fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

Nazwa zadaniaCzas trwania zadaniaWartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto)Czas zadania jaki upłynąłWartość netto wykonanych prac
MiesiąceWartość%
Wymagania Ogólne4522 052 959,0044,6721 243 407,3096,33%
Okres projektowania1018 440 833,0028,6818 370 833,0099,62%
Etap wykonywania Robót26339 729 645,0017,42160 221 279,1847,16%

Nr. Opis pozycjiWartość pozycji [netto] Prognoza wartości
[netto]
Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]
Zaawansowanie rzeczywiste
[%]
I.1. Wymagania ogólne22 052 959,0022 052 959,0021 243 407,3096,33%
II.Dokumenty Wykonawcy (okres projektowania)18 440 833,0018 440 833,0018 370 833,0099,62%
II.1.Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 486 820,0099,77%
II.2.Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie3 079 809,003 079 809,003 024 809,0098,21%
II.3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie418 245,00418 245,00418 245,00100,00%
II.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 501 820,00100,00%
II.5.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie1 939 139,001 939 139,001 939 139,00100,00%
IIIRoboty339 729 645,00337 871 822,22153 042 279,6845,05%
III.1DROGI95 196 688,9595 196 688,9530 951 855,0532,51%
III.2GEOTECHNIKA2 611 812,272 611 812,272 125 511,0981,38%
III.3OBIEKTY INŻYNIERYJNE182 315 243,27182 176 243,2779 747 256,1543,74%
III.4BRANŻA ELEKTRYCZNA13 232 327,2813 232 327,2810 466 288,6779,10%
III.5BRANŻA TELETECHNICZNA2 938 556,562 938 556,561 284 654,9343,72%
III.6BRANŻA GAZOWA17 011 607,6515 825 689,2715 814 205,2792,96%
III.7BRANŻA SANITARNA7 097 526,117 097 526,115 930 378,0083,56%
III.8BRANŻA KANALIZACJI DESZCZOWEJ13 276 264,0213 276 264,024 977 634,8037,49%
III.9BRANŻA MELIORACYJNA2 337 247,502 337 247,50625 521,6426,76%
III.10ROZBIÓRKI1 154 974,081 154 974,081 118 974,0896,88%
III.11BRANŻA KOLEJOWA735 278,32202 373,920,000,00%
III.12ZIELEŃ1 424 443,351 424 443,350,000,00%
III.13SZR397 675,64397 675,640,000,00%
 ROBOTY ZAMIENNE 9 169 431,697 178 999,5078,29%
 WALORYZACJA – WARUNEK 14.3 (b) i 13.8 57 033 515,5541 113 532,52 
 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA – WARUNEK 14.3 (d)  i 14.2  0,00 
 MATERIAŁY – WARUNEK 14.3 ( e )  i 14.5  6 966 711,06 
 ROSZCZENIA – WARUNEK 14.3 ( f )   0,00 
 POTRĄCENIA – WARUNEK 14.3 ( g )   0,00 
 RAZEM netto 380 223 437,00444 568 561,46247 915 763,0665,20%

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r.

Liczba odwiedzin: 64062
Projekt i wykonanie: M2 Studio