fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Czerwiec 2024

Wykonawca w 204 tygodniu 03.06.2024 – 09.06.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie na JD-DG-3P
 • Nasypy                
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 2+060 – 2+070 JP i JL warstwa 9
  • Wykonanie warstwy nasypu JD-9L w km 0+000 – 0+176 warstwa 1
  • Wykonanie nasypu na CPR-1, CPR-4, CPR-5
  • Wykonanie GWN na JD-8P w km 0+000 – 0+092
  • Wykonanie nasypu pod pobocza w km 0+669 – 1+400 JL
 • Wykop
  • Wykop na JD-DG-3P
  • Wykop na CPR-5
  • Wykop na KO-1 – w km 5+200 – 5+300 oraz w km 5+320 – 5+370 – kontynuacja
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP na JD-DG-3P
  • Wykonanie WUP na JD-7L w km 0+000 – 0+125‎
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 7+200 – 7+550 JL
  • Warstwa mrozoochronna w km 9+500 – 9+700 JP
  • Warstwa mrozoochronna na JD-DG-3P
 • Podbudowa Pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza w km 8+300 – 8+600
 • Podbudowa zasadnicza
  • Podbudowa zasadnicza 7+200 – 7+550 JP – kontynuacja
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ul Wolska
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
  • Roboty bitumiczne w km TG 1+040 – 1+460 JL – ułożenie podbudowy
  • Roboty bitumiczne na Pławska/Ofiar Faszyzmu etap 1 – podbudowy
 • Warstwa wiążąca
  • Roboty bitumiczne na Pławska/Ofiar Faszyzmu etap 1 – ułożenie warstwy wiążącej
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego – jezdnia lewa i prawa
  • Sprężenie zewnętrzne – jezdnia lewa
  • Montaż kabli sprężenia zewnętrznego – jezdnia prawa
  • Obróbka betonu wokół wpustów i sączków oraz linii cieku – jezdnia lewa i prawa
  • Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1 i P9 (wraz ze stożkami)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia kap chodnikowych (na odkładzie)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścianki żwirowej podpory P1 (jezdnia lewa)
 • KO-1
  • Zalewanie dylatacji poziomych masą bitumiczną (segmenty 10-23)
  • Przygotowanie wnęk do wykonania pierwszego rzędu kotew ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 18
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian segmentu 12
  • Betonowanie ścian segmentu 12
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty przejściowej (strona prawa)
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S9/3 i S10/3 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie segmentów S9/3 i S10/3 (jezdnia lewa)
  • Sprężenie segmentów S7/3-S8/3
  • Montaż wózków na wahadle P4 (jezdnia lewa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentu podpory P2 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie fundamentu podpory P2 (jezdnia lewa)
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepu zwieńczającego (etap I) – 6 segmentów na odcinku od km 7+950 do km 8+062
  • Betonowanie kolejnych segmentów oczepu zwieńczającego (etap I) – 6 segmentów na odcinku od km 7+950 do km 8+062
  • Ułożenie bloczków na odcinku od km 7+600 do 7+850
  • Wykonanie kolejnych warstw zasypki na odcinku od km 7+650 do km 7+850
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kapy chodnikowej
  • Betonowanie kapy chodnikowej
 • PM-6
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kap chodnikowych w pasie rozdziału
  • Ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiekcie
 • PM-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kap chodnikowych w pasie rozdziału
  • Ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiekcie            

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • 1Budowa zbiornika ZB5 – układanie umocnienia skarp płytami ażurowymi
  • Budowa zbiornika ZB6 – rozpoczęto prace związane z umocnieniem dna zbiornika płytami betonowymi                                                                                                             
  • Regulacja wpustów i kratek ul;. Nowe Stawy
  • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zatorskiej KD36
  • Budowa przykanalików w trasie głównej w km 9+550 – km 9+700
  • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie obiektu MGP1 KD8 wraz z przykanalikami
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO3 (ul Legionów), – wykop wraz z ułożeniem kabla i bednarki
  • Budowa oświetlenia drogowego – budowa obwodu oświetleniowego w rejonie ul. Grojeckiej
  • Kontynuacja budowy oświetlenia w obiekcie MGP1                
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w km 0+700 – 1+300 – układanie rur i zasypka wykopów
  • Budowa kanału technologicznego w km 3+700 – 4+200 – układanie rur i zasypka wykopów
 • Branża Melioracyjna
  • Umocnienie płytami ażurowymi dna i skarp przy przepuście RM9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Maj 2024

Wykonawca w 203 tygodniu 27.05.2024 – 02.05.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Nasypy                
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 1+491-1+621 JP i JL warstwa 4-3            
  • Wykonanie 1 w-wy nasypu na JD-8P 0+000 – 0+092
  • Wykonanie 1 w-wy nasypu na JD-7L w km 0+000 – 0+125‎
  • Wykonanie nasypu w-wa 3-1 na JD-9L km 0+000 – 0+176
 • Wykop
  • Wykop (TOR DK44 – etap 1) TG w km 9+500 – 9+650
  • Wykop KO-1 – w km 5+200 – 5+300 oraz w km 5+320 – 5+370 – kontynuacja
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP w km 9+500 – 9+700 (jezdnia prawa)
  • WUP na JD-7L w km 0+000 – 0+125‎
  • WUP na JD-9L km 0+000 – 0+176
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna- w km 7+200 – 7+550
 • Podbudowa Pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza 7+200 – 7+550 – kontynuacja
 • Podbudowa zasadnicza
  • Podbudowa zasadnicza 7+200 – 7+550 (jezdnia lewa)
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 0+669 – 1500 JL + ul Wolska
 • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
 • Roboty bitumiczne w km 0+670 – 1+450 JP+ JL – ułożenie podbudowy z BA
 • Roboty Brukarskie
  • Roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego na w km 7+050 – 7+500
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie drenażu drogowego w km 7+200 – 7+300
  • Roboty brukarskie – ułożenie obrzeży na zatoce autobusowej ul. Legionów
  • Wykonanie przepustu PM3a w km 0+044                                     
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego – jezdnia lewa 100%, jezdnia prawa 95%
  • Sprężenie zewnętrzne – jezdnia lewa 95%
  • Prace porządkowe
  • Obróbka betonu wokół wpustów i sączków oraz linii cieku – jezdnia lewa i prawa
  • Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1 i P9 (wraz ze stożkami)
 • KO-1
  • Zalewanie dylatacji poziomych masą bitumiczną – segmenty 10-23
  • Przygotowanie wnęk do wykonania pierwszego rzędu kotew ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Dokończenie murków prowadzących ścian szczelinowych
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe od strony segmentu nr 1 oraz ułożenie betonu podkładowego na szerokości segmentu nr 18
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S7/3 i S8/3 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie segmentów S7/3 i S8/3 (jezdnia lewa)
  • Sprężenie segmentów S5/3-S6/3
  • Przełożenia wózków do betonowania nawisowego na podporę P4 (jezdnia lewa)
  • Zakończenie sprężania ustroju nośnego w części nawisowej (jezdnia prawa)
  • Montaż kotew kap chodnikowych na ustroju nośnym P5a-P10 (jezdnia lewa)
  • Wykop fundamentowy pod podporę P2 Jezdnia lewa
  • Ułożenie betonu podkładowego pod podporę P2 jezdnia lewa
 • PG-4
  • Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych
 • MGP-5
  • Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych
 • KO-10
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania oczepu monolitycznego pali CFA (segment 2 i 4)
  • Wykonanie izolacji powłokowej oczepu monolitycznego pali CFA
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepu zwieńczającego (etap I) – 6 segmentów na odcinku od km 7+950 do km 8+062
  • Betonowanie oczepu zwieńczającego (etap I) – 3 segmenty na odcinku od km 7+950 do km 8+000
  • Wykonanie kolejnych warstw zasypki na odcinku od km 7+650 do 7+850
  • Ułożenie kolejnych warstw bloczków na odcinku od 7+600 do 7+850
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych
 • PM-8
  • Ułożenie krawężników na obiekcie
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych (od strony Krakowa)
  • Betonowanie płyt przejściowych (od strony Krakowa)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Budowa zbiornika ZB5 – układanie umocnienia skarp płytami ażurowymi
  • Budowa zbiornika ZB6 – zakończono rozkładanie warstwy dociążeniowej na dnie zbiornika
  • Budowa zbiornika ZB4 – montaż ogrodzenia
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO2, – wykop wraz z ułożeniem kabla i bednarki                                                                                             
  • Kontynuacja budowy oświetlenia w obiekcie MGP1
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w km 7+700 – 7+900  – układanie rur i zasypka wykopów
 • Branża Melioracyjna
  • Rozpoczęto roboty ziemne na przebudowie Cieku Młynówka
 • Branża Gazowa
  • Przebudowa kolizji gazociągu G4 – prace porządkowe                   
 • Branża Konstrukcyjna
  • Wykonanie trzonów pali – ekran 13 (42%) i 15 (99)%, km 7+550-7+600, ekrany 21 (100%), 22(100%), 23(100%) km 9+564 – 9+700 (jezdnia prawa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 202 tygodniu 20.05.2024 – 26.05.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Odhumusowanie i przygotowanie podłoża
  • Odhumusowanie JD-8P w km 0+000-0+089 wraz z wykonaniem podłoża
  • Wykonanie podłoża na JD-7L w km 0+000-0+125
  • Wykonanie podłoża na JD-9L w km 0+000-0+176
 • Nasypy                        
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 1+491-1+621 JP i JL warstwa 6-5,
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 2+060-2+070 – warstwa 11-10 JP i JL
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 2+070-2+160 – warstwa 1 JP i JL w-wa 1,                    
  • Nasyp CPR-1 w km 0+000 -0+150
 • Wykop
  • Wykop (TOR DK44 – etap) w km 9+500 – 9+650
  • Wykop KO-1 – w km 5+200 – 5+300 oraz w km 5+320 – 5+370
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna- w km 7+200 – 7+550 JL
 • Podbudowa Pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza 7+200 – 7+550 JP
 • Podbudowa zasadnicza
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 0+669 – 1500 JP + JL
  • Wykonanie warstwy zasadniczej z kruszywa ul. Ofiar Faszyzmu w km 0+175 – 0+225
 • Podbudowa zasadnicza z betonuasfaltowego
  • Roboty bitumiczne: km TG  5+920 – 6+300 JL – ułożenie podbudowy z BA , łącznica DW 933 – ułożenie podbudowy z BA
 • Roboty Brukarskie
  • Roboty brukarskie – wykonanie krawężnika betonowego na w km 6+900 – 7+050
  • Roboty brukarskie – rondo na ul. Wojewódzkiej – ułożenie krawężników granitowych na pierścieniu ronda
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie drenażu drogowego w km 8+300 – 8+600
  • Roboty rozbiórkowe ul. Zatorska (TOR – etap 1)
  • Wykonanie przepustu pod zjazdami JD-DG-1P w km 0+837            
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego – jezdnia lewa i prawa
  • Sprężenie zewnętrzne – jezdnia lewa
  • Prace porządkowe
  • Obróbka betonu wokół wpustów i sączków oraz linii cieku – jezdnia lewa i prawa
  • Śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki lewej (na szerokości kap chodnikowych)
  • Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1 i P9 (wraz ze stożkami)
 • KO-1
  • Roboty porządkowe i przygotowawcze do wykonania izolacji powłokowej wewnętrznej poziomej części wanny (segmenty 10-23)
  • Przygotowanie wnęk do wykonania pierwszego rzędu kotew ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Dokończenie murków prowadzących ścian szczelinowych
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentów 16 i 17
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentów 16 i 17
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S5/3 i S6/3 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie segmentów S5/3 i S6/3 (jezdnia lewa)
  • Sprężenie segmentów S3/3-S4/3
  • Wycofanie wózków na wahadle P4 (jezdnia prawa) i przygotowanie do przełożenia ich na podporę P4 (jezdnia lewa)
  • Zakończenie sprężania płyty dolnej w przęśle P4-P5a (jezdnia prawa)
  • Montaż splotów kabli sprężenia płyty dolnej w przęśle P3-P4 (jezdnia prawa)
  • Montaż kotew kap chodnikowych na ustroju nośnym P5a-P10 (jezdnia lewa)
  • Zasypka przyczółka P10 wraz z wykonaniem stożków
 • PG-4
  • Wykonanie drenażu oraz izolacji powłokowej i izolacji z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych (od strony wyższego kilometraża)
 • KO-10
  • Montaż prefabrykowanego deskowania oczepu monolitycznego pali CFA (segment 2 i 4)
  • Betonowanie oczepu monolitycznego pali CFA (segment 2 i 4)
 • KO-11
  • Betonowanie ławy fundamentowej na odcinku od km 7+605 do km 7+650
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepu zwieńczającego (etap I) – 4 segmenty na odcinku od km 8+020 do km 8+062
  • Ułożenie bloczków na odcinku od km 7+650 do 7+850
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych
 • PM-8
  • Zasypka obiektu (od strony Krakowa)
  • Ułożenie krawężników na obiekcie
  • Ułożenie betonu podkładowego po płyty przejściowe (od strony Krakowa) 

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Zakończono budowę kanału KTŁ4 w km 7+600 = ZB5
  • Budowa zbiornika ZB5 – układanie umocnienia skarp płytami ażurowymi
  • Budowa zbiornika ZB6 – układanie warstwy odciążeniowej – 75%                  
  • KD30 – budowa wpustów deszczowych km 7+870 – 7+930 – zakończono
  • Budowa kanału deszczowego KD16 oraz wpustów deszczowych w km 4+550 – 4+650 – zakończono                                                                                             
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W28 – przygotowane do przepięcia                                
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W27 przepięcie – zakończono przebudowę
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO2, – wykop wraz z ułożeniem kabla i bednarki                                                                                             
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO7 i SO7.1 – montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafa oświetleniowa SO1 – montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych
  • Rozpoczęcie budowy oświetlenia w obiekcie MGP1
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w km 0+700 – 1+000  – układanie rur i zasypka wykopów
 • Branża Melioracyjna
  • Rozpoczęto umocnienie płytami ażurowymi rowu RM9
  • Wykonano zbieracze drenarskie w km 2+100 – 2+300 w możliwym zakresie
 • Branża Gazowa
  • Przebudowa kolizji gazociągu G18 -przełączenie oraz prace porządkowe
  • Przebudowa kolizji gazociągu G19 -przełączenie oraz prace porządkowe
  • Przebudowa kolizji gazociągu G20 – przełączenie oraz prace porządkowe 

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 201 tygodniu 13.05.2024 – 19.05.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie (TOR ul. Zatorska – etap 1) ul. Zatorska i CPR-1 w km 55+900 – 56+150
 • Nasypy                                                                                                              
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 1+500-1+600 JP i JL warstwa 7-8,
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 2+050-2+200 – warstwa 2 JP i JL,
  • Wykonanie warstwy nasypu na JD-4L w-wa 1 w km 0+000-0+100
 • Wykop
  • Wykop KO-1 w km 5+320 – 5+370 JL i JP
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej ul. Ofiar Faszyzmu km 0+175 – 0+225
 • Podbudowa Pomocnicza
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej w km 3+800 – 4+100 JP+JL
  • Wykonanie podbudowy pomocniczej w km 4+300 – 4+500  JP+JL
 • Podbudowa zasadnicza
  • Profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w km 6+000-6+300 JP + rondo w km 6+000 + łącznica na DW933
 • Pozostałe prace
  • Frezowanie ul. Zatorskiej (TOR – etap 1) w km 55-900 – 56+250
  • Prace rozbiórkowe (podbudowa z kruszywa, elementy brukarskie) ul. Zatorska 55+900 – 56+150                                                                                                             
  • Roboty rozbiórkowe ul. Zatorska (TOR – etap 1)
  • Roboty brukarskie – zatoka ITD km 0+800 – ułożenie krawężników 20/30 oraz kostki betonowej na wysepkach przy ITD
  • Wykonanie przepustów pod zjazdami na: JD-4L, JD-13P, JD-18L, JD-DG-2P
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych sprężenia wewnętrznego
  • Prace porządkowe
  • Rozpoczęcie wykonywania sprężenia zewnętrznego nitki lewej
  • Wymiana łożysk nitki prawej
  • Obróbka betonu wokół wpustów i sączków oraz linii cieku
  • Rozpoczęcie śrutowania powierzchni ustroju nośnego nitki lewej (na szerokości kap chodnikowych)
  • Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1 i P9
 • KO-1
  • Roboty porządkowe i przygotowawcze do wykonania izolacji powłokowej wewnętrznej poziomej części wanny
  • Przygotowanie wnęk do wykonania pierwszego rzędu kotew ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 15
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 15
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S3/3 i S4/3 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie segmentów S3/3 i S4/3 (jezdnia lewa)
  • Sprężenie segmentów S1/3-S2/3
  • Przygotowanie do wycofania wózków na wahadle P4 (jezdnia prawa)
  • Rozpoczęcie sprężania segmentów nawisowych w przęśle P5a-P5 (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż kotew kap chodnikowych na ustroju nośnym P5a-P10 (jezdnia lewa)
  • Zasypka przyczółka P10 wraz z wykonaniem stożków
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych (od strony wyższego kilometraża)
 • KO-10
  • Zamontowano słupy ekranów akustycznych (na długości oczepu pali CFA)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania oczepu monolitycznego pali CFA (segment 1 i 3)
  • Betonowanie oczepu monolitycznego pali CFA (segment 1 i 3)
 • KO-11
  • Betonowanie ławy fundamentowej na odcinku od km 7+650 do km 7+715
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepu zwieńczającego (etap I) – 4 segmenty na odcinku od km 8+020 do km 8+062
  • Ułożenie bloczków na odcinku od km 7+800 do 8+000
 • PM-5a
  • Zasypka obiektu
 • PM-6
  • Montaż krawężników na obiekcie
 • PM-8
  • Zasypka obiektu
 • PM-9
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kap chodnikowych
  • Betonowanie kap chodnikowych

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Budowa kanału deszczowego KTŁ4 w km 7+730 – 7+800
  • Budowa zbiornika ZB5 – układanie umocnienia skarp płytami ażurowymi
  • Budowa zbiornika ZB6 – wykop, układanie geomembrany 50% układanie warstwy dociążeniowej                                                                                                             
  • KD30 – budowa wpustów deszczowych km 7+870 – 7+930
  • kanału deszczowego KD16 oraz wpustów deszczowych w km 4+550 – 4+650
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W28 – wykonanie przewiertu pod drogą     
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W27 – wykonanie przewiertu pod drogą oraz próby ciśnienia
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO2, – wykop wraz z ułożeniem kabla i bednarki                                                                                             
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO7 i SO7.1 – układanie kabla ,bednarki oraz montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego wzdłuż ul. pod Olszyną w km 8+100 – 8+300 – zasypka wykopów
  • Budowa kanału technologicznego w km 0+900 – 1+200 – wykop oraz układanie rur w wykopie                                                                              
 • Branża Konstrukcyjna
  • Betonowanie trzonów ekranu 8 (słup 8-9), ekranu 9 (słup 16-62), ekranu 10 (słup 1-11 i 14), ekranu 11 (słup 1-59)           

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 200 tygodniu 06.05.2024 – 12.05.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie (TOR ul. Zatorska – etap 1)
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne na CPR4 i CPR5
 • Nasypy
  • Wykonanie nasypu w km 1+500 – 1+600
  • Wykonanie nasypu w km 2+050 – 2+200
  • Uciąglenie nasypu przy MGP-5
 • Wykop
  • Wykop wstępny w ścianach ‎szczelinowych do poziomu 1 kotwienia – KO-1
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Roboty konstrukcyjne na JD-13P
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 4+300- 4+600 JP              
 • Podbudowa zasadnicza
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa TG km 0+669 – 1+500 oraz ul. Wolska – kontynuacja
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie – zatoka ITD w km 0+750 JP
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie nawierzchni betonowej – zatoka Legionów
  • Wprowadzenie TOR ul. Zatorska – etap 1
  • Roboty rozbiórkowe ul. Zatorska (TOR – etap 1)
  • Wykonanie przepustów pod zjazdami JD            
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Iniekcja kanałów kablowych
  • Wymiana łożysk nitki lewej i prawej
  • Prace porządkowe
 • KO-1
  • Zasypka ścian segmentu S22 – strona południowa
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25                                          
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 13, 14              
  • Izolacja cienka na ścianach wewnątrz wanny – S1-S8
  • Zasypka pod płyty przejściowe przy segmencie nr 1              
 • MGP-3
  • Iniekcja kanałów kabli sprężających płyty górnej wahadła P3P
  • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie segmentów S1/3, S2/3 JL
  • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie zwornika S/D JP, dodatkowego segmentu S29/4
  • Wykonanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi w przęsłach P1-P2a JP, P5b-P10 JL
  • Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego na belkach w przęsłach P5b-P10 jezdnia prawa
 • PG-4
  • Wykonano zasypkę obiektu, wykonano warstwę betonu wyrównawczego po płyty przejściowe, rozpoczęto zbrojenie płyt przejściowych
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania kap chodnikowych
 • KO-10
  • Wykonano otwarcie deskowania na segmencie 2 oczepu monolitycznego
 • KO-11
  • Ułożono dalszy ciąg bloczków na odcinku 7+800-8+000. Wykonano beton wyrównawczy pod oczep na odc. 7+970-8+062
 • PM-2, PM-2a, PM-2b
  • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów barier
 • PM-5
  • zasypka obiektu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Budowa kanału deszczowego KTŁ4
  • Budowa zbiornika ZB5                                          
  • Budowa zbiornika ZB6                                          
  • KD31 – budowa wpustów deszczowych
  • Budowa dodatkowego wpustu pw km 1+300 oraz regulacja zwieńczeń studni i wpustów na ul. Wolskiej                                                                                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – szafy oświetleniowe SO3, SO4 ul. Legionów i SO1 ul. Wolska
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego wzdłuż ul. pod Olszyną
 • Branża Gazowa
  • Wykonanie przekopów kontrolnych na gazociągach G 18 i G19

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 199 tygodniu 29.04.2024 – 05.05.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne na JD-13P
  • Roboty ziemne w km 4+600 – 4+800
 • Nasypy
  • Nasyp ZB5
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne w km 7+200 – 7+400
  • Warstwy konstrukcyjne w km 8+300 – 8+600
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na JD 4L oraz JD-3P w km 1+100 – 1+‎700
 • Podbudowa zasadnicza
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa TG km 0+669- 1+500 oraz ul. Wolska
 • Roboty bitumiczne
  • Roboty bitumiczne w km 2+250 – 3+850 – druga warstwa podbudowy
 • Pozostałe prace
  • Roboty brukarskie na ul. Wolska
  • Wykonanie ścieku monolitycznego ul. Jagiełły
  • Roboty wykończeniowe – rondo ul. Jagiełły
  • Wprowadzenie TOR na ul. Jagiełły – likwidacja wahadła
  • Wprowadzenie TOR na ul. Legionów – likwidacja wahadła
  • Wykonanie przepustów pod zjazdami JD            
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej i prawej
  • Wykonanie drenażu za przyczółkiem P1 wraz z montażem geokompozytu drenażowego
  • Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P9
  • Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej
 • KO-1
  • Izolacja powłokowa na powierzchni oczepów ścian szczelinowych (strona północna i południowa)
  • Zasypka oczepów ścian szczelinowych (strona południowa)
  • Zasypka ścian segmentu 22 wanny (strona południowa)
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 12
 • MGP-3
  • Iniekcja kanałów kabli sprężających płyty górnej wahadła P3 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S1/3 i S2/3 (jezdnia lewa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania zwornika S/D (jezdnia prawa)
  • Montaż podpór wysokonośnych do przejazdu wózka nawisowego P4 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Wykonanie zasypki za obiektem (od strony wyższego kilometraża)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania kap chodnikowych i zwieńczenia skrzydeł
 • MGP-5
  • Wykonanie uszczelnienia dylatacji na kapach chodnikowych oraz deskach gzymsowych
 • KO-11
  • Betonowanie ostatnich warstw bloczków na odcinku od km 7+962 do km 8+012            

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Budowa kanału deszczowego KTŁ4
  • Budowa zbiornika ZB7
  • Regulacja zwieńczeń wpustów i studni km 0+700 – 1+560
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Pławska, ul. Legionów i ul. Zatorska
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego TG 8+500 – 8+700                                                        

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Kwiecień 2024

Wykonawca w 198 tygodniu 22.04.2024 – 28.04.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na JD-13P
  • Roboty ziemne w km 4+600 – 4+800
 • Wykopy
  • Ofiar faszyzmu etap 1 – wykopanie rowów
 • Nasypy
  • Nasyp ZB5
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne w km 7+200 – 7+400
  • Warstwy konstrukcyjne w km 8+300 – 8+600
 • Warstwa mrozoochronna
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na JD 4L oraz JD-3P w k1+100 – 1+‎700
 • Podbudowa zasadnicza
  • Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa TG km 0+669- 1+500 oraz ul. Wolska
 • Roboty bitumiczne
  • Roboty bitumiczne w km 2+250 – 3+850 – druga warstwa podudowy
 • Podbudowa z betonu
  • Wykonanie podbudowy z betonu pod zatokę na ul. Legionów
 • Pozostałe prace
  • Roboty wykończeniowe – rondo ul. Jagiełły
  • Wykonanie ścieku wylewanego na mokro w km 0+700 – 1+400; 6+000 – 6+300, łącznica do DW933, Wolska                                                                                           
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej i prawej
  • Rozpoczęcie wykonywania izolacji powłokowej na przyczółku w osi 1
  • Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej
 • KO-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oczepów ścian szczelinowych (strona południowa)
  • Betonowanie oczepów ścian szczelinowych (strona południowa)
  • Izolacja powłokowa na powierzchni oczepów ścian szczelinowych (strona północna)
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 12
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 12
 • MGP-3
  • Iniekcja kanałów kabli sprężających płyty górnej wahadła P3 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S1/3 i S2/3 (jezdnia lewa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania zwornika S/D (jezdnia prawa)
  • Montaż podpór wysokonośnych do przejazdu wózka nawisowego P4 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania poprzecznic w osi 6, 9 i 10 (jezdnia prawa) – etap II
 • PG-4
  • Wykonanie drenażu i zasypki płyt przejściowych (od strony niższego kilometraża)
  • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego (jezdnia lewa i prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania kap chodnikowych
  • Betonowanie kap chodnikowych
  • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego (jezdnia lewa i prawa)
 • KO-11
  • Betonowanie ostatnich warstw bloczków na odcinku od km 8+012 do km 8+062
 • PM-5
  • Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Branża Sanitarna
  • Budowa kanału deszczowego KTŁ4
  • Budowa kanału deszczowego KD31
  • Budowa zbiornika ZB7
  • Regulacja zwieńczeń wpustów i studni km 0+700 – 1+560
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Pławska, ul. Legionów i ul. Zatorska
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego TG 8+500 – 8+700
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM4.1
  • Przebudowa cieku RM6
  • Przebudowa cieku RM9 – płyty ażurowe
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranu E15, E17, E18 i E19 (km 7+900 – 8+650)

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 197 tygodniu 15.04.2024 – 21.04.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze  

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD-13P
  • Roboty ziemne w km 4+600 – 4+800
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie terenu na ul. Ofiar Faszyzmu – etap 1
 • Nasypy
  • Nasyp na JD-3P w km 1+100-1+700
  • Nasyp ZB5
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne ul. Jagiełły – etap 3b
  • Warstwy konstrukcyjne ul. Legionów – etap 6
  • Warstwy konstrukcyjne w km 0+669- 1+500
  • Warstwy konstrukcyjne w km 4+900 – 6+300
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża
  • WUP na JD-3P w km 1+100-1+700
 • Podbudowa pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza w km 7+600 – 7+900
 • Podbudowa zasadnicza
  • Podbudowa zasadnicza z kruszywa – Legionów etap 6
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
  • Podbudowa z betonu asfaltowego w km 2+300 – 3+850 warstwa pierwsza jezdnia prawa
  • Podbudowa z betonu asfaltowego na Legionów – etap 6
  • Podbudowa z betonu asfaltowego na Jagiełły – etap 3b
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie na ul. Legionów
  • Roboty brukarskie na ul. Jagiełły
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie przepustów pod zjazdami                        
 • Prace przygotowawcze
  • Transport kruszywa 0/31,5 z kopalni
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy

Prace porządkowe / odwodnienie placu budowy                                                                                                                                                                

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Wyburzanie wytwórni do nasuwania
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej i prawej
  • Demontaż i odprężenie awanbeków jezdnia lewa i prawa
 • KO-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ściany segmentu 23 (strona północna)
  • Betonowanie ściany segmentu 23 (strona północna)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oczepów ścian szczelinowych (strona północna)
  • Betonowanie oczepów ścian szczelinowych (strona północna)
 • WK-2
  • Wykonanie ścianki berlińskiej wzdłuż torowiska
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 11
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 11
 • MGP-3
  • Montaż wózków do betonowania nawisowego na wahadle P3 (jezdnia lewa)
  • Montaż podpór wysokonośnych do przejazdu wózka nawisowego P4 (jezdnia prawa)
  • Iniekcja kanałów kabli sprężających płyty górnej wahadła P3 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania poprzecznic w osi 7 i 8 (jezdnia prawa) – etap II
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych (od strony niższego kilometraża)
  • Betonowanie płyt przejściowych (od strony niższego kilometraża)
 • MGP-5
  • Wykonanie zasypki płyt przejściowych (od strony wyższego kilometraża)
  • Montaż desek gzymsowych i krawężników
  • Montaż kotew wklejanych kap chodnikowych oraz krawężników
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia kap chodnikowych
 • KO-11
  • Układanie kolejnych warstw bloczków wraz z siatkami zbrojącymi grunt na odcinku od km 7+914 do km 8+062
 • PM-2, 2a, 2b
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania fundamentów barier                       

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału deszczowego KD30 – przykanaliki i wpusty
  • Budowa kanału deszczowego KD31
  • Budowa zbiornika ZB7
  • Regulacja zwieńczeń wpustów i studni km 6+000 – 6+300
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Legionów
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego TG 8+500 – 8+700
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM4.1
  • Przebudowa cieku RM6
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranu E15, E17, E18 i E19 (km 7+900 – 8+650)                                                                                  

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 196 tygodniu 08.04.2024 – 14.04.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD-13P
  • Roboty Ziemne JD-15L w km 0+300 – 0+500
  • Roboty ziemne na ul. Legionów etap 6
  • Roboty ziemne w km 3+900 – 4+000
  • Roboty ziemne w km 4+550 – 4+600
  • Roboty ziemne w km 4+600 – 4+700
 • Wymiana gruntu
  • wymiana gruntu na JD-4L w km 0+150 – 0+200
 • Nasypy
  • Przygotowanie ‎podłoża i nasyp na JD-3P w km 1+100 – 1+500 
  • Nasyp ZB5
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne ul. Jagiełły etap 3b
 • Podbudowa pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza w km 7+600 – 7+900
 • Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego
  • Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego w km 2+700 – 3+850 dwie warstwy jezdnia lewa
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie na ul. Legionów
  • Roboty brukarskie na ul. Jagiełły
 • Pozostałe prace
  • Wykonanie warstwy odsączającej w km 0+669 – 0+888
  • Ofiar Faszyzmu – etap 4 rozpoczęcie ‎robót: rozbiórka podbudowy, ‎korytowanie, odhumusowanie terenu           
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Wyburzanie wytwórni do nasuwania
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej i prawej
  • Demontaż i odprężenie awanbeków jezdnia lewa i prawa
 • KO-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ściany segmentu 22 (strona północna)
  • Betonowanie ściany segmentu 22 (strona północna)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepów ścian szczelinowych (strona północna)
 • WK-2
  • Wykonanie ścianki berlińskiej wzdłuż torowiska
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Wykonanie zasypki ścian segmentów 1-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu 10 i 11
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 10
 • MGP-3
  • Sprężenie segmentów S27/4-S28/4
  • Przełożenie wózków do betonowania nawisowego na wahadło P3 (jezdnia lewa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty górnej segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty przejściowej P1 w osi prawej
 • PG-4
  • Wykonywanie kolejnych warstw zasypek do poziomu płyt przejściowych (od strony niższego kilometraża)
 • MGP-5
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej (jezdnia prawa)
  • Wykonanie warstwy ochronnej papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi (jezdnia lewa i prawa)
  • Montaż desek gzymsowych (jezdnia lewa)
  • Montaż krawężników
 • KO-10
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia oczepu monolitycznego
 • KO-11
  • Układanie kolejnych warstw bloczków wraz z siatkami zbrojącymi grunt na odcinku od km 7+914 do km 8+062
 • PM-2, 2a, 2b
  • Ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty barier
 • PM-5
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Wykonanie izolacji powłokowej płyt przejściowych
 • PM-5a
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Ułożenie betonu ochronnego na powierzchni papy na obiekcie
 • PM-6
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Wykonanie izolacji powłokowej płyt przejściowych
 • PM-8
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
 • PM-9
  • Montaż kotew kap chodnikowych

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału deszczowego KD30
  • Budowa kanału deszczowego KD25 – przykanaliki wraz z wpustami
  • Budowa zbiornika ZB7
  • Budowa kanału deszczowego KD29 – wpusty deszczowe
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły
  • Budowa kanału technologicznego TG 8+800 – 9+150
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM4.1
  • Przebudowa cieku RM6
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranu E15 (km 7+900 – 8+050)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 195 tygodniu 01.04.2024 – 07.04.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD-15L
  • Prace ziemne ul. Jagiełły – etap 3b
  • Roboty ziemne na drodze JD-13P w km 0+150 – 0+350
  • Roboty ziemne na ull. Legionów – etap 6
 • Wymiana gruntu
  • Wymiana gruntu na JD-4L
 • Wykopy
  • Wykop na JD-15L
 • Nasyp
  • Nasyp w km 8+100 – 8+267 i od obiekt MGP-5 do 6+800
  • Nasyp w km 4+600 – 4+700
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP na ul. Jagiełły – etap 3b                                                                       
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna ul. Jagiełły – etap 3b
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne na CPR9
 • Podbudowa pomocnicza
  • Podbudowa pomocnicza w km 7+550 – 7+600            
 • Pozostałe prace
  • Rozbiórka nawierzchni na ul. Legionów etap 6
  • Trasa główna w km 3+900-4+000 (rów melioracyjny) wykonanie nasypu           
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Prace naprawcze powierzchni betonowych
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej
 • KO-1
  • Roboty porządkowe i przygotowawcze do wykonania oczepów ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 9
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu nr 9
  • Wykonanie izolacji grubej na ścianach segmentów 1-8 (strona południowa)
  • Wykonanie zasypki ścian segmentów od strony zewnętrznej (strona północna i południowa)
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S27/4 i S28/4
  • Betonowanie segmentów S27/4 i S28/4
  • Wycofywanie wózków na podporze P3 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania płyty górnej segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Wykonanie izolacji powłokowej płyty przejściowej P1 w osi prawej
 • MGP-5
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej (jezdnia prawa)
 • KO-10
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oczepu monolitycznego segmentów 2, 3 i 4
 • KO-11
  • Układanie kolejnych warstw bloczków wraz z siatkami zbrojącymi grunt na odcinku od km 7+914 do km 8+040
 • PM-5
  • Ułożenie papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Ułożenie drenażu za płytami przejściowymi
 • PM-5a
  • Ułożenie papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
 • PM-6
  • Ułożenie papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Ułożenie drenażu za płytami przejściowymi
 • PM-8
  • Ułożenie papy termozgrzewalnej na konstrukcji obiektu
  • Ułożenie drenażu za płytami przejściowymi

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W13
  • Budowa kanału deszczowego KD30
  • Rozpoczęcie robót na zbiorniku ZB7
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM5
  • Przebudowa cieku RM8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Marzec 2024

Wykonawca w 194 tygodniu 25.03.2024 – 31.03.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD-15L
 • Wykopy
  • Wykop KO-1 / profilowanie podłoża
 • Nasyp
  • Nasyp w km 8+100 – 8+267 i od obiekt MGP-5 do 6+800
  • Nasyp warstwa nr 1 ul.Pławska w km 0+000-‎‎0+100
  • Wykonanie warstwy nasypu w km 3+900 – 4+000           
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP na CPR 2, CPR3, CPR9
  • WUP na ul. Jagiełły                                   
  • WUP w km 8+000 – 8+100 (jezdnia prawa) i w km 8+100 – 8+186
  • WUP na ul.Pławska w km 0+000-‎‎0+100
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 7+600 – 8+186
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km ‎5+900-6+325
  • Podbudowa pomocnicza w km 8+186 – 8+267
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie – ul. Legionów                       
 • Przepusty drogowe
  • PM-6a – Demontaż prefabrykowanego deskowania ścian czołowych wlotu i wylotu przepustu                                               
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Prace naprawcze powierzchni betonowych
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
  • Wymiana łożysk nitki lewej
 • KO-1
  • Roboty porządkowe i przygotowawcze do wykonania oczepów ścian szczelinowych
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Wykonanie izolacji powłokowej na ścianach segmentów 1-8 (strona południowa)
  • Wykonanie izolacji grubej na ścianach segmentów 1-8 (strona południowa)
  • Wykonanie zasypki ścian segmentów od strony zewnętrznej (strona północna)
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S27/4 i S28/4
  • Sprężenie segmentów S27/3-S28/3
  • Rozpoczęcie wycofywania wózków na podporze P3 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania uzupełnienia płyty górnej segmentu stacjonarnego 2b (jezdnia prawa)
  • Betonowanie uzupełnienia płyty górnej segmentu stacjonarnego 2b (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania uzupełnienia płyty górnej segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty przejściowej P1 w osi prawej
  • Betonowanie płyty przejściowej P1 w osi prawej
 • PG-4
  • Wykonywanie kolejnych warstw zasypek do poziomu płyt przejściowych (od strony niższego kilometraża)
 • MGP-5
  • Przygotowanie powierzchni do ułożenia papy termozgrzewalnej (jezdnia prawa)
  • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej (jezdnia lewa)
 • KO-10
  • Ułożenie betonu podkładowego na odcinku oczepu monolitycznego
 • KO-11
  • Układanie kolejnych warstw bloczków wraz z siatkami zbrojącymi grunt na odcinku od km 7+914 do km 8+040

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W13
  • Budowa kanału deszczowego KD30
  • budowa przepompowni P1 – demontaż ścianki szczelnej
  • Budowa kanału deszczowego KD29 – wpusty deszczowe
  • Budowa kanału deszczowego KD17                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły
  • Budowa kanału technologicznego ul. Pszczuńska/Legionów
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM5
  • Przebudowa cieku RM8
  • Oczyszczenie koryta rowu melioracyjnego w km 3+900 – 4+000
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranu E15 (km 7+900 – 8+050)

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 193 tygodniu 18.03.2024 – 24.03.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD DG- 1P – kontynuacja
 • Odhumusowanie                       
  • DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
 • Wykopy
  • Wykop KO-1 / profilowanie podłoża
  • Wykop w km 7+100 – 7+300
 • Nasyp
  • Nasyp w km 8+100 – 8+267 i od obiekt MGP-5 do 6+800
  • Podłoże i nasyp ul. Pławska w km 0+000-‎‎0+075           
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP w km 7+600 – 8+100
 • Warstwa mrozoochronna
  • Warstwa mrozoochronna w km 7+550 – 7+600           
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne na JD DG- 1P – kontynuacja
 • Podbudowa zasadnicza
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km ‎5+900 – 6+325 ‎
  • Podbudowa zasadnicza etap 5 ul. Legionów
 • Roboty asfaltowe
  • Roboty bitumiczne etap 5 ul. Legionów
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie – ul. Legionów – etap 5                                   
  • Roboty brukarskie – rondo ul. Wolska
 • Przepusty drogowe
  • Przepust pod DOJAZD 1P
  • PM-6a – montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ściany czołowej wlotu do przepustu                                               
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż         

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P17, zakończenie nasuwania konstrukcji nitki prawej
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia)
  • Prace naprawcze powierzchni betonowych
  • Prace przygotowawcze do sprężenia zewnętrznego
 • KO-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ściany segmentu nr 22 i 23 (strona prawa)
  • Betonowanie ściany segmentu nr 22 i 23 (strona prawa)
 • WK-2
  • Zakończenie wykonywania palisady z pali CCFA wzdłuż torowiska (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Ułożenie betonu podkładowego (segmenty 9-20)
  • Wykonanie izolacji powłokowej na ścianach segmentów 1-8 (strona północna)
  • Wykonanie izolacji grubej na ścianach segmentów 1-8 (strona północna)
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S27/3 i S28/3 oraz S25/4 i S26/4
  • Betonowanie segmentów S27/3 i S28/3 oraz S25/4 i S26/4
  • Sprężenie segmentów S25/4-S26/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania środników segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie środników segmentu stacjonarnego 5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 w osi prawej
 • PG-4
  • Przygotowanie powierzchni do ułożenia papy termozgrzewalnej
 • MGP-5
  • Przygotowanie powierzchni do ułożenia papy termozgrzewalnej
 • KO-10
  • Przygotowanie podłoża do ułożenia betonu podkładowego na odcinku oczepu monolitycznego
  • Oczyszczenie zbrojenia końcówek pali CFA
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Betonowanie ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Wykonywanie materaca kruszywowego na odcinku wzmocnienia kolumnami FDC od km 7+680 do km 7+720
  • Układanie kolejnych warstw bloczków wraz z siatkami zbrojącymi grunt na odcinku od km 7+980 do km 8+040
  • Układanie pierwszych warstw bloczków na zaprawie na odcinku od km 7+800 do km 7+986
 • PM-8
  • Betonowanie płyty przejściowej (od strony Gliwic)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W13
  • Budowa kanału deszczowego KD30
  • Montaż przepompowni P1
  • Budowa kanału deszczowego KD29 – wpusty deszczowe
  • Budowa kanału deszczowego KD16           
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły
  • Budowa kanału technologicznego ul. Pszczuńska/Legionów
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM5
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranów 2, 20, 10 (słupy 15-31), 15 (słupy 28-39)                              

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 192 tygodniu 11.03.2024 – 17.03.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na CPR9
  • Roboty ziemne na JD DG- 1P – kontynuacja
 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie na DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
 • Wykopy
  • Wykop na ul. Jagiełły
  • Wykop KO-2 / profilowanie podłoża
 • Nasyp
  • Nasyp w km 8+100 – 8+267 i od obiekt MGP-5 do 6+800
  • Wykonanie nasypu ul. Ostatni Etap
 • Warstwa ulepszonego podłoża
  • WUP – ul. Jagiełły (rondo)
 • Warstwy konstrukcyjne
  • Warstwy konstrukcyjne na JD DG- 1P – kontynuacja
  • Roboty konstrukcyjne, podbudowa pomocnicza – łącznica DW933
  • Profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w km 2+200 – 3+850 TG
 • Roboty asfaltowe
  • Warstwa wiążąca z AC w km 8+600 – 9+220
 • Roboty brukarskie
  • Roboty brukarskie – ul. Jagiełły
  • Roboty brukarskie – rondo ul. Wolska
 • Przepusty drogowe
  • Przepust drogowy pod CPR9                                               
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                              

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentu P17
  • Betonowanie płyty górnej segmentu P17
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L17, zakończenie nasuwania konstrukcji nitki lewej
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Prace porządkowe i rozbiórkowe (prewytwórnia, wytwórnia dla nitki lewej)
 • KO-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ściany segmentu nr 22 (strona prawa)
 • WK-2
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA wzdłuż torowiska (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Przygotowanie podłoża do ułożenia betonu podkładowego (segmenty 9-20)
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S27/3 i S28/3 oraz S25/4 i S26/4
  • Betonowanie segmentu S24/4
  • Sprężenie segmentów S25/3-S26/3 oraz S23/4-S24/4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia płyty górnej segmentu stacjonarnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty górnej segmentu stacjonarnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentu stacjonarnego w rejonie podpory P5a (jezdnia prawa) – płyta dolna oraz ściany
  • Betonowanie segmentu stacjonarnego w rejonie podpory P5a (jezdnia prawa) – płyta dolna
  • Montaż prefabrykowanych płyt filigran w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Wykonanie warstwę nieprzepuszczalną oraz drenaż zasypki od strony niższego kilometraża
  • Rozpoczęto wykonywanie zasypki za obiektem
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania płyt przejściowych
  • Betonowanie płyt przejściowych
 • KO-10
  • Przygotowanie podłoża do ułożenia betonu podkładowego na odcinku oczepu monolitycznego
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Betonowanie ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Rozpoczęto wykonywanie materaca kruszywowego na odcinku wzmocnienia kolumnami FDC od km 7+720 do km 7+835
  • Rozpoczęto układanie pierwszej warstwy bloczków na zaprawie na odcinku od km 7+986 do km 8+030
 • PM-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych
  • Betonowanie płyt przejściowych
 • PM-8
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty przejściowej (od strony Gliwic)

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W13
  • Budowa wpustu deszczowego – rondo ul. Jagiełły
  • Wykop pod przepompownię P1 wraz z wykonaniem płyty dociążeniowej
  • Budowa kanału deszczowego KD25
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły
  • Budowa kanału technologicznego ul. Pszczuńska/Legionów
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM5
 • Ekrany akustyczne
  • Wykonanie trzonów pali ekranów 5-9

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 191 tygodniu 04.03.2024 – 10.03.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Odhumusowanie
  • Odhumusowanie DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
 • Roboty ziemne
  • Roboty ziemne DOJAZD 1P w km 0+000 – 0+050
  • Roboty ziemne na JD-11L
  • Roboty ziemne na JD DG- 1P – kontynuacja
  • Roboty ziemne na łącznicy DW933
 • Wykopy
  • Wykop na ul. Jagiełły
  • Wykop pod KO-1/ profilowanie podłoża
 • Przygotowanie podłoża
  • Przygotowanie podłoża dla CPR-9
 • Nasyp
  • Nasyp w km Nasyp 8+100 – 8+267 i 6+800 – 6+850
  • Nasyp dla CPR-2 i CPR-3
 • Roboty konstrukcyjne
  • Roboty konstrukcyjne na łącznicy DW933
  • Roboty konstrukcyjne na JD DG- 1P – kontynuacja
 • Podbudowa zasadnicza z betonuasfaltowego
  • Druga warstwa podbudowy zasadniczej z AC 8+600 – 9+500
 • Warstwa wiążąca
  • Warstwa wiążąca z AC 8+600 – 9+150 (jezdnia lewa)
 • Roboty brukarskie                                               
  • Roboty brukarskie – ul. Jagiełły
  • Roboty brukarskie – rondo ul. Wolska                                   
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe/odwodnienie placu budowy
  • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                    

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników  segmentu P17 oraz płyty górnej segmentu P16 i L17
  • Betonowanie płyty dolnej i środników  segmentu L17 oraz płyty górnej segmentu P16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P16 i L17
 • WK-2
  • Wykonanie pali technologicznych CCFA wzdłuż torowiska od strony komory nadawczej
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 7
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentu nr 7
  • Betonowanie ścian segmentu nr 7
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S25/3 i S26/3 oraz S23/4 i S24/4
  • Betonowanie segmentów S25/3 i S26/3 oraz S23/4
  • Sprężenie segmentów S23/3-S24/3 oraz S21/4-S22/4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia segmentu skrajnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentu skrajnego w rejonie podpory P5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanych płyt filigran w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Profilowanie podłoża pod drenaż zasypki
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyt przejściowych
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Betonowanie ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Rozpoczęto wykonywanie materaca kruszywowego na odcinku wzmocnienia kolumnami FDC od km 7+895 do km 7+835
 • PM-5
  • Wykonywanie zasypki konstrukcyjnej przepustu
  • Ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PM-5a
  • Wykonywanie zasypki konstrukcyjnej przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Przebudowa kolizji wodociągowej W13
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4 – rondo ul. Jagiełły
  • Budowa kanału deszczowego KD29
  • Budowa kanału deszczowego KD25
  • Budowa kanału deszczowego KD15
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jagiełły
  • Dudowa oświetlenia drogowego – ul. Zatorska
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły           
  • Budowa kanału technologicznego ul. Pszczuńska/Legionów                                                           
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM7
  • Przebudowa cieku RM5

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 190 tygodniu 26.02.2024 – 03.03.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Wykopy
  • Wykop na ul. Jagiełły
  • Nasyp CPR2 i CPR3
  • Wykop pod KO-1
 • Nasyp
  • Nasyp w km 8+100 – 8+200 oraz km 8+550 – 8+600
  • Wykonanie nasypu ul. Ostatni Etap
 • Odhumusowanie                       
  • Odhumusowanie stawu w km 4+650                                   
 • Warstwa mrozoochronna                       
  • Wykonanie warstwy mrozoochronnej JD DG- 1P

Prace przygotowawcze

 • Prace porządkowe
 • Prace związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do budowy
 • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentu P17 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników  segmentu P17 i L17 oraz płyty górnej segmentu P16 i L17
  • Betonowanie płyty dolnej i środników  segmentu L17 oraz płyty górnej segmentu P16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P16
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie dewiatorów sprężenia zewnętrznego
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 2, 5 i 7
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentów nr 2 i 5
  • Betonowanie ścian segmentu nr 2 i 5
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S23/3 i S24/3 oraz S21/4 i S22/4
  • Betonowanie segmentów S23/3 i S24/3 oraz S21/4 i S22/4
  • Sprężenie segmentów S21/3-S22/3 oraz S19/4-S20/4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania i zbrojenia segmentu skrajnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentu skrajnego w rejonie podpory P5a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanych płyt filigran w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Wykonanie profilacji podłoża pod drenaż zasypki
 • MGP-5
  • Wykonanie drenażu zasypki
  • Wykonanie zasypki do poziomu płyt przejściowych
  • Ułożenie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • KO-11
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Betonowanie ławy fundamentowej pod konstrukcję muru z bloczków
  • Rozpoczęto wykonywanie materaca kruszywowego na odcinku wzmocnienia kolumnami FDC od km 7+917 do km 7+895
 • PM-5
  • Wykonywanie zasypki konstrukcyjnej przepustu
 • PM-5a
  • Wykonywanie zasypki konstrukcyjnej przepustu
 • PM-8
  • Betonowanie płyty przejściowej (od strony Gliwic)
 • PM-9
  • Montaż desek gzymsowych

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału deszczowego KD30
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4
  • Budowa kanału deszczowego KD29
  • Budowa kanału deszczowego KD25
  • Budowa kanału deszczowego KD15                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego ul. Jagiełły                       
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie km 8+300 – 8+700
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM8
  • Przebudowa cieku RM5

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Luty 2024

Wykonawca w 189 tygodniu 19.02.2024 – 25.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Roboty ziemne wykopanie rowu na JD-15L oraz JD-11P
 • Odhumusowanie stawu w km 4+800 – 4+900
 • Wykop na ul. Jagiełły           
 • Wykonanie nasypu na ul. Ostatni Etap
 • Nasyp 8+100 – 8+200, 8+550 – 8+600           
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na JD DG- 1P w km 0+600 – 0+800
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ostróg na wlocie i wylocie  z przepustu PM-9a
 • Wykonanie umocnienia skarp na wlocie i wylocie z przepustu PM-9a
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentu P17 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników  segmentów P16 i L17 oraz płyty górnej segmentu P16
  • Betonowanie płyty dolnej i środników  segmentu P16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L16 i P15
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie dewiatorów sprężenia zewnętrznego
 • WK-2
  • Odwodnienie komory nadawczej
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1, 4 i 7
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentów nr 1 i 4
  • Betonowanie ścian segmentu nr 1 i 4
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S21/3 i S22/3 oraz S19/4 i S20/4
  • Betonowanie segmentów S21/3 i S22/3 oraz S19/4 i S20/4
  • Sprężenie segmentów S19/3-S20/3 oraz S17/4-S18/4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentu skrajnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Montaż belek typu T w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Wykonanie izolacjo powłokowej na powierzchni korpusu obiektu i skrzydeł (jezdnia prawa i lewa)
  • Wykonanie profilacji podłoża pod drenaż zasypki
 • MGP-5
  • Wykonanie izolacjo powłokowej na powierzchni przyczółków w osi 1 i 2 oraz skrzydeł (jezdnia prawa i lewa)
  • Wykonanie profilacji podłoża pod drenaż zasypki
 • KO-11
  • Wykonanie profilacji zasypki pod ławę fundamentową muru
 • PM-8
  • Wykonanie izolacji na półkach pod płyty przejściowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty przejściowej (od strony Gliwic)
 • PM-8a
  • Montaż zaślepek otworów technologicznych prefabrykatów

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Ukształtowanie terenu wokół zbiornika ZB4
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4
  • Budowa kanału deszczowego KD29                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie km 8+300 – 8+700
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM8
  • Przebudowa cieku RM5
 • Branża Gazowa
  • Demontaż gazociągów ul. Jagiełły

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 188 tygodniu 12.02.2024 – 18.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Wykop ul. Jagiełły                                   
 • Nasyp w km 8+100 – 8+200 i 8+550 – 8+600                                   
 • Nasyp JD-DG-1P w km 0+700-0+800                                   
 • Roboty ziemne wykopanie rowu na JD-15L, JD-DG-1P w km 0+600-0+800
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P16 i L17 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P15 i L16
  • Betonowanie płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P15 i L16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L15
  • Rozpoczęcie wykonywania izolacji powłokowej na powierzchni przyczółka w osi 9
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy oraz drogi dojazdowej do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 3 i 6
  • Betonowanie ścian segmentu nr 3 i 6
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S19/3 i S20/3 oraz S17/4 i S18/4
  • Sprężenie segmentów S17/3-S18/3 oraz S15/4-S16/4
  • Betonowanie płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 5b (jezdnia prawa (etap I)
  • Prace przygotowawcze (wykonanie stanowisk roboczych dla dźwigu) dla montażu belek typu T w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej ścian przyczółków
 • PM-5
  • Wykonanie zasypki korpusu przepustu
 • PM-5a
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypki korpusu przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO1
  • Ukształtowanie terenu wokół zbiornika ZB3
  • Budowa kanału deszczowego KD31 km 8+400
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4 – rejon ul. Jagiełły                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 187 tygodniu 05.02.2024 – 11.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Nasyp w km 8+100 – 8+200 i 8+550 – 8+600                                   
 • Wymiana gruntu na JD-10L
 • Wykop na ul. Jagiełły           
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja                       
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P15 i L16 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Betonowanie płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P14 oraz sprężenie segmentu L15
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporach w osi 9
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1
  • Betonowanie ściany segmentu nr 1
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S17/3 i S18/3 oraz S15/4 i S16/4
  • Betonowanie segmentów S17/3 i S18/3 oraz S15/4 i S16/4
  • Sprężenie segmentów S15/3-S16/3 oraz S13/4-S14/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osi 5b jezdnia prawa
  • Montaż łożysk na podporze w osi 5a
  • Zasypanie przyczółka w osi 10
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
  • Betonowanie korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa)
 • PM-5
  • Zasypka konstrukcji obiektu
 • PM-5a
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
  • Uszczelnienie styku prefabrykatów od strony zewnętrznej i wewnętrznej
  • Rozpoczęcie zasypki konstrukcji obiektu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO-1
  • Roboty porządkowe i pompownie zbiorników                       
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 186 tygodniu 29.01.2024 – 04.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Wykop na ul. Jagiełły
 • Nasyp w km 8+100 – 8+200
 • Wymiana gruntu na JD-10L
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Warstwa ulepszonego podłoża na JD-DG-1P w km 0+550 – 0+700
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P15 i L16 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentów P14 i L15
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L14
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporach w osi 8
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S15/3 i S16/3 oraz S13/4 i S14/4
  • Sprężenie segmentów S13/3-S14/3 oraz S11/4-S12/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b-10 (jezdnia lewa)
  • Montaż łożysk na podporze w osi 5a
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Betonowanie konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia prawa)
 • PM-5
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
 • PM-8
  • Zasypanie konstrukcji przepustu od strony Gliwic

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD31 w km 8+300 – 8+550
  • Zakończenie prac związanych z umocnieniem zbiornika ZB3
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO-1                        
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Styczeń 2024

Wykonawca w 185 tygodniu 22.01.2024 – 28.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Frezowanie nawierzchni(stary ślad jezdni) na ul. Jagiełły w km 11+950 – 12+050
 • Wymiana gruntu na JD-10L                       
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                                      

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P14 i L15 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentów P13 i L14
  • Betonowanie płyty górnej segmentów P13 i L14
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P13
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych na podporach w osiach 8 i 9
 • KO-1
  • Pompowanie wody
  • Prace porządkowe
 • KO-2
  • Prace porządkowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S13/3 i S14/3 oraz S11/4 i S12/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa) oraz 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 5a
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 6 etap I (jezdnia prawa)
  • Rozpoczęcie przygotowania podłoża pod podparcie deskowania segmentów skrajnych w osi 2 i 5 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Montaż rusztowań do wykonania zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
  • Betonowanie ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD12                                   
  • Budowa umocnienia zbiornika ZB3                       
 • Branża Elektryczna
  • Przełączenie kolizji nn-03

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 184 tygodniu 15.01.202 – 21.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym          

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L14 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników segmentów P13 i L14
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentu P13 oraz płyty górnej segmentu L13
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L13
  • Betonowanie bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego segmentów P11
 • KO-1
  • Pompowanie wody
  • Prace porządkowe
 • KO-2
  • Prace porządkowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Sprężenie segmentów nawisowych S11/3-S12/3 oraz S9/4-S10/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa) oraz 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 9 etap I (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osi 6 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD12                                   
  • Budowa umocnienia zbiornika ZB3                       
 • Branża Elektryczna
  • Przełączenie kolizji nn-03                                                          

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 183 tygodniu 08.01.202 – 14.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Prace związane z kosmetyką betonu przęseł obiektu (nitka lewa i prawa)
 • Pompowanie wody
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty górnej segmentu L13
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentu P13 i L13 na prewytwórni
 • KO-1
 • Prace porządkowe
 • Pompowanie wody
 • WK-2
 • Prace porządkowe
 • KO-2
 • Prace porządkowe
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanych belek typu T w przęśle pomiędzy podporami 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • Montaż prefabrykowanych płyt filigran w przęśle pomiędzy podporami 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S9/4 i S10/4 oraz S11/3 i S12/3
 • Montaż prefebrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej segmentów w osiach od 5b do 10 (jezdnia lewa)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a (jezdnia prawa)
 • PG-4
 • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian i płyty górnej korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5
 • Demontaż deskowania korpusu przepustu i skrzydeł (jezdnia prawa)

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 182 tygodniu 01.01.202 – 07.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym                

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L12
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L13 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników segmentu L13
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentu L13
  • Betonowanie bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego segmentów L09 i L11
  • Prace związane z kosmetyką betonu
  • Pompowanie wody
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA od strony komory odbiorczej
 • KO-2
  • Pompowanie wody
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 7
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Betonowanie segmentów S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Sprężenie segmentów nawisowych S9/3-S10/3 oraz S7/4-S8/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 9 etap I (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a (jezdnia prawa)
  • Roboty przygotowawcze do montażu belek przęsła w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

Liczba odwiedzin: 69399
Projekt i wykonanie: M2 Studio