ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

Nr.

Opis pozycji

Wartość pozycji [netto]

Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]

Zaawansowanie rzeczywiste
[%]

I.1.

Wymagania ogólne

22 052 959,00

2 388 355,08

10,83%

II.

Dokumenty Wykonawcy
(okres projektowania)

18 440 833,00

9 508 522,80

51,56%

II.1.

Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie

6 501 820,00

3 619 008,65

55,66%

II.2.

Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie

3 079 809,00

0,00

0,00%

II.3.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie

418 245,00

252 702,07

60,42%

II.4.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie

6 501 820,00

5 494 228,30

84,50%

II.5.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie

1 939 139,00

142 583,78

7,35%

III

Roboty

339 729 645,00

0,00

0,00%

 

RAZEM netto

380 223 437,00

11 896 877,88

3,13%

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022 r.

Liczba odwiedzin: 12564
Projekt i wykonanie: M2 Studio