Wniosek o wydanie decyzji ZRID

W dniu 07.09.2021r. Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie administracyjne znak: WI.VI.7820.1.33.2021.MMo w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca uzyskał akceptację dla Projektu Budowlanego od  Inżyniera i Zamawiającego i w dniu 10.05.2021 złożył Wniosek o wydanie decyzji ZRID.