Zdjęcia z ziemi, tydzień 73 – 27 Maj 2024

Zasypka za przyczółkiem P9 MGP-1 Prace związane z profilowaniem podbudowy zasadniczej ul. Wolska Prace związane z profilowaniem podbudowy zasadniczej ul. Wolska Prace związane z profilowaniem podbudowy zasadniczej ul. Wolska Prace związane z profilowaniem podbudowy zasadniczej ul. Wolska Prace związane z profilowaniem podbudowy zasadniczej ul. Wolska Prace związane z profilowaniem podbudowy Dowiedz się więcej…

Zdjęcia z ziemi, tydzień 72 – 20 Maj 2024

Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania płyty dennej segmentu KO-2 Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania płyty dennej segmentu KO-2 Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania płyty dennej segmentu KO-2 Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania płyty dennej segmentu KO-2 Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania płyty dennej segmentu KO-2 Montaż prefabrykowanego zbrojeni i deskowania Dowiedz się więcej…

Zdjęcia z ziemi, tydzień 71 – 17 Maj 2024

Badanie zagęszczenia stożków przyczółka MGP-1 Betonowanie segmentu nawisowego MGP-3 Betonowanie segmentu nawisowego MGP-3 Betonowanie segmentu nawisowego MGP-3 Betonowanie segmentu nawisowego MGP-3 Betonowanie segmentu nawisowego MGP-3 Kapy chodnikowe po zabetonowaniu PM-9 Kapy chodnikowe po zabetonowaniu PM-9 Kapy chodnikowe po zabetonowaniu PM-9 Kapy chodnikowe po zabetonowaniu PM-9 Montaż kotew kap chodnikowych PM-5 Dowiedz się więcej…