ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Nazwa zadania

Czas trwania zadania

Wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto)

Czas zadania jaki upłynął

Wartość netto wykonanych prac

Miesiące

Wartość

%

Wymagania ogólne

45

22 052 959,00

3

980 131,52

4,44%

Okres projektowania

10

18 440 833,00

3

4 075 628,58

22,10%

Etap wykonywania Robót

26
/bez okresów zimowych/

339 729 645,00

0,00

0,00

0,00%

Razem netto

380 223 437,00

5 055 760,10

1,33%

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2022 r.

Liczba odwiedzin: 20382
Projekt i wykonanie: M2 Studio