fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Prowadzenie prac geodezyjnych

W związku z trwającymi pracami projektowymi dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK44 klasy GP)” informujemy iż zgodnie z ustawą  „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2020 poz. 1363)” w ramach prowadzonych prac geodezyjnych związanych z wyznaczaniem, ustalaniem przebiegu granic, niezbędnych do wykonania podziałów działek ewidencyjnych.

Prowadzenie robót geologicznych

Wykonawca planuje rozpoczęcie robót geologicznych w dniu 02 luty 2021 r. Prace będą prowadzone na podstawie Projektu Robót Geologicznych, zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Planowane pracę mają na celu uzupełnienie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla wybranych obiektów inżynierskich projektowanych w ramach zadania budowy drogi krajowej nr 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia. W ramach robót geologicznych planuje się wykonać 112 otworów wiertniczych oraz 80 sondowań statycznych i dynamicznych. Wiercenia oraz sondowania są projektowane do wykonania na głębokość od 8 do 25 m p.p.t. Planowany termin zakończenia prac terenowych jest przewidziany na 12 marzec 2021 r.

Jednocześnie w śladzie projektowanej drogi prowadzone są w terenie prace Geotechniczne zgodnie z zatwierdzonym Programem Badań Geotechnicznych. W ramach tych prac przewidziano do wykonania 150 otworów wiertniczych oraz 85 sondowań statycznych i dynamicznych. W chwili obecnej Wykonawca wykonał około 80 % przewidzianych w Programie badań terenowych. 

W celu przeprowadzenia prac geodezyjnych oraz geologicznych konieczne jest udostępnianie wykonawcy prac wstępu na posesje.

Prosimy o przychylność i nieutrudnianie prac terenowych

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2024 r.

Liczba odwiedzin: 66496
Projekt i wykonanie: M2 Studio