fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

Nr obiektu Kilometraż orientacyjny wg Koncepcji Programowej Przeszkoda (kolizja trasy głównej z przeszkodą) Parametry funkcjonalne przeszkód Rodzaj obiektu inżynierskiego
1 2 3 4 5
Obiekt nr 1 1+752 (DK44) DK44 z rzeką Wisłą wydzieloną wałami przeciwpowodziowymi oraz przejściem dolnym dla wszystkich rodzajów zwierząt Rzeka Wisła wraz z terenami zalewowymi + przejście dla wszystkich rodzajów zwierząt. Parametry zgodne z DŚU. MGP (PZDdz)
Obiekt nr 2* 5+382 (DK44) DK44 oraz ul. Ostatni Etap z linią kolejową nr 93 oraz linią kolejową nr 882 Długość obiektu winna zapewnić bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kolejowego linii 93 oraz 882 nad drogą DK44 oraz ul. Ostatni Etap WK
Obiekt nr 3* 6+539 (DK44) DK44 z DW933, strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Zasole”, rzeką Sołą, ścieżką rowerowa, drogą gruntową oraz przejściem dolnym dla wszystkich rodzajów zwierząt Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej „Zasole”, rzeka Soła wraz z terenami zalewowymi, istniejąca ścieżka rowerowa oraz droga gruntowa + przejście dla wszystkich rodzajów zwierząt. Parametry zgodne z DŚU oraz pkt 1.1.3.2. MGP (PZDdz)
Obiekt nr 4 8+275 (DK44) Ciąg pieszo-rowerowy z DK44 Szer. 4,5 m PG
Obiekt nr 5 8+554 (DK44) DK44 z rzeką Młynówką oraz przejściem dolnym dla płazów Rzeka Młynówka + przejście dolne dla płazów. Parametry zgodne z DŚU. MGP
Mur oporowy 1 4+840-5+285 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie DK44 długości nie mniej niż 452 m MO
Mur oporowy 2 4+840-5+379 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po prawej stronie DK44 długości nie mniej niż 532 m MO
Mur oporowy 3 0+585-0+742 (ul. Ostatni Etap) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie ul. Ostatni Etap długości nie mniej niż 155 m MO
Mur oporowy 4 0+585-0+649 (ul. Ostatni Etap) Mur oporowy zlokalizowany po prawej stronie ul. Ostatni Etap długości nie mniej niż 65 m MO
Mur oporowy 5 0+760-0+880 (ul. Ostatni Etap) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie ul. Ostatni Etap długości nie mniej niż 115 m MO
Mur oporowy 6 0+804-0+880 (ul. Ostatni Etap) Mur oporowy zlokalizowany po prawej stronie ul. Ostatni Etap długości nie mniej niż 75 m MO
Mur oporowy 7 5+440-5+850 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie DK44 długości nie mniej niż 410 m MO
Mur oporowy 8 5+398-5+850 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po prawej stronie DK44 długości nie mniej niż 452 m MO
Mur oporowy 9 5+285-5+440 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie DK44 długości nie mniej niż 154 m MO
Mur oporowy 10 7+587-8+346 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po prawej stronie DK44 długości nie mniej niż 758 m MO
Mur oporowy 11 7+602-8+110 (DK44) Mur oporowy zlokalizowany po lewej stronie DK44 długości nie mniej niż 508 m MO

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

Liczba odwiedzin: 69390
Projekt i wykonanie: M2 Studio