fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

05/04/2023 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

467 674 827,51 zł

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

164 368 356,60 zł

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Aktualności

/NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0061/21-00

/NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Opis kontraktu

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44 o parametrach drogi klasy GP o łącznej długości 9,04 km. Inwestycja prowadzona jest w systemie projektuj i buduj.
Inwestycja przebiega po południowo-zachodniej stronie miejscowości Oświęcim. Początek obwodnicy Oświęcimia znajduje się w km 0+669,70 w miejscu zakończenia łącznicy węzła Oświęcim wykonywanego w ramach innego projektu. Koniec projektowanej obwodnicy i jej połączenie z istniejącą drogą krajową nr 44 (ul. Zatorska) zlokalizowano w km 9+713,98.
highway-919073_1920
path-1822448_1920
/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 
/WYKONAWCA
BUDIMEX S.A
 

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023 r.

Liczba odwiedzin: 35992
Projekt i wykonanie: M2 Studio