ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

Zestawienie rzeczowe 
Nr. Opis pozycjiWartość pozycji [netto] Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]
Zaawansowanie rzeczywiste
[%]
I.1. Wymagania ogólne22 052 959,0012 910 550,7758,54%
II.Dokumenty Wykonawcy (okres projektowania)18 440 833,0017 590 398,0395,39%
II.1.Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie6 501 820,006 486 820,0099,77%
II.2.Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie3 079 809,002 947 786,9895,71%
II.3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie418 245,00418 245,00100,00%
II.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,00100,00%
II.5.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie1 939 139,001 235 726,0563,73%
IIIRoboty339 729 645,002 337 954,560,69%
III.1DROGI95 196 688,952 302 954,562,42%
III.2GEOTECHNIKA2 611 812,270,000,00%
III.3OBIEKTY INŻYNIERYJNE182 315 243,2735 000,000,02%
III.4BRANŻA ELEKTRYCZNA13 232 327,280,000,00%
III.5BRANŻA TELETECHNICZNA2 938 556,560,000,00%
III.6BRANŻA GAZOWA17 011 607,650,000,00%
III.7BRANŻA SANITARNA7 097 526,110,000,00%
III.8BRANŻA KANALIZACJI DESZCZOWEJ13 276 264,020,000,00%
III.9BRANŻA MELIORACYJNA2 337 247,500,000,00%
III.10ROZBIÓRKI1 154 974,080,000,00%
III.11BRANŻA KOLEJOWA735 278,320,000,00%
III.12ZIELEŃ1 424 443,350,000,00%
III.13SZR397 675,640,000,00%
 RAZEM netto 380 223 437,0032 838 903,368,64%

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 r.

Liczba odwiedzin: 23797
Projekt i wykonanie: M2 Studio