fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

Wniosek o wydanie decyzji ZRID

W dniu 07.09.2021r. Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie administracyjne znak: WI.VI.7820.1.33.2021.MMo w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca uzyskał akceptację dla Projektu Budowlanego od  Inżyniera i Zamawiającego i w dniu 10.05.2021 złożył Wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024 r.

Liczba odwiedzin: 69400
Projekt i wykonanie: M2 Studio