W dniu 18.10.2022 Wojewoda Małopolski wydał Decyzję Nr 32/2022

W dniu 18.10.2022 Wojewoda Małopolski wydał Decyzję Nr 32/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn : Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i Dowiedz się więcej…

W związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny..

W związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą , obiektów inżynierskich Dowiedz się więcej…

Zamieszczenie zawiadomienia ws. postępowania odwoławczego

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił, na podstawie art. 49 KPA do RDOŚ Kraków i Katowice oraz Wójtów, Starostów, Burmistrzów i Prezydentów miast na trasie S1 o zamieszczenie zawiadomienia ws. postępowania odwoławczego na okres 14 pełnych dni.Wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (zamieszczenie obwieszczeń) został wypełniony przez organy do dnia 5.09.2022 r. Dowiedz się więcej…