fe-q4nl5czsth2fgya60tvp8tl2daubbecawaqyj93klc
RP-q4nl4x0jlagn22j0rjrwuhzqbtspdfdjk4hdohqi9s
www.dreamsart.pl

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE

Nr. Opis pozycjiWartość pozycji [netto] Prognoza wartości
[netto]
Zaawansowanie rzeczywiste
[zł]
Zaawansowanie rzeczywiste
[%]
I.1. Wymagania ogólne22 052 959,0022 052 959,0014 577 563,1466,10%
II.Dokumenty Wykonawcy (okres projektowania)18 440 833,0018 440 833,0017 836 532,0996,72%
II.1.Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 486 820,0099,77%
II.2.Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne w tym prawa autorskie3 079 809,003 079 809,002 965 787,0096,30%
II.3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisk w tym prawa autorskie418 245,00418 245,00418 245,00100,00%
II.4.Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, mapa z planowanym przebiegiem inwestycji określająca linie rozgraniczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, zestawienia i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID. Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości w tym prawa autorskie6 501 820,006 501 820,006 501 820,00100,00%
II.5.Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem nieruchomości (podziały nieruchomości) w tym prawa autorskie1 939 139,001 939 139,001 463 860,0975,49%
IIIRoboty339 729 645,00339 196 740,6010 383 117,633,06%
III.1DROGI95 196 688,9595 196 688,953 690 262,183,88%
III.2GEOTECHNIKA2 611 812,272 611 812,270,000,00%
III.3OBIEKTY INŻYNIERYJNE182 315 243,27182 315 243,273 985 613,232,19%
III.4BRANŻA ELEKTRYCZNA13 232 327,2813 232 327,28408 708,553,09%
III.5BRANŻA TELETECHNICZNA2 938 556,562 938 556,560,000,00%
III.6BRANŻA GAZOWA17 011 607,6517 011 607,650,000,00%
III.7BRANŻA SANITARNA7 097 526,117 097 526,111 817 227,9125,60%
III.8BRANŻA KANALIZACJI DESZCZOWEJ13 276 264,0213 276 264,02481 305,763,63%
III.9BRANŻA MELIORACYJNA2 337 247,502 337 247,500,000,00%
III.10ROZBIÓRKI1 154 974,081 154 974,080,000,00%
III.11BRANŻA KOLEJOWA735 278,32202 373,920,000,00%
III.12ZIELEŃ1 424 443,351 424 443,350,000,00%
III.13SZR397 675,64397 675,640,000,00%
 ROBOTY ZAMIENNE 4 636 971,61168 531,223,63%
 RAZEM netto 380 223 437,00384 327 504,2142 797 212,8611,14%

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023 r.

Liczba odwiedzin: 35990
Projekt i wykonanie: M2 Studio