fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

Nr. Opis pozycjiWartość pozycji [netto] Prognoza wartości
[netto]
Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]
Zaawansowanie rzeczywiste
[%]
I.1. Wymagania ogólne22 052 959,0022 052 959,0018 466 523,5683,74%
II.Dokumenty Wykonawcy (okres projektowania)18 440 833,0018 440 833,0018 370 833,0099,62%
II.1.Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 486 820,0099,77%
II.2.Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie3 079 809,003 079 809,003 024 809,0098,21%
II.3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie418 245,00418 245,00418 245,00100,00%
II.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 501 820,00100,00%
II.5.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie1 939 139,001 939 139,001 939 139,00100,00%
IIIRoboty339 729 645,00337 871 822,2291 802 105,2627,02%
III.1DROGI95 196 688,9595 196 688,9519 930 462,2620,94%
III.2GEOTECHNIKA2 611 812,272 611 812,271 563 450,4659,86%
III.3OBIEKTY INŻYNIERYJNE182 315 243,27182 176 243,2740 203 189,0722,05%
III.4BRANŻA ELEKTRYCZNA13 232 327,2813 232 327,286 741 430,1250,95%
III.5BRANŻA TELETECHNICZNA2 938 556,562 938 556,56677 573,1623,06%
III.6BRANŻA GAZOWA17 011 607,6515 825 689,2714 289 745,5284,00%
III.7BRANŻA SANITARNA7 097 526,117 097 526,115 429 902,2976,50%
III.8BRANŻA KANALIZACJI DESZCZOWEJ13 276 264,0213 276 264,022 015 153,3715,18%
III.9BRANŻA MELIORACYJNA2 337 247,502 337 247,50133 096,735,69%
III.10ROZBIÓRKI1 154 974,081 154 974,08818 102,2870,83%
III.11BRANŻA KOLEJOWA735 278,32202 373,920,000,00%
III.12ZIELEŃ1 424 443,351 424 443,350,000,00%
III.13SZR397 675,64397 675,640,000,00%
 ROBOTY ZAMIENNE 9 169 431,696 558 375,4871,52%
 WALORYZACJA – WARUNEK 14.3 (b) i 13.8 38 022 343,7025 998 797,04 
 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA – WARUNEK 14.3 (d)  i 14.2  11 539 494,73 
 MATERIAŁY – WARUNEK 14.3 ( e )  i 14.5  8 903 177,18 
 ROSZCZENIA – WARUNEK 14.3 ( f )   0,00 
 POTRĄCENIA – WARUNEK 14.3 ( g )   0,00 
 RAZEM netto 380 223 437,00425 557 389,61181 639 306,2547,77%

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r.

Liczba odwiedzin: 51873
Projekt i wykonanie: M2 Studio