fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

Aneks nr 1 do umowy nr I/160/ZI/KP-6/2020 z dnia 10.07.2020r

W dni 25 lipca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, podpisała z firmą BUDIMEX S.A. aneks nr 1 do umowy  nr I/160/ZI/KP-6/2020 z dnia 10.07.2020r  w sprawie zmiany wysokości waloryzacji.

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64062
Projekt i wykonanie: M2 Studio