fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

W związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny..

W związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą , obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego oraz na terenie województwa małopolskiego w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach  do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg wariantu E” realizowanego w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie znak OO.4222.5.2021.TP  w dniu 04.10.2022 wydał Postanowienie uzgadniające realizację 

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64062
Projekt i wykonanie: M2 Studio