Styczeń 2023

Wykonawca w 132 tygodniu 16.01.2023 – 22.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

– Odhumusowanie zbiornika ZB4

– Wykop TG km 7+100 – 7+200

– Wykop zbiornika ZB1

– Roboty ziemne 7+600-8+300‎ (wykop/nasyp – platformy pod trencher; nasyp pod drenaż)

Prace przygotowawcze

– Transport kruszywa z kopalni Libiąż

Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP1

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

MGP-1

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych do zaplecz mostowych i podpór obiektu

– Wbijanie pali podpór w osiach 1 wraz z wykonanie m próbnych obciążeń

WK-2

– Prace przygotowawcze pod wykonanie komory startowej piperoofingu – tymczasowe przełożenie kabli PKP ora Orange

MGP-3

– Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót.

– Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót.

– Wbijanie ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających podpory P4, P7, P8

– Prace przygotowawcze pod wykonanie platformy roboczej przy podporze P4 pod wbijanie pali prefabrykowanych

– Montaż odwodnienia strefy ochrony Zasole

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie wodociągu W8 na odcinku W8.3 – W8.7; W8.18 – W8.22; W8.28 – W8.27 w km 5+400 – 5+850

– Wykonanie odwodnienia zaplecza MGP3 (montaż separatora oraz ułożenie kanału)

– Wykonywanie przebudowy  kolizji KS2 (KS2-1.24_KS2-1.22 oraz KS2-2.27 – KS2-2.24) w km 5+400 do 5+654

Branża Elektryczna

– Zabezpieczenie kabla SN na w rejonie zaplecza MGP3 – Zasole

Branża Teletechniczna

– Rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem kabli TT, energetycznych i SRK w rejonie WK2 w km 5+380

– Zakończenie prac związanych z usunięciem  kolizji T-7, Oświęcim, ul. Nowe Stawy w km 7+300

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 131 tygodniu 09.01.2023 – 15.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

– Odhumusowanie zbiornika ZB4

– Wykop zbiornika ZB1

– odhumusowanie w km 7+100 – 7+400

Prace przygotowawcze

– Transport kruszywa z kopalni Libiąż

– Wycinka drzew (układanie stosów)

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-1 – Wbijanie pali podpór w osiach 2 i 3 oraz wykonanie próbnych obciążeń pali

– MGP-3 – Rozpoczęcie wbijania ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających podporę P4

– MGP-3 – Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót

– MGP-3 – Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót

Projekty Branżowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

Branża Sanitarna

– Wykonanie kanału tłocznego KTŁ4 od 4.31 do 4.32 oraz 4.25 do 4.26 w km 7+000 – 7+500

– Wykonanie kanału deszczowego KD37 (D400 – D402) w km 6+100

– Wykonanie przebudowy kolizji KS2 (KS2-1.26 KS2-1.24 oraz KS2-2.29 – KS2-2.27) w km 5+400 do 5+654)

Branża Elektryczna

– Kontynuacja usuwania kolizji SN5 – przełączenie w km 6+950 do 7+050

Branża Teletechniczna

– Kontynuacja usuwania kolizji T11 – Oświęcim ul. Nowe Stawy w km 7+300

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 130 tygodniu 02.01.2023 – 08.01.2023 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Budowa dojazdów technologicznych do obiektu MGP-1

– Wymiana gruntu 1+550 – 1+620

Projekty obiektów mostowych:

Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

– Prace przygotowawcze, wykonanie dróg dojazdowych pod wykonanie zaplecza mostowego i podpór obiektu  MGP-1

– MGP-3 – Przygotowanie drogi dojazdowej i platformy roboczej przy podporze P4

– MGP-3 – Zasypywanie zbiornika wodnego Kamieniec. Kontynuacja robót

– MGP-3 – Roboty przygotowawcze pod zabezpieczenie strefy ochrony Zasole. Kontynuacja robót

Prace przygotowawcze:

– Prace geodezyjno-pomiarowe

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 r.

Liczba odwiedzin: 23797
Projekt i wykonanie: M2 Studio