fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl
/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

477 882 695,91 zł

Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)
/NUMER PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0061/21-00

/NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała.
Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Oświęcimia, od km 0+669,70 do km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK 44), o długości około 9,0 km, stanowiącą nowy ślad drogi krajowej nr 44. Powyższy odcinek realizowany jest w ramach budowy drogi ekspresowej S1. Obwodnica Oświęcimia przebiegać będzie po nowym śladzie. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, w powiatach: bieruńsko – lędzińskim, oświęcimskim, na terenie gmin: Bojszowy, Oświęcim (gmina miejska oraz gmina wiejska).

highway-919073_1920
path-1822448_1920
/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 
/WYKONAWCA
BUDIMEX S.A
 

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

Liczba odwiedzin: 69396
Projekt i wykonanie: M2 Studio