fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

Nr. Opis pozycjiWartość pozycji [netto] Prognoza wartości
[netto]
Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]
Zaawansowanie rzeczywiste w odniesieniu do Oferty
[%]
Zaawansowanie rzeczywiste w odniesieniu do Oferty
[%]
123456 = 5 / 37 = 5 / 4
I.Wymagania ogólne22 052 959,0022 052 959,0021 812 815,0698,91%98,91%
II.Dokumenty Wykonawcy
(okres projektowania)
18 440 833,0018 440 833,0018 400 833,0099,78%99,78%
II.1.Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 501 820,00100,00%100,00%
II.2.Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie3 079 809,003 079 809,003 039 809,0098,70%98,70%
II.3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie418 245,00418 245,00418 245,00100,00%100,00%
II.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 501 820,00100,00%100,00%
II.5.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie1 939 139,001 939 139,001 939 139,00100,00%100,00%
IIIRoboty339 729 645,00338 010 822,22169 048 455,5549,76%50,01%
III.1, 2, 12DROGI  GEOTECHNIKA  ZIELEŃ99 232 944,5799 232 944,5735 602 405,0635,88%35,88%
III.3, 11OBIEKTY INŻYNIERYJNE   BRANŻA KOLEJOWA183 050 521,59182 517 617,1990 734 373,5949,57%49,71%
III.4BRANŻA ELEKTRYCZNA13 232 327,2813 232 327,2810 797 598,4581,60%81,60%
III.5BRANŻA TELETECHNICZNA2 938 556,562 938 556,561 630 440,4555,48%55,48%
III.6BRANŻA GAZOWA17 011 607,6515 825 689,2715 761 165,2792,65%99,59%
III.7BRANŻA SANITARNA7 097 526,117 097 526,116 596 894,6892,95%92,95%
III.8BRANŻA KANALIZACJI DESZCZOWEJ13 276 264,0213 276 264,025 844 658,6544,02%44,02%
III.9BRANŻA MELIORACYJNA2 337 247,502 337 247,50926 671,0039,65%39,65%
III.10ROZBIÓRKI1 154 974,081 154 974,081 118 974,0896,88%96,88%
III.13SZR397 675,64397 675,6435 274,338,87%8,87%
IVPolecenia Zmian 9 242 771,788 995 450,40  
VWALORYZACJA – WARUNEK 14.3 (b) i 13.8 57 033 515,5543 418 635,29  
VIPŁATNOŚĆ ZALICZKOWA – WARUNEK 14.3 (d)  i 14.2  0,00  
VIIMATERIAŁY – WARUNEK 14.3 ( e )  i 14.5  6 966 711,06  
VIIIROSZCZENIA – WARUNEK 14.3 ( f )   0,00  
IXPOTRĄCENIA – WARUNEK 14.3 ( g )   0,00  
 RAZEM netto = I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX380 223 437,00425 557 389,61268 642 900,3670,65%63,13%

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2024 r.

Liczba odwiedzin: 66496
Projekt i wykonanie: M2 Studio