fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Luty 2024

Wykonawca w 189 tygodniu 19.02.2024 – 25.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Roboty ziemne wykopanie rowu na JD-15L oraz JD-11P
 • Odhumusowanie stawu w km 4+800 – 4+900
 • Wykop na ul. Jagiełły           
 • Wykonanie nasypu na ul. Ostatni Etap
 • Nasyp 8+100 – 8+200, 8+550 – 8+600           
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na JD DG- 1P w km 0+600 – 0+800
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ostróg na wlocie i wylocie  z przepustu PM-9a
 • Wykonanie umocnienia skarp na wlocie i wylocie z przepustu PM-9a
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentu P17 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników  segmentów P16 i L17 oraz płyty górnej segmentu P16
  • Betonowanie płyty dolnej i środników  segmentu P16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L16 i P15
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie dewiatorów sprężenia zewnętrznego
 • WK-2
  • Odwodnienie komory nadawczej
 • KO-2
  • Odwodnienie segmentów 14-25
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1, 4 i 7
  • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian segmentów nr 1 i 4
  • Betonowanie ścian segmentu nr 1 i 4
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S21/3 i S22/3 oraz S19/4 i S20/4
  • Betonowanie segmentów S21/3 i S22/3 oraz S19/4 i S20/4
  • Sprężenie segmentów S19/3-S20/3 oraz S17/4-S18/4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania segmentu skrajnego w rejonie podpory P2b (jezdnia prawa)
  • Montaż belek typu T w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Wykonanie izolacjo powłokowej na powierzchni korpusu obiektu i skrzydeł (jezdnia prawa i lewa)
  • Wykonanie profilacji podłoża pod drenaż zasypki
 • MGP-5
  • Wykonanie izolacjo powłokowej na powierzchni przyczółków w osi 1 i 2 oraz skrzydeł (jezdnia prawa i lewa)
  • Wykonanie profilacji podłoża pod drenaż zasypki
 • KO-11
  • Wykonanie profilacji zasypki pod ławę fundamentową muru
 • PM-8
  • Wykonanie izolacji na półkach pod płyty przejściowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty przejściowej (od strony Gliwic)
 • PM-8a
  • Montaż zaślepek otworów technologicznych prefabrykatów

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Ukształtowanie terenu wokół zbiornika ZB4
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4
  • Budowa kanału deszczowego KD29                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie km 8+300 – 8+700
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM8
  • Przebudowa cieku RM5
 • Branża Gazowa
  • Demontaż gazociągów ul. Jagiełły

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 188 tygodniu 12.02.2024 – 18.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Wykop ul. Jagiełły                                   
 • Nasyp w km 8+100 – 8+200 i 8+550 – 8+600                                   
 • Nasyp JD-DG-1P w km 0+700-0+800                                   
 • Roboty ziemne wykopanie rowu na JD-15L, JD-DG-1P w km 0+600-0+800
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P16 i L17 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P15 i L16
  • Betonowanie płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P15 i L16
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L15
  • Rozpoczęcie wykonywania izolacji powłokowej na powierzchni przyczółka w osi 9
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy oraz drogi dojazdowej do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 3 i 6
  • Betonowanie ścian segmentu nr 3 i 6
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S19/3 i S20/3 oraz S17/4 i S18/4
  • Sprężenie segmentów S17/3-S18/3 oraz S15/4-S16/4
  • Betonowanie płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 5b (jezdnia prawa (etap I)
  • Prace przygotowawcze (wykonanie stanowisk roboczych dla dźwigu) dla montażu belek typu T w przęsłach pomiędzy osiami 5b-10 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Demontaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Przygotowanie powierzchni przyczółków do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej ścian przyczółków
 • PM-5
  • Wykonanie zasypki korpusu przepustu
 • PM-5a
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
  • Rozpoczęcie wykonywania zasypki korpusu przepustu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO1
  • Ukształtowanie terenu wokół zbiornika ZB3
  • Budowa kanału deszczowego KD31 km 8+400
  • Budowa kanału tłocznego KTŁ4 – rejon ul. Jagiełły                                   
 • Branża Elektryczna
  • Budowa oświetlenia drogowego – ul Legionów i Żołnierzy Września
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną
 • Branża Melioracyjna
  • Przebudowa cieku RM8

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 187 tygodniu 05.02.2024 – 11.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Nasyp w km 8+100 – 8+200 i 8+550 – 8+600                                   
 • Wymiana gruntu na JD-10L
 • Wykop na ul. Jagiełły           
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja                       
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P15 i L16 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Betonowanie płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P14 oraz sprężenie segmentu L15
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporach w osi 9
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1
  • Betonowanie ściany segmentu nr 1
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów S17/3 i S18/3 oraz S15/4 i S16/4
  • Betonowanie segmentów S17/3 i S18/3 oraz S15/4 i S16/4
  • Sprężenie segmentów S15/3-S16/3 oraz S13/4-S14/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osi 5b jezdnia prawa
  • Montaż łożysk na podporze w osi 5a
  • Zasypanie przyczółka w osi 10
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
  • Betonowanie korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa)
 • PM-5
  • Zasypka konstrukcji obiektu
 • PM-5a
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
  • Uszczelnienie styku prefabrykatów od strony zewnętrznej i wewnętrznej
  • Rozpoczęcie zasypki konstrukcji obiektu

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO-1
  • Roboty porządkowe i pompownie zbiorników                       
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 186 tygodniu 29.01.2024 – 04.02.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                       

 • Wykop na ul. Jagiełły
 • Nasyp w km 8+100 – 8+200
 • Wymiana gruntu na JD-10L
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Warstwa ulepszonego podłoża na JD-DG-1P w km 0+550 – 0+700
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P15 i L16 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników oraz płyty górnej segmentów P14 i L15
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentów P14 i L15
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L14
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Montaż łożysk ślizgowych na podporach w osi 8
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Przygotowanie platformy do robót palowych (od strony komory nadawczej)
 • KO-2
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia ścian segmentu nr 1
  • Betonowanie płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S15/3 i S16/3 oraz S13/4 i S14/4
  • Sprężenie segmentów S13/3-S14/3 oraz S11/4-S12/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęśle pomiędzy podporami w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b-10 (jezdnia lewa)
  • Montaż łożysk na podporze w osi 5a
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu wraz ze skrzydłami S3 i S4 (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Betonowanie konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia prawa)
 • PM-5
  • Przygotowanie powierzchni betonowej konstrukcji korpusu przepustu do wykonania izolacji powłokowej
  • Wykonanie izolacji powłokowej korpusu przepustu
 • PM-8
  • Zasypanie konstrukcji przepustu od strony Gliwic

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD31 w km 8+300 – 8+550
  • Zakończenie prac związanych z umocnieniem zbiornika ZB3
  • Budowa rurociągu tłocznego KTŁ6 w rejonie KO-1                        
 • Branża Teletechniczna
  • Budowa kanału technologicznego w rejonie ul. Pod Olszyną

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Styczeń 2024

Wykonawca w 185 tygodniu 22.01.2024 – 28.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze                                                                                                                   

 • Frezowanie nawierzchni(stary ślad jezdni) na ul. Jagiełły w km 11+950 – 12+050
 • Wymiana gruntu na JD-10L                       
 • Budowa wału ziemnego – kontynuacja
 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym
  • Transport kruszyw z kopalni Libiąż                                                                                                      

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P14 i L15 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty górnej segmentów P13 i L14
  • Betonowanie płyty górnej segmentów P13 i L14
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu P13
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie kolejnych bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych na podporach w osiach 8 i 9
 • KO-1
  • Pompowanie wody
  • Prace porządkowe
 • KO-2
  • Prace porządkowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S13/3 i S14/3 oraz S11/4 i S12/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa) oraz 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 5a
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 6 etap I (jezdnia prawa)
  • Rozpoczęcie przygotowania podłoża pod podparcie deskowania segmentów skrajnych w osi 2 i 5 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Montaż rusztowań do wykonania zbrojenia i deskowania konstrukcji korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
  • Betonowanie ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD12                                   
  • Budowa umocnienia zbiornika ZB3                       
 • Branża Elektryczna
  • Przełączenie kolizji nn-03

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 184 tygodniu 15.01.202 – 21.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym          

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L14 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników segmentów P13 i L14
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentu P13 oraz płyty górnej segmentu L13
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L13
  • Betonowanie bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego segmentów P11
 • KO-1
  • Pompowanie wody
  • Prace porządkowe
 • KO-2
  • Prace porządkowe
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty fundamentowej segmentu nr 8
 • MGP-3
  • Betonowanie segmentów S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Sprężenie segmentów nawisowych S11/3-S12/3 oraz S9/4-S10/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa) oraz 1-2a (jezdnia prawa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 9 etap I (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania poprzecznicy w osi 6 (jezdnia prawa)
 • PG-4
  • Montaż prefabrykowanego deskowania konstrukcji korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5a
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ścian czołowych wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej

Projekty Branżowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • Roboty Sanitarne
  • Budowa kanału KD12                                   
  • Budowa umocnienia zbiornika ZB3                       
 • Branża Elektryczna
  • Przełączenie kolizji nn-03                                                          

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 183 tygodniu 08.01.202 – 14.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
 • Prace związane z kosmetyką betonu przęseł obiektu (nitka lewa i prawa)
 • Pompowanie wody
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia płyty górnej segmentu L13
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentu P13 i L13 na prewytwórni
 • KO-1
 • Prace porządkowe
 • Pompowanie wody
 • WK-2
 • Prace porządkowe
 • KO-2
 • Prace porządkowe
 • MGP-3
 • Montaż prefabrykowanych belek typu T w przęśle pomiędzy podporami 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • Montaż prefabrykowanych płyt filigran w przęśle pomiędzy podporami 1 i 2 (jezdnia prawa)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S9/4 i S10/4 oraz S11/3 i S12/3
 • Montaż prefebrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej segmentów w osiach od 5b do 10 (jezdnia lewa)
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a (jezdnia prawa)
 • PG-4
 • Montaż prefabrykowanego deskowania ścian i płyty górnej korpusu obiektu (jezdnia prawa)
 • MGP-5
 • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostu (jezdnia lewa i prawa)
 • PM-5
 • Demontaż deskowania korpusu przepustu i skrzydeł (jezdnia prawa)

Prace przygotowawcze:

Prace geodezyjno-pomiarowe

Wykonawca w 182 tygodniu 01.01.202 – 07.01.2024 realizował prace projektowe oraz prace wykonawcze:

Projekty drogowe

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze 

 • Prace przygotowawcze
  • Prace porządkowe
  • Prace związane z utrzymaniem zimowym                

Projekty obiektów mostowych:

 • Prace związane z opracowaniem wniosków z programem zapewnienia jakości, wniosków materiałowych, projektów technologicznych

Prace Wykonawcze

 • MGP-1
  • Sprężenie i nasuwanie segmentu L12
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia segmentów P13 i L13 na pre-wytwórni
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty dolnej i środników segmentu L13
  • Betonowanie płyty dolnej i środników segmentu L13
  • Betonowanie bloków dewiatorów sprężenia zewnętrznego segmentów L09 i L11
  • Prace związane z kosmetyką betonu
  • Pompowanie wody
 • KO-1
  • Pompowanie wody
 • WK-2
  • Wykonywanie palisady z pali CCFA od strony komory odbiorczej
 • KO-2
  • Pompowanie wody
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej segmentu nr 7
 • MGP-3
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania segmentów nawisowych S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Betonowanie segmentów S11/3 i S12/3 oraz S9/4 i S10/4
  • Sprężenie segmentów nawisowych S9/3-S10/3 oraz S7/4-S8/4
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania płyty pomostowej w przęsłach pomiędzy podporami w osiach 5b do 10 (jezdnia lewa)
  • Betonowanie poprzecznicy w osi 9 etap I (jezdnia prawa)
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania ciosów podłożyskowych w osi 5a (jezdnia prawa)
  • Roboty przygotowawcze do montażu belek przęsła w osiach 1-2a (jezdnia prawa)
 • MGP-5
  • Montaż prefabrykowanego zbrojenia i deskowania konstrukcji przęsła w osiach 1-2 (jezdnia lewa i prawa)

Prace przygotowawcze:

 • Prace geodezyjno-pomiarowe

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 r.

Liczba odwiedzin: 58942
Projekt i wykonanie: M2 Studio