                                                                                                              

– Wykonanie przepustu PM-4 

Rowy                                                                                                                                                    

-Wykonanie wykopu rowów w km 8+600 – 9+100                    

Nasypy                                                                         

– Wykonanie nasypu w km 1+491 – 1+621    

– Wykonywanie nasypu w km 9+250 – 9+50 oraz 8+865 – 8+965 

Przygotowanie podłoża                                

– Podłoże pod nasyp w km 8+650 – 8+785 oraz km 9+250 – 9+500          

Wykop                

– Wykop w km 9+400-9+700 

– Wykop zbiornika ZB6      

Wymiana gruntów                                                                                                               

– Wymiana gruntów JD-3P w km  0+775 – 0+985 oraz km  0+994 – 1+112

Odhumusowanie                            

– Odhumusowanie w km 2+600 – 3+100 

– Odhumusowanie JD-15L 

– Odhumusowanie w km 9+250 – 9+350 + ZB7 

Prace przygotowawcze

Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż 

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                               

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentu w osi 6, 8                                       

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania fundamentu w osi 5, 6 

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania  i zbrojenia korpusu przyczółka w osi 1P 

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia filarów podpór w osi 3                                                      

– Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów 

WK-2                                             

– Trwa przewiert rury nr 20 a zostały wykonane przewierty nr 31, 30, 22 i 21

MGP-3

– Wykonanie wykopów i betonu podkładowego pod podporę P9

– Skucie pali na podporze P9 

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentu P10L                                   

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania P6, P7  

– Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów w osi P6, P7                                                              

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentu P3

PG-4   

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia płyty dolnej jezdnia lewa oraz fundamentu skrzydła S1       

 PM-2, PM-2a, PM-2b

Układanie elementów przepustu PM-2                                               

– Zasypka przepustu PM-2                                                       

– Ułożenie betonu wyrównawczego pod skrzydełka przepustuPM-2                             

– Zabetonowanie wlotów przepustu PM-2b                                                        

– Wykonanie Izolacji cienkiej skrzydeł przepustu PM-2a

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

Wykonanie przebudowy kolizji wodociągowej W16 w km 7+200  

– Wykonanie kanalizacji sanitarnej KS5 w km 7+200 

– Rozpoczęcie przebudowy kolizji KD1 i KS8 w km 8+800

– Budowa kanalizacji deszczowej  – wpust wp279 w km 8+880 

– Budowa kanalizacji deszczowej  – KD35 w 9+200 

– Wykonanie demontaż sieci wodociągowej W23 i W24 w km 9+200                                                              

Branża Gazowa

– ‎‎Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎ 

– Wykonanie gazociągu G1 do stanowiska archeologicznego w km 6+100 

– Rozpoczęcie przebudowy  gazociągu G2 w km 5+400                                                        

– Zakończenie prac montażowych   gazociągu G6 w km 6+250                                            

– Wykonanie gazociągu G5 do G5.16 w km 6+300                                                                

Branża Elektryczna

– Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.

– Przełączenie kolizji nN-04 w km 4+100‎                                                  

– Przełączenie kolizji nN-12 w km 7+900‎                                                  

‎- Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-15 w km 8+570                                            

– Skręcanie konstrukcji słupa 67A linia NN 220 kV                                                  

– Zbrojenie i deskowanie słupów fundamentu 67A linii NN 220 kV

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340                                                                             

– Rozpoczęcie  przebudowy kolizji T1w km 1+450 

Branża Rozbiórki

– Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Zacisznej

– Roboty rozbiórkowe – Zakończona rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Przy Potoku

– Roboty rozbiórkowe – parking Nicromet. Rozbiórka płyt drogowych 

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Marzec 2023

Wykonawca w 142 tygodniu 27.03.2023 – 02.04.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

Przepusty                                                                                                                              

– Wykonanie przepustu PM-4

Rowy                                                                                                                       

– Wykonanie wykopu rowów 8+850 – 8+950 

Nasypy                                                                         

– Wykonywanie nasypu w km 1+491 – 1+621

– Wykonywanie nasypu w km 9+250 – 9+500

– Wykonywanie nasypu w km 8+865 – 8+965                                                         

Przygotowanie podłoża                                

– Podłoże pod nasyp 8+650 – 8+785

– Podłoże pod nasyp 9+250 – 9+500                                                                                      

Wykop                

– Wykop TG km 9+400                                                                                                                          

– Wykop zbiornika ZB6      

Wymiana gruntów                                                                                                               

– Wymiana gruntów JD-3P 0+775 – 0+985

– Wymiana gruntów JD-3P 0+994 – 1+112

Odhumusowanie                            

– Odhumusowanie w km 9+250 – 9+350

– Odhumusowanie ZB7                    

– Odhumusowanie ul. Wolska

– Odhumusowanie w km 2+600 – 3+100                     

– Odhumusowanie JD-15L                                                                                                                                                                                                                                                     

Prace przygotowawcze

Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                               

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentów podpór w osi 5, 6 i 8

– Betonowanie fundamentów podpór w osi 5L i 6L

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia korpusu przyczółka w osi 1 oraz filarów w osi 2 i 3

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania korpusu filarów w osi 2

– Izolacja cienka ścian bocznych fundamentów filarów w osi 3

WK-2                                             

– Trwa przewiert rury nr 22 wykonywany drugą maszyną oraz rury nr 31 wykonywany maszyną nr 1

– Wykonano zabezpieczenie torowiska pod wykop fundamentowy (słupy trakcji dla PORR)

MGP-3

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania fundamentów podpory w osi 8 (jezdnia lewa)

– Betonowanie fundamentów podpory w osi 8 (jezdnia lewa)

– Prefabrykacja i ustawienia deskowania podpór w osi 4 wraz fundamentem dźwigu technologicznego

– Betonowanie fundamentów podpór w osi 4 oraz fundamentu dźwigu technologicznego

– Rozpoczęto zbrojenie fundamentów w osi 3

PG-4   

– Wykonano wymianę gruntu pod konstrukcję obiektu (jezdnia lewa)

– Wykonano beton podkładowy pod konstrukcję obiektu (jezdnia lewa)

 PM-2, PM-2a, PM-2b

Wykonano fundament kruszywowy pod obiekt PM-2 oraz ustawiono i zamontowano na nim prefabrykowaną konstrukcje przepustu

– Zaczęto zasypywanie konstrukcji przepustu PM2 (wykonano 2 warstwy zasypki inżynierskiej)

– Wykonano beton podkładowy pod konstrukcję ostróg na wlocie i wylocie z przepustu PM-2b

– Zamontowano prefabrykowane zbrojenie oraz deskowanie ostróg na wlocie i wylocie z przepustu PM-2b

– Wykonano izolację ostrogi na wlocie i wylocie z przepustu PM-2a

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

Wykonanie przełączenia kolizji wodociągowej W4a ul. Wojewódzka

– Budowa kanalizacji deszczowej – wpusty w km 8+950 – 9+150                                                         

Branża Gazowa

– ‎ ‎Kontynuacja prac montażowych – kolizje GW1 i GW2 km 7+700 – 8+500‎          

Branża Elektryczna

– Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.

‎- Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-04 w km 4+100‎                                                          

– Rozpoczęcie przebudowy kolizji nN-12 w km 7+900‎                                                          

– Skręcanie konstrukcji słupów 67A i 67B linia NN 220 kV

– Betonowanie Fundamentów 67A i 67B Linia NN 220  kV

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340

Branża Rozbiórki

– Roboty rozbiórkowe – Trwa rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Zacisznej

– Trwa rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Przy Potoku

– Parking Nicromet – Rozbiórka płyt drogowych

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 141 tygodniu 20.03.2023 – 26.03.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

Wykonanie nasypu 1+491 – 1+621                                           

Wykonanie przepustu PM-3                                                                                               

Wykonywanie przepustu PM-4                                                                                                         

Wykonanie podłoża w km 8+600 – 8+775                 

Wykonanie wykopu rowów 8+600 – 9+200               

Wykonywanie nasypu w km 8+850 – 9+200              

Wykonywanie nasypu w km 8+000 – 8+200              

Wykop zbiornika ZB4                                                                                                                         

Wykop zbiornika ZB6                                                                                                                         

Wymiana gurtów JD-3P 0+775 – 0+985, 0+994 – 1+112                                       

Odhumusowanie ul. Wolska  

Prace przygotowawcze

Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż 

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                               

– Prefabrykacja i ustawienie zbrojenia fundamentów podpór w osi 4, 5 i 9

– Betonowanie fundamentów podpór w osi 5 i 9

– Prefabrykacja i ustawienie deskowania korpusu przyczółka w osi 1 oraz filarów w osi

WK-2                                             

– Trwa przewiert rury nr 24 wykonywany drugą maszyną

– Po kolizji podczas przewiertu nr 42 (23.03) maszyna nr 1 została przestawiona na pozycję do przewiertu nr 33, który jest obecnie w trakcie wykonywania

– Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem torowiska pod wykop fundamentowy (słupy trakcji dla PORR)

MGP-3

– Prefabrykacja deskowania fundamentów podpór w osi 8 jezdnia prawa

– Prefabrykacja i ustawienia zbrojenia podpór w osi 4

– Betonowanie fundamentu podpory w osi 8 jezdnia prawa

– Wykonano wykop fundamentowy na podporze w osi 3

– Wykonano beton podkładowy na podporach w osi 3 oraz 10 (nitka lewa)

– Rozpoczęto zbrojenie fundamentów w osi 4

– Wykonano próbne obciążenie statyczne pala na podporze w osi 10

 PM-2, PM-2a, PM-2b

– Wykonano stabilizację podłoża pod obiekt PM-2

Wykonano fundament kruszywowy pod konstrukcję obiektu PM2b oraz ustawiono i zmontowano na nim konstrukcję przepustu

– Zaczęto zasypywanie konstrukcji przepustu PM2b (wykonano 3 warstwy zasypki inżynierskiej)

– Wykonano ostrogi na wlocie i wylocie z przepustu PM-2a

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

Kontynuacja budowy kanału tłocznego KTŁ4 w km 7+300‎                                                 

– Zakończenie demontażu istniejącej sieci dla kolizji wodociągowej W8 w km 5+430-5+86         

– Rozpoczęcie przebudowy kolizji wodociągowej W15 ul. Jagiełły                         

– Wykonanie próby ciśnienia dla wodociągu W4 w km 4+180 – 4+240‎

Branża Gazowa

– ‎ Kontynuacja prac montażowych w wykopie GW2 (100m), wykonywanie badań nieniszczących spoin rurociągów GW1 i GW2             

Branża Elektryczna

– Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340

Branża Rozbiórki

– Zakończono porządkowanie terenu rozbiórek w rejonie ul. Wojewódzkiej i Legionów                          

– Trwa rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Zacisznej

– Trwa rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Przy Potoku

– Parking Nicromet – Rozbiórka płyt drogowych

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 140 tygodniu 13.03.2023 – 19.03.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

Wymiana gruntu 1+491-1+609                                                                             

– Wykonanie podłoża w km 9+100 – 9+200                                                                           

– Wykonywanie nasypu w km 9+100 – 9+200                                                                       

– Wykonywanie nasypu w km 8+000 – 8+200

– Wykonywanie  Przepustu PM-3                                               

– Wykop zbiornika ZB4                                                                                                                         

– Wykop zbiornika ZB6                                                                                                                        

Prace przygotowawcze

Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                     

Prace porządkowe/BHP

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                               

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 4, 5 i 9

– Deskowanie fundamentów na przyczółkach w osi 1 oraz 9 i filara w osi 2

– Betonowanie fundamentów podpór w osi 1, 2, 3 i 9                                                     

WK-2                                             

– Trwa przewiert rury nr 25 wykonywany drugą maszyną

– Trwają prace przy przestawieniu maszyny nr 1 do wykonywania przewiertu rury nr 41  

MGP-3

– Deskowanie fundamentów podpór w osi 6 i 7

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 6 i 7

– Betonowanie fundamentów podpór w osi 6 i 7

– Wykonano wykop fundamentowy na podporze w osi 4 oraz rozpoczęto wykop fundamentowy na podporze w osi 3

– Skuto głowice pali na podporze w osi 4

– Wykonano beton podkładowy na podporach w osi 4 (nitka lewa)

– Rozpoczęto zbrojenie fundamentów w osi 4                                                                                             

 PM-2, PM-2a, PM-2b

– Wykonano stabilizację podłoża pod obiekt PM2a oraz PM2b i rozpoczęto pod obiekt PM-2

– Wykonano fundament kruszywowy pod konstrukcję obiektu PM2a oraz ustawiono i zmontowano na nim konstrukcję przepustu

– Zaczęto zasypywanie konstrukcji przepustu PM2a (wykonano 2 warstwy zasypki inżynierskiej)

-Wykonano wykop pod ostrogi na wlocie i wylocie z przepustu PM-2a i ułożono beton podkładowy

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

Rozpoczęcie demontażu istniejącej sieci dla wodociągu W8 w km 5+430 – 5+860

Branża Gazowa

– ‎ Rozpoczęcie prac montażowych w wykopie GW2 (100m), wykonywanie badań nieniszczących spoin rurociągów GW1 i GW2

Branża Melioracyjna

Wykop rowu RM 4.1       

Branża Elektryczna

– Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja przebudowy kolizji T10 w km 6+340

Branża Rozbiórki

Roboty rozbiórkowe – Zakończono porządkowanie terenu rozbiórek w rejonie ul. Beskidzkiej i Nowe Stawy

– Trwa rozbiórka budynków i porządkowanie terenu przy ul. Wojewódzkiej 9                   

– Trwa rozbiórka budynku przy ul. Legionów 96

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 139 tygodniu 06.03.2023 – 12.03.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                     

– Wymiana gruntu 1+500-1+600                                                                                                          

– Wykonanie podłoża w km 8+100 – 8+200                                                                                          

– Wykonanie nasypu w km 7+600 – 8+200

– Wykop TG 7+100 – 7+200

– Wykop zbiornika ZB4 

Prace przygotowawcze

Wykonanie drogi technologicznej między ul. Nowe Stawy a ul. Jagiełły             

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                     

– Prace porządkowe/BHP                                                                                                                      

– Wywóz drewna z wycinki, utylizacja gałęzi 

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                               

– Kucie gowic pali oś 8,6                                                                                                                 

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 3,9,4

– Deskowanie  fundamentów podpór w osi 1 i 3

– Betonowanie Fundamentów P1.1; P1.2 ; 1L oraz Fundament w osi  3P , 3L

WK-2                                             

– Wykonano przewierty: 37, 36, 28                                                                                                

– Rozpoczęto przewiert nr 27, 35

MGP-3

– Rozpoczęcie montażu zbrojenia fundamentu podpory P6, P7                                                    

– Wykonanie wykopu na podporze P4                                                                                           

– Wykonanie betonu podkładowego podpory P4P

– Zakończenie wykonywania zabezpieczenia ścianką szczelną wykopu podpory P3

– Skuwanie głowic pali podpora P8

 PM-2, PM-2a, PM-2b

– Odwadnianie wykopu oraz prace związane z posadowieniem przepustu.

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Wykonawca w 138 tygodniu 27.02.2023 – 05.03.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

– Wymiana gruntu 1+500-1+600 

– Wykonanie podłoża w km 8+000 – 8+100                                                                                          

– Wykonanie nasypu w km 7+600 – 8+000 

– Wykop zbiornika ZB4 

Prace przygotowawcze

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                     

– Prace porządkowe/BHP                                                                                                                      

– Wywóz drewna z wycinki, utylizacja gałęzi 

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                  

– Kucie głowic pali oś 4                                                                                                                   

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 3, 1,9                                                                              

– Deskowanie  fundamentów podpór w osi 1 

WK-2                                             

– Wykonano przewierty: 39, 38 

– Rozpoczęto przewiert nr 37 

– Przygotowanie do montażu drugiej wiertnicy  

MGP-3

– Zakończenie robót palowych na obiekcie MGP-3 

– Wykonanie wykopu pali na podporze P7 i P8 pod wykonanie wylewki

– Wykonanie betonu podkładowego podpory P7 i P8                                                                   

– Wykonanie zabezpieczenia wykopu ścianką szczelną na podporze P4 i rozpoczęcie wykonywania zabezpieczenia ścianką szczelną wykopu podpory P3

– Skuwanie głowic pali podpora P6 i P7                                                                            

 PM-2

– Trwa odwadnianie wykopu. Trwają prace związane z posadowieniem przepustu. 

DOJAZD-1P

– Zakończono wykonywanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich 

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie próby ciśnienia oraz dezynfekcja  W8 w km 5+430 – 5+860                            

– Przełączenie i demontaż kolizji wodociągowej W3 w km 3+770‎

– Kontynuacja budowy  kanalizacji tłocznej KTŁ3 w km 5+500 – 6+300 

– Zakończenie prac montażowych  kolizji wodociągowej W4a ul. Wojewódzka 

– Zakończenie prac montażowych kolizji wodociągowej W4 (W4.1 – W4.5) w km 4+180 – 4+240‎ 

– Przełączenie kolizji W2 oraz demontaż istniejącej sieci w km 2+970  

Branża Gazowa

– ‎Roboty przygotowawcze oraz spawanie rur dla wykonania przebudowy kolizji GW1 i GW2 (w zakresie nie wymagającym udziału PSG) 

Branża Elektryczna

– Kontynuacja rozbudowy tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy

Branża Teletechniczna

– Zakończono przebudowę kolizji T2 w km 3+800 – 3+840

– Rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji T10

Branża Rozbiórki

– Zasypanie wykopu po budynku nr 8 przy ul. Pod Olszyną, demontaż ogrodzenia na przejętych działkach 

– Rozbiórka budynków przy ul. Nowe Stawy – Budynek 14, 15, 16 – zakończono. Trwa porządkowanie terenu i demontaż ogrodzenia

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Luty 2023

Wykonawca w 137 tygodniu 20.02.2023 – 26.02.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                          

– Wymiana gruntu 1+500-1+550

– Wykonanie podłoża w km 7+600 – 8+000

– Wykop zbiornika ZB4 

– Odhumusowanie JD-18L i JD-13p                                                                                                                                                 

Prace przygotowawcze

– ‎‎Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1                                                     

– Wykonanie drogi dojazdowej do przepustu PM2

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                                             

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                     

– Prace porządkowe/BHP                                                                                                                      

– Wywóz drewna z wycinki, utylizacja gałęzi                                                                          

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1                                                                                                                  

– Wbijanie pali podpór w osiach 8 

– Kucie pali w osi 9                                                                                                                          

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 1,2                                                                                                

WK-2                                             

– Zamontowano pierwszą wiertnicę                                                                                

– Wykonano pilotażowy przewiert                                                                       

– Rozpoczęto przewiert dla rury nr 40                                                                                                          

MGP-3

– Zakończenie wbijania pali na podporze P8, P9, P10 

– Wykonanie wykopu na podporze P6 

– Wykonanie betonu podkładowego podpory P6                                                                          

– Rozpoczęcie robót palowych na podporze P3                                                               

 PM-2

– Odwadnianie dna wykopu za pomocą igłofiltrów

DOJAZD-1P

– Wykonywanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Zakończenie prac montażowych  wodociągu W8 w km 5+430 – 5+860 

– Wykonanie badań wody wodociągu W3 w km 3+770 

– Wykonanie kanalizacji tłocznej KTŁ3 w km 5+750 – 5+850  

–  Wykonanie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu W2 w km 2+970 oraz montaż hydrantu na istniejącym wodociągu. 

–  Przełączenie kolizji W1 oraz demontaż istniejącej sieci w km 1+450 

–  Kontynuacja przebudowy kolizji KS2 (KS2-1.12 – 1.16; KS2 – 2.14 – 2.18) w km 5+425 – 5+500    

Branża Gazowa

– Wykonanie robót montażowych kolizji gazowej Gs-1 (G1.7 – G1.10) w km5+420 – 5+500                  

Branża Elektryczna

– Rozbudowa tymczasowej sieci rozdzielczej dla placów budowy.

Branża Teletechniczna

– Rozpoczęcie przebudowy kolizji T2 w km 3+800 – 3+840

Branża Rozbiórki

– Zakończono rozbiórke budynku przy ul. Pod Olszyną 41 – Budynek nr 8 wg. PW 

– Trwa rozbiórka budynków przy ul. Nowe Stawy – Budynek 14, 15, 16

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 136 tygodniu 13.02.2023 – 19.02.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Wymiana gruntu w km 1+500-1+550

– Odhumusowanie w km 6+900 – 7+300                      

Prace przygotowawcze

– ‎‎Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1                                                     

– Wykonanie drogi dojazdowej do przepustu PM2  

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż  

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe

– Prace porządkowe/BHP

– Wywóz drewna z wycinki 

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Wbijanie pali podpór w osiach 4,5,6,8  wraz z wykonanie m próbnych obciążeń dynamicznych. 

– Przygotowanie pod kucie pali 

– Zbrojenie fundamentów podpór w osi 1

WK-2                                             

– Wykonano wykop pod komorę startową

– Ułożono płyty drogowe na dnie wykopu pod montaż wiertnicy        

– Przygotowano stanowisko pod montaż wiertnicy                              

MGP-3

– Zakończenie wbijania pali na podporze P5, P6, P7                                                                       –

– Montaż ścianek szczelnych na podporze P4

PM-2

– Wykonanie wykopu pod przepusty: PM-2, PM-2a, PM-2b   

DOJAZD-1P

– Wykonywanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich                                                                                                                                           

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu MGP-1

– Wykonanie zarobów próbnych betonów konstrukcyjnych (8 recept)                

– Montaż ogrodzenia strefy ochrony wody Zasole

– Zakończenie przygotowania drogi dojazdowej i platformy roboczej przy podporze P3 obiektu MGP-3

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.29- W8.32; W8.9 -W8.17 w km 5+800-550 

– Wykonanie dezynfekcji wodociągu W3 w km 3+770  

– Wykonanie kanalizacji tłocznej KTŁ3 na odcinku 3.10 – 3.17 w km 6+200  

– Wykonanie prac montażowych wodociągu W2 oraz przygotowania do przełączenia w km 2+970

Branża Gazowa

– Wykonanie robót montażowych – kolizja gazowa Gs-5 (G5.5 – G6.14) w km 6+200 – 6+300‎ (w zakresie możliwym do wykonywania z uwagi na brak podpisanego porozumienia PSG).”                                                    

– Demontaż kolizji gazowej Gs- 16 w km 8+340 – 8+370L przy ul. Pod Olszyną (w zakresie możliwym do wykonywania z uwagi na brak podpisanego porozumienia PSG).                                                              

– Wykonanie robót montażowych kolizji gazowej Gs-6 (G6.13 – G6.15) w km 6+290 – 6+325 ( w zakresie możliwym do wykonywania z uwagi na brak podpisanego porozumienia PSG)                                        

– Wykonanie robót montażowych kolizji gazowej Gs-1 (G1.4 – G1.7) w km5+420 – 5+500 ( w zakresie możliwym do wykonywania z uwagi na brak podpisanego porozumienia PSG)                                                                     

Branża Elektryczna

– Wykonanie przebudowy kolizji  SN-04 w km 6+035 – przełączenie linii                            

– Wykonanie montażu rozłączników oraz przygotowanie instalacji do odbioru – Węzeł betoniarski w Bieruniu”

Branża Teletechniczna

– Przebudowa urządzeń 3S w km 6+000 – 6+100

Branża Rozbiórki

Prace rozbiórkowe budynku (ul. Pod Olszyną)

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 135 tygodniu 06.02.2023 – 12.02.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Wymiana gruntu w km 1+500-1+550

– Odhumusowanie w km 6+900 – 7+300                      

Prace przygotowawcze

– ‎‎Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1                                                     

– Wykonanie drogi dojazdowej do przepustu PM2

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                     

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe

– Prace porządkowe/BHP                                                                                                                      

– Wywóz drewna z wycinki   

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Wbijanie pali podpór w osiach 4 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń dynamicznych oraz statyczne dla podpory P2

–  Przygotowanie pod kucie pali 

– Zakończono wbijanie ścianek szczelnych jak zabezpieczenie wykopu                                        

– Wykonywanie wykopu pod komorę startową – etap II                                                                

MGP-3

– Zakończenie zasypywania geomembrany w strefie ochrony wody Zasole.

– Zakończenie wykonywania platform roboczych pod palownice przy podporach P5-P9 

– Zakończenie wbijania pali na podporze P4 

Pozostałe prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu

– Próbne uruchomienie węzła betoniarskiego.

– Roboty przygotowawcze pod wykonanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.8-W8.9 oraz W8.28 – 70 m w kierunku  W8.29 w km 5+850 

– Wykonanie podejść do wpięć, zakończenie prac montażowych – kolizja wodociągowa W3 w km 3+770

– Wykonanie kanalizacji tłocznej KTŁ3 na odcinku 3.43 – 3.34 w km 6+200 

– Zgrzewnie rur przewodowych i osłonowych oraz przygotowania do przewiertu dla kolizji wodociągowych W2 w km 2+970

Branża Gazowa

– Wytyczenie i przygotowania do robót montażowych – kolizja gazowa Gs-5 (G5.8 – G6.14) w km 6+200 – 6+300‎

Branża Elektryczna

– Wykonanie przebudowy kolizji nN-7 w km 6+175 oraz przełączenie linii

Branża Teletechniczna

– Prowadzenie prac na obiekcie 3S

Branża Rozbiórki

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych budynku (ul. Pod Olszyną)

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 134 tygodniu 30.01.2023 – 05.02.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Wykop zbiornika ZB1

– Odhumusowanie TG km 6+800 – 6+900                    

Prace przygotowawcze

– ‎Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1  

– Wykonanie drogi dojazdowej do przepustu PM2  

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe                                                                              

– Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                                   

– Prace porządkowe/BHP                                                                                                                      

– Wykonanie platformy pod silos dla trenchu

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu

– MGP-1 – Wbijanie pali podpór w osiach 9 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń

– Przygotowanie pod kucie pali

WK-2

– Wykop pod komorę startową – etap I                                                                                          

– Wbijanie ścianek szczelnych dla zabezpieczenia wykopu                                                                         
MGP-3

– Zasypywanie geomembrany w strefie ochrony wody Zasole.

– Wykonywanie platform roboczych pod palowanice przy podporach P5-P9

– Prace przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej przy podporze P4 pod wbijanie pali prefabrykowanych                                                                                                                 

Pozostałe prace przygotowawcze

– Próbne uruchomienie węzła betoniarskiego.

– Roboty przygotowawcze pod wykonanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.22 – W8.25 w km 5+850

– Wykonanie przewiertu na kolizji wodociągowej W3 w km 3+770                                                                                                                    

– Wykonanie przełączenia kolizji wodociągowej W9, W10, W11 w km 6+150 – 6+400.

– Zgrzewnie rur przewodowych i osłoniwych dla kolizji wodociagowych W2 w km 2+970 oraz W3 w km 3+77

–  Zgrzewnie rur przewodowych dla kanalizacji tłocznej KTŁ3 w km 6+200

– Demontaż istniejących sieci po przełączeniu wodociągowych W9 i W10.

Branża Elektryczna

– Rozpoczęcie prac związnych z przebudową kolizji SN-4 w km 6+035

– Rozpoczęcie prac związnych z przebudową kolizji nN-7 w km 6+175 

Branża Teletechniczna

– Zakończenie  prac związanych z zabezpieczeniem kabli TT, energetycznych i SRK w rejonie WK2 w km- 5+382.

– Zakońzcenie prac zwiazanych z tymczasowym  usunięciem  kolizji T-7, Oświęcim, ul. Nowe Stawy w km 7+300 — Rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolizji T-9 w km 5+980 – 6+100

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Styczeń 2023

Wykonawca w 133 tygodniu 23.01.2023 – 29.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

 

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Wykop zbiornika ZB1                                                                                                                         

Prace przygotowawcze

– Transport kruszywa z kopalni Libiąż

Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1

Wykonanie platformy pod silos dla trenchu

– Wykonanie drogi dojazdowej do przepustu PM2                                                                             

– Odwodnienie placu budowy / prace porządkowe

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu

– Wbijanie pali podpór w osiach 1 wraz z wykonanie próbnych obciążeń                                    

WK-2

– Prace przygotowawcze pod wykonanie komory startowej piperoofingu – tymczasowe przełożenie kabli PKP oraz Orange

MGP-3

Zakończenie zasypywania zbiornika wodnego Kamieniec.                                                          

– Montaż geomembrany w strefie ochrony wody Zasole wraz z rozpoczęciem układania warstwy kruszywa.

– Zakończenie wbijania ścianek szczelnych zabezpieczających podpory P6-P9   

– Prace przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej przy podporze P4 pod wbijanie pali prefabrykowanych

– Wykonanie uzupełniających badań geologicznych podłoża

Pozostałe prace przygotowawcze

-Zakończenie montażu wytwórni betonu. 

-Roboty przygotowawcze pod wykonanie przesłony zabezpieczającej drogę serwisową do obsługi gazociągów od strony Stawów Adolfińskich

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.25 – W8.27 w km 5+400 – 5+850 

– Wykonanie przebudowy odwodnienia placu węzła betoniarskiego w Bieruniu.                          

Branża Elektryczna

– Wykonanie zasilenia wagi ul. Wolska

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem kabli TT, energetycznych i SRK w rejonie WK2 w km 5+38

– Kontynuacja prac związanych z usunięciem  kolizji T-7, Oświęcim, ul. Nowe Stawy w km 7+300

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 132 tygodniu 16.01.2023 – 22.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

– Odhumusowanie zbiornika ZB4

– Wykop TG km 7+100 – 7+200

– Wykop zbiornika ZB1

– Roboty ziemne 7+600-8+300‎ (wykop/nasyp – platformy pod trencher; nasyp pod drenaż)

Prace przygotowawcze

– Transport kruszywa z kopalni Libiąż

Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu

– Wbijanie pali podpór w osiach 1 wraz z wykonanie m próbnych obciążeń

WK-2

– Prace przygotowawcze pod wykonanie komory startowej piperoofingu – tymczasowe przełożenie kabli PKP ora Orange

MGP-3

– Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót.

– Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót.

– Wbijanie ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających podpory P4, P7, P8

– Prace przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej przy podporze P4 pod wbijanie pali prefabrykowanych

– Montaż odwodnienia strefy ochrony Zasole

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.3 – W8.7; W8.18 – W8.22; W8.28 – W8.27 w km 5+400 – 5+850

– Wykonanie odwodnienia zaplecza MGP3 (montaż separatora oraz ułożenie kanału)

– Wykonywanie przebudowy  kolizji KS2 (KS2-1.24_KS2-1.22 oraz KS2-2.27 – KS2-2.24) w km 5+400 do 5+654

Branża Elektryczna

– Zabezpieczenie kabla SN na w rejonie zaplecza MGP3 – Zasole

Branża Teletechniczna

– Rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem kabli TT, energetycznych i SRK w rejonie WK2 w km 5+380

– Rozpoczęcie prac związanych z usunięciem  kolizji T-7, Oświęcim, ul. Nowe Stawy w km 7+300

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 131 tygodniu 09.01.2023 – 15.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

– Odhumusowanie zbiornika ZB4

– Wykop zbiornika ZB1

– odhumusowanie w km 7+100 – 7+400

Prace przygotowawcze

– Transport kruszywa z kopalni Libiąż

– Wycinka drzew (układanie stosów)

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-1 – Wbijanie pali podpór w osiach 2 i 3 oraz wykonanie próbnych obciążeń pali

– MGP-3 – Rozpoczęcie wbijania ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających podporę P4

– MGP-3 – Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót

– MGP-3 – Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie kanału tłocznego KTŁ4 od 4.31 do 4.32 oraz 4.25 do 4.26 w km 7+000 – 7+500

– Wykonanie kanału deszczowego KD37 (D400 – D402) w km 6+100

– Wykonanie przebudowy kolizji KS2 (KS2-1.26 KS2-1.24 oraz KS2-2.29 – KS2-2.27) w km 5+400 do 5+654)

Branża Elektryczna

– Kontynuacja usuwania kolizji SN5 – przełączenie w km 6+950 do 7+050

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja usuwania kolizji T11 – Oświęcim ul. Nowe Stawy w km 7+300

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 130 tygodniu 02.01.2023 – 08.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-3 – Przygotowanie drogi dojazdowej i platformy roboczej przy podporze P4

– MGP-3 – Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót

– MGP-3 – Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2024 r.

Liczba odwiedzin: 66496
Projekt i wykonanie: M2 Studio